Geografia klasa 6 - 21 V 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

21 V 2020

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji

Proszę o zapoznanie się z tematem w podręczniku (str.160 – 165), napisać notatkę oraz wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (str. 97-99).

Zadanie przesłać do oceny.

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=yHS0XNXRrbQ https://www.youtube.com/watch?v=8-iBKE69CYQ

Dla chętnych: https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-federacji- rosyjskiej/D13bOfdoA

Figure

Updating...

References

Related subjects :