(imię i nazwisko ucznia) w Gminnym Konkursie Rękodzielniczym dla klas I-III Piękne, bo naturalne ozdoby bożonarodzeniowe Publikację zastrzega sobie organizator konkursu Zespół Szkolno- Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (administrator danych) oraz współorg

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Oświadczenie RODO- Gminny Konkurs Rękodzielniczy dla klas I-III Piękne, bo naturalne ozdoby bożonarodzeniowe

Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka, jego wizerunku oraz zgodę na publikację pracy w związku z udziałem

mojego dziecka.-...

(imię i nazwisko ucznia)

w Gminnym Konkursie Rękodzielniczym dla klas I-III Piękne, bo naturalne ozdoby bożonarodzeniowe

Publikację zastrzega sobie organizator konkursu Zespół Szkolno- Przedszkolny w Tuszowie Narodowym (administrator danych) oraz współorganizator i fundatorzy nagród.

... ...

(data, miejscowość) (czytelny podpis rodzica)

Figure

Updating...

References

Related subjects :