Zaznacz na mapie państwa, które powstały po I wojnie światowej. Wpisz ich nazwy. Konturowa mapa Europy po I wojnie światowej

12  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Historia, poziom edukacyjny IV, klasa I Traktat wersalski... i co dalej?

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1

Konturowa mapa Europy po I wojnie światowej

Zaznacz na mapie państwa, które powstały po I wojnie światowej.

Wpisz ich nazwy.

Figure

Updating...

References

Related subjects :