SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

II etap edukacyjny klasy IV-VIII

Klasa Zajęcia

edukacyjne Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia

4

Język polski

Słowa z uśmiechem 4. Literatura i kultura – podręcznik

Słowa z uśmiechem 4. Nauka o języku i ortografia – podręcznik

Słowa z uśmiechem 4. Nauka o języku i ortografia – zeszyt ćwiczeń

Ewa Horwath

Anita Żegleń WSiP

861/1/2017

861/2/2017

Język angielski English Class A1 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

S. Zervas

C. Bright Pearson 840/1/2017

Język niemiecki Punkt 4 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Anna Potapowicz WSiP 304/1/2010/2014

Historia Historia 4 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Atlas Wojciech Kalwat

Małgorzata Lis WSiP 882/1/2017

Matematyka Matematyka 4. Podręcznik Zeszyty ćwiczeń część 1 i część 2

Barbara Dubicka-Kruk Piotr Piskorski Agnieszka Gleirscher

Ewa Malicka Ewa Pytlak

WSiP 832/1/2017

(2)

Przyroda Przyroda 4 - podręcznik Ewa Gromek

Ewa Kłos WSiP 893/2017

Muzyka Klucz do muzyki 4 - podręcznik

Urszula Smoczyńska Katarzyna Jakubczak-

Drążek Agnieszka Sołtysik

WSiP 858/1/2017

Plastyka Plastyka 4 - podręcznik Stanisław K. Stopczyk

Barbara Neubart WSiP 779/1/2017

Informatyka

Informatyka 4 - podręcznik

Wanda Jachemczyk Iwona Krajewska-Kranas Witold Kranas

Agnieszka Samulska Mirosław Wyczółkowski

WSiP 807/1/2017

Technika Karta rowerowa – Bądź bezpieczny na drodze - podręcznik

Bogumiła Bogacka- Osińska, Danuta

Łazuchiewicz WSiP 850/1/2017

Religia Zaproszeni przez Boga – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Ks. Zbigniew Marek SJ (red.)A. Hajduk, J. Mółka,

A. Waculik WAM AZ-21-01/10-KR-

2/12

Klasa Zajęcia

edukacyjne Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia

5

Język polski

Podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura 5

Podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.

Zeszyt ćwiczeń: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.

Ewa Hogwarth

Anita Żegleń WSiP 861/3/2018

861/4/2018

(3)

Język angielski Podręcznik: English Class A1+

Zeszyt ćwiczeń: English Class A1+

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz

Pearson 840/2/2018

Historia Historia 5 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń I. Kąkolewski, K.

Kowalewski, A.

Plumińska-Mieloch

WSiP 882/2/2018

Język niemiecki Punkt 5 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Anna Potapowicz WSiP 304/2/2010/2015

Matematyka Podręcznik: Matematyka 5

Zeszyt ćwiczeń: Matematyka, część 1 i 2 Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka

WSiP 787/2/2018

Muzyka

Klucz do muzyki 5 - podręcznik

U. Smoczyńska K. Jakóbczak-Drążek

A. Sołtysik

WSiP 858/2/2018

Plastyka Plastyka 5 – podręcznik S.K. Stopczyk

B. Neubart WSiP 779/2/2018

Informatyka

Informatyka 5 - podręcznik Wanda Jachemczyk Iwona Krajewska-Kranas Witold Kranas

WSiP 807/2/2018

Technika

„Technika na co dzień. Część 1”

- podręcznik dla szkoły podstawowej Karta rowerowa – Bądź bezpieczny na drodze

E. Bubak Bogumiła Bogacka-

Osińska, Danuta Łazuchiewicz

WSiP

850/2/2017

(4)

Religia

Obdarowani przez Boga – podręcznik + zeszyt

ćwiczeń

Ks. Zbigniew Marek SJ

(red.)A. hajduk, J. Mółka, A. Waculik

WAM AZ-22-01/10-KR-

5/13

Geografia Geografia 5 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Arkadiusz

Głowacz

WSiP 890/1/2018

Biologia Biologia 5 – podręcznik Ewa Jastrzębska, Ewa Klos, Wawrzyniec Kofta,

Ewa Pyłko-Gutowska

WSiP 862/1/2018

Klasa Zajęcia

edukacyjne Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer

dopuszczenia

6

Język polski

Podręcznik: Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura 6

Podręcznik: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.

Zeszyt ćwiczeń: Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia.

Ewa Horwath

Anita Żegleń WSiP 861/5/2019

861/6/2019

Język angielski English Class A2 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Sandy Zervas Catherine Bright

Arek Tkacz Pearson 840/3/2019

Historia Historia 6 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń I. Kakolewski

A. Plumińska-Mieloch WSiP 882/3/2019

Matematyka

Podręcznik: Matematyka 6

Zeszyt ćwiczeń: Matematyka 6, część 1 i 2 A. Dubiecka B. Dubiecka-Kruk T. Malicki P. Piskorski

WSiP 832/3/2019

(5)

Geografia

Geografia 6 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

A. Lechowicz M. Lechowicz P. Stankiewicz A. Głowacz

WSiP

890/2/2019

Muzyka

Klucz do muzyki 6 - podręcznik Katarzyna Jakubczyk-Drażek

Agnieszka Sołtysik WSiP 858/3/2019

Plastyka Plastyka 6 - podręcznik Stanisław Krzysztof Stopczyk, Joanna Chołaścińska, Barbara

Neubart

WSiP 779/3/2019

Informatyka

Informatyka 6 - podręcznik

Wanda Jachemczyk Iwona Krajewska-Kranas Witold Kranas, A.

Samulska, M.

Wyczółkowski

WSiP 807/3/2019

Technika

„Technika na co dzień 4-6” - podręcznik E. Bubak E. Królicka

M. Duda WSiP 850/2/2017

Biologia Biologia 6 - podręcznik

E. Jastrzębska E. Kłos W. Kofta E. Pyłka-Gutowska

WSiP

862/2/2019

Religia

Podręcznik: Przemieni przez Boga 6

Zeszyt ćwiczeń: Przemieni przez Boga 6

Ks. Zbigniew Marek SJ A. Hajduk, J. Mółka, A.

Waculik WAM AZ-23-01/10-KR-

1/14

Język niemiecki

Punkt 6 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Anna Potapowicz WSiP 304/3/2010/2017

(6)

Klasa Zajęcia

edukacyjne Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer

dopuszczenia

7

Język polski Bliżej słowa – podręcznik Bliżej słowa - ćwiczenia

E. Horwath

G. Kiełb WSiP 861/7/2017

Język angielski Repetytorium - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Arek Tkacz Angela Bandis Anita Lewicka Richard Cowen

Pearson

Historia Historia 7 – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Igor Kąkolewski Krzysztof Kowalczewski Anita Plumińska-Mieloch

WSiP 882/4/2017

Matematyka Matematyka 7 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń Adam Makowski Tomasz Masłowski

Anna Toruńska

WSiP 832/4/2017

Biologia

Biologia 7 – podręcznik

Ewa Jastrzębska Ewa Kłos Wawrzyniec Kofta

Anna Michalik

WSiP 862/3/2017

Geografia

Geografia 7 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Arkadiusz Głowacz Agnieszka Lechowicz

Maciej Lechowicz Piotr Stankiewicz

WSiP 890/3/2017

Fizyka

Świat fizyki 7- podręcznik

Barbara Sagnowska Maria Rozenbajgier Ryszard Rozenbajgier

Danuta Szot - Gawlik

WSiP 821/1/2017

Chemia

Świat chemii – podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Anna Warchoł Andrzej Danel Dorota Lewandowska

Marcin Karelus

WSiP 834/1/2017

(7)

Muzyka Klucz do muzyki 7 - podręcznik Katarzyna Jakubczyk-Drażek Agnieszka Sołtysik

Włodzimierz Sołtysik WSiP 858/4/2017

Plastyka Plastyka 7 - podręcznik

Stanisław K. Topczyk Barbara Neubart

Joanna Chołaścińska WSiP 779/4/2017

Informatyka

Informatyka 7 - podręcznik

Wanda Jochemczyk Iwona Krajewska-Kranas

Witold Kranas Mirosław Wyczółkowski

WSiP 807/4/2017

Religia Szukam Was – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Władysław Kubik SJ (red.) WAM AZ-31-01/10-KR- 2/12

Język niemiecki

Aha! Neu - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Anna Potapowicz,

Krzysztof Tkaczyk WSiP 798/1/2017

Klasa Zajęcia

edukacyjne Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer

dopuszczenia

8

Język polski Bliżej słowa – podręcznik Bliżej słowa - ćwiczenia

E. Horwath

G. Kiełb WSiP 861/8/2018

Język angielski Repetytorium ósmoklasisty - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Arek Tkacz Angela Bandis Anita Lewicka Richard Cowen

Pearson 926/2018

Historia Historia 8 - podręcznik + ćwiczenia Wojciech Kalwat Piotr Szlanta Andrzej Zawistowski

WSiP 882/5/2018

Matematyka Matematyka 8 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń Adam Makowski Tomasz Masłowski

Anna Toruńska WSiP 832/5/2018

(8)

Biologia

Biologia 8 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Ewa Jastrzębska Ewa Kłos Wawrzyniec Kofta

Anna Michalik

WSiP 862/4/2018

Geografia

Geografia 8 - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Arkadiusz Głowacz Agnieszka Lechowicz

Maciej Lechowicz Piotr Stankiewicz

WSiP 890/4/2018

Fizyka

Świat fizyki 8 - podręcznik

Barbara Sagnowska

WSiP 821/2/2018

Chemia

Świat chemii - podręcznik

Anna Warchoł Andrzej Danel Dorota Lewandowska

Marcin Karelus

WSiP 834/2/2018

Wiedza o

społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie – podręcznik

P. Krzesicki, P. Kur, M.

Poręba WSiP 924/2018

Edukacja dla

bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa - podręcznik

B. Breitkopf, D. Czyżow WSiP 923/2018

Informatyka

Informatyka 8 – podręcznik

Wanda Jochemczyk Iwona Krajewska-Kranas

Witold Kranas Mirosław Wyczółkowski

WSiP 807/5/2018

Religia Szukam Was – podręcznik + zeszyt ćwiczeń Władysław Kubik SJ

(red.) WAM AZ-31-01/10-KR-

2/12

Język niemiecki

Aha! Neu - podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Anna Potapowicz,

Krzysztof Tkaczyk WSiP 798/2/2017

Dyrektor Szkoły

Magdalena Woynarowska-Piasecka

Figure

Updating...

References

Related subjects :