międzynarodową konferencję naukową pt. „Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Karta Zgłoszeniowa na

międzynarodową konferencję naukową pt.

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego

w społeczeństwach posttotalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej”.

Kraków, 22 stycznia 2021 r.

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres:

malgorzata.fijal@doctoral.uj.edu.pl do dnia 15 stycznia 2021 roku.

Imię i nazwisko: ………....

Stopień lub tytuł naukowy: ………

E-mail/Nr telefonu komórkowego: ……….

Reprezentowana jednostka: ………

Adres do korespondencji:………

Tytuł wystąpienia: ...

Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Reymonta 4 30-059 Kraków Tel.: 12/6632977

Figure

Updating...

References

Related subjects :