Kto posiada pamiątki

Download (0)

Full text

(1)

Kto posiada pamiątki

Palestra 48/11-12(551-552), 320

(2)

320

Komunikaty

Kto posiada pamiątki...

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie Od-dział Martyrologii „Pod Zegarem” zwraca się z uprzejmą prośbą do koleżanek i ko-legów adwokatów o udostępnienie dokumentów, fotografii, pamiątek rodzinnych i innych materiałów związanych z działalnością i życiem adwokatów w okresie oku-pacji hitlerowskiej i sowieckiej.

Materiały powyższe zostaną zaprezentowane na wystawie pt. „Palestra lubelska

w okresie okupacji hitlerowskiej i sowieckiej”, której uroczyste otwarcie nastąpi w

dniu 24 kwietnia 2004 roku w salach wystawowych Zamku Lubelskiego. We wszystkich poruszonych kwestiach prosimy o kontakt z:

Panią Kierownik Muzeum Lubelskiego – Barbarą Oratowską Oddział Martyrologii „Pod Zegarem”

Ul. Uniwersytecka 1 20-029 Lublin tel. (0-81) 53-336-78

Figure

Updating...

References

Related subjects :