W reakcji wymiany jeden lub kilka atomów ulega wymianie w cząsteczce związku chemicznego.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Chemia, poziom edukacyjny III, klasa I Reakcje chemiczne i ich typy

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

Reakcja wymiany – narracja do animacji

W reakcji wymiany jeden lub kilka atomów ulega wymianie w cząsteczce związku chemicznego.

Przykładem reakcji wymiany jest reakcja magnezu z tlenkiem węgla(IV). W wyniku tej reakcji z dwóch atomów magnezu i jednej

cząsteczki tlenku węgla(IV) otrzymujemy jeden atom węgla i dwie cząsteczki tlenku magnezu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :