11 Listopada 3 ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 1

61  Download (0)

Full text

(1)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 13 49,0 38,5 13 82,5 69,2 13 30,8

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 6 54,5 66,7 6 97,5 100,0 6 66,7

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 6 68,2 100,0 6 98,3 100,0 6 100,0

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 20 68,7 95,0 20 92,2 100,0 20 95,0

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

38 65,4 97,4 38 87,3 86,8 38 84,2

Technikum nr 2 Będzin 11 Listopada 3 SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 8 79,6 100,0 8 85,5 87,5 8 87,5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych 7 60,4 85,7 6 96,7 100,0 6 83,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 3 52,7 66,7 3 92,7 100,0 3 66,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 10 48,5 50,0 10 85,3 90,0 10 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń

elektronicznych 2 65,5 100,0 2 89,5 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 9 61,0 88,9 8 94,6 100,0 8 87,5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 3 61,7 100,0 3 85,0 100,0 3 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 10 65,7 90,0 10 88,8 100,0 10 90,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 MOT.02

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

2 40,0 50,0 2 47,0 50,0 2 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 29 53,6 55,2 29 89,9 89,7 29 48,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W

BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich 3 67,7 100,0 2 74,5 50,0 2 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA Będzin ul. 11 Listopada 7 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 1 – – 1 – – 1 –

Niepubliczne Medyczne Studium w Będzinie Będzin pl. Kazimierza Wielkiego 15 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 1 – – 1 – – 1 –

Niepubliczne Medyczne Studium w Będzinie Będzin pl. Kazimierza Wielkiego 15 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

5 66,8 80,0 5 97,6 100,0 5 80,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Będzin Modrzejowska 99 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 4 89,5 100,0 4 94,5 100,0 4 100,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Będzin Modrzejowska 99 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 7 62,4 85,7 7 65,4 42,9 7 42,9

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Będzin Modrzejowska 99 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 7 80,3 100,0 7 86,6 100,0 7 100,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Będzin Modrzejowska 99 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 2 54,0 50,0 2 83,5 50,0 2 0,0

SZKOŁA POLICEALNA W BĘDZINIE Będzin ul. 11 Listopada 3 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających

rozwój dziecka 3 76,3 100,0 3 80,3 66,7 3 66,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA Czeladź ul. Szpitalna 85 HGT.05 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach

świadczących usługi hotelarskie 4 67,8 100,0 4 93,0 100,0 4 100,0

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 10 68,9 100,0 11 77,8 63,6 10 70,0

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

1 z 61

(2)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 15 68,1 100,0 16 88,6 93,8 15 93,3

Technikum nr 1 Czeladź Grodziecka 29 SPL.01 Obsługa magazynów 43 63,7 83,7 43 67,5 46,5 42 47,6

Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w

Wojkowicach Wojkowice Źrałków 1 BUD.18

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

5 73,8 100,0 5 96,8 100,0 5 100,0

Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w

Wojkowicach Wojkowice Źrałków 1 OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych

obiektów architektury krajobrazu 8 73,0 100,0 8 93,0 100,0 8 100,0

Technikum Siewierz Tadeusza Kościuszki 15 SPL.01 Obsługa magazynów 28 69,1 85,7 28 79,7 64,3 28 60,7

Policealna Szkoła IDEA PLUS w Szczyrku Szczyrk Szkolna 9 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 5 50,2 40,0 5 70,6 80,0 5 40,0

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 17 53,6 76,5 17 43,9 11,8 17 11,8

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 17 65,3 100,0 17 98,3 100,0 17 100,0

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 13 74,7 100,0 13 97,7 100,0 13 100,0

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 32 74,9 96,9 32 92,6 96,9 32 93,8

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

70 64,1 82,9 68 75,4 72,1 68 69,1

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 8 72,5 100,0 8 96,1 100,0 8 100,0

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 15 63,0 93,3 15 65,5 33,3 15 33,3

Technikum nr 1 Czechowice-Dziedzice Traugutta 11 SPL.01 Obsługa magazynów 28 71,1 96,4 29 80,0 79,3 28 82,1

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 2 56,5 50,0 2 100,0 100,0 2 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 2 70,0 100,0 2 96,0 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 6 64,2 83,3 6 94,0 100,0 6 83,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 2 59,0 100,0 2 91,5 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 12 67,5 91,7 12 91,5 91,7 12 83,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 17 54,1 64,7 17 92,0 94,1 17 64,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 10 69,7 90,0 9 97,3 100,0 9 88,9

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów

samochodowych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 Czechowice-Dziedzice ul. Romualda Traugutta 11 SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2 Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1e BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych 3 57,7 66,7 3 94,7 100,0 3 66,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 2 Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1e HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 10 52,9 60,0 10 87,4 90,0 10 50,0

Technikum nr 1 Cieszyn Kraszewskiego 11 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

25 79,1 100,0 27 90,2 88,9 25 96,0

Technikum nr 1 Cieszyn Kraszewskiego 11 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami

internetowymi oraz bazami danych 30 82,5 100,0 30 91,7 90,0 30 90,0

Technikum nr 1 Cieszyn Kraszewskiego 11 SPL.01 Obsługa magazynów 21 79,3 100,0 21 82,5 76,2 21 76,2

TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE NR 3 Cieszyn ul. Frysztacka 48 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 34 66,8 85,3 34 97,3 97,1 34 82,4

TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE NR 3 Cieszyn ul. Frysztacka 48 ELE.03

Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

16 76,4 100,0 16 97,4 100,0 16 100,0

TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE NR 3 Cieszyn ul. Frysztacka 48 ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 23 73,6 100,0 23 97,7 100,0 23 100,0

2 z 61

(3)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE NR 3 Cieszyn ul. Frysztacka 48 ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 54 72,6 100,0 54 96,9 100,0 54 100,0

TECHNIKUM MECHANICZNO - ELEKTRYCZNE NR 3 Cieszyn ul. Frysztacka 48 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 14 78,3 100,0 14 98,7 100,0 14 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Cieszyn ul. Frysztacka 48 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Cieszyn ul. Frysztacka 48 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 4 73,5 100,0 4 94,3 100,0 4 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Cieszyn ul. Frysztacka 48 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 10 65,9 90,0 10 92,5 100,0 10 90,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Cieszyn ul. Frysztacka 48 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 2 64,0 100,0 2 93,0 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Cieszyn ul. Frysztacka 48 MOT.02

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Cieszyn ul. Frysztacka 48 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 8 55,1 62,5 8 63,1 62,5 8 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Cieszyn ul. Frysztacka 48 SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Cieszyn ul. Frysztacka 48 TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego 6 54,5 66,7 6 43,5 0,0 6 0,0

TECHNIKUM NR 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 44 78,5 97,7 44 94,8 100,0 44 97,7

TECHNIKUM NR 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 BUD.23 Wykonywanie i renowacja detali

architektonicznych 32 76,0 93,8 32 97,8 100,0 32 93,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 BUD.09

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

4 61,5 100,0 3 94,3 100,0 3 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 3 64,7 100,0 3 94,3 100,0 3 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 Cieszyn pl. Dominikański 1 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 5 Cieszyn ul. Wojska Polskiego 3 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 13 55,5 53,8 13 91,9 100,0 13 53,8

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 19 76,0 100,0 19 90,6 94,7 19 94,7

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i

gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 0 – – 2 72,0 0,0 0 –

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 28 73,5 100,0 28 99,0 100,0 28 100,0

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 45 73,3 100,0 45 94,2 100,0 45 100,0

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 63 81,0 98,4 63 86,9 93,7 63 93,7

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

27 71,0 96,3 27 88,4 100,0 27 96,3

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami

internetowymi oraz bazami danych 28 57,5 71,4 31 31,8 6,5 27 7,4

Technikum nr 2 Cieszyn pl. Londzina 3 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 25 63,0 80,0 26 80,2 84,6 25 72,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 Cieszyn pl. Józefa Londzina 3 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 24 67,5 91,7 24 97,8 100,0 24 91,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 Cieszyn pl. Józefa Londzina 3 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 32 65,0 90,6 32 91,3 100,0 32 90,6

TECHNIKUM W SZKOLE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W CIESZYNIE Cieszyn ul. Mała Łąka 10 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 13 85,0 100,0 13 90,1 92,3 13 92,3

TECHNIKUM W SZKOLE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W CIESZYNIE Cieszyn ul. Mała Łąka 10 SPL.01 Obsługa magazynów 12 76,5 100,0 12 89,6 91,7 12 91,7

Publiczne Studium Medyczne Cieszyn Mała Łąka 10 MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie

gabinetu w gotowości do pracy 12 83,8 100,0 12 97,1 100,0 12 100,0

Publiczne Studium Medyczne Cieszyn Mała Łąka 10 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

9 82,7 100,0 9 97,2 100,0 9 100,0

Publiczne Studium Medyczne Cieszyn Mała Łąka 10 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 6 81,8 100,0 6 100,0 100,0 6 100,0

Publiczne Studium Medyczne Cieszyn Mała Łąka 10 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 8 84,3 100,0 8 76,6 75,0 8 75,0

3 z 61

(4)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

Technikum w Cieszynie ZDZ Katowice Cieszyn Kochanowskiego 8 SPL.01 Obsługa magazynów 14 69,9 100,0 13 78,3 69,2 13 69,2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W CIESZYNIE ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Cieszyn ul. Jana Kochanowskiego 8 SPL.01 Obsługa magazynów 8 61,9 87,5 8 75,1 50,0 8 50,0

TECHNIKUM W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

22 66,0 90,9 22 93,7 90,9 22 90,9

TECHNIKUM W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami

internetowymi oraz bazami danych 16 62,3 81,3 16 59,5 56,3 16 56,3

TECHNIKUM W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 13 69,3 84,6 13 93,8 100,0 13 84,6

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 BUD.09

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 13 45,5 30,8 13 66,3 53,8 13 30,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 8 70,1 100,0 8 96,6 100,0 8 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 5 72,0 100,0 5 93,4 100,0 5 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 2 65,0 100,0 2 90,0 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 2 69,0 100,0 2 97,0 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W USTRONIU Ustroń ul. 3 Maja 15 SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA USTRONIU ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Ustroń ul. Stawowa 3 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA USTRONIU ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Ustroń ul. Stawowa 3 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 5 59,2 80,0 5 96,8 100,0 5 80,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA USTRONIU ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Ustroń ul. Stawowa 3 HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 3 55,3 66,7 3 86,7 100,0 3 66,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA USTRONIU ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Ustroń ul. Stawowa 3 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA USTRONIU ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Ustroń ul. Stawowa 3 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA USTRONIU ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Ustroń ul. Stawowa 3 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 1 – – 1 – – 1 –

TECHNIKUM Wisła ul. Władysława Reymonta 2 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 29 78,6 100,0 29 93,9 100,0 29 100,0

TECHNIKUM Wisła ul. Władysława Reymonta 2 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 0 – – 3 79,0 66,7 0 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ISTEBNEJ Istebna BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych 2 59,0 50,0 2 92,0 100,0 2 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ISTEBNEJ Istebna BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ISTEBNEJ Istebna DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ISTEBNEJ Istebna ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych 8 46,4 37,5 8 91,1 87,5 8 37,5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ISTEBNEJ Istebna HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 12 65,9 83,3 11 90,6 81,8 11 63,6

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ISTEBNEJ Istebna HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 12 60,3 91,7 12 88,4 100,0 12 91,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ISTEBNEJ Istebna MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 2 64,0 100,0 2 89,5 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ISTEBNEJ Istebna SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 2 64,0 100,0 2 94,5 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ISTEBNEJ Istebna SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 1 – – 1 – – 1 –

TECHNIKUM W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 18 60,2 83,3 18 71,7 55,6 18 50,0

4 z 61

(5)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

TECHNIKUM W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń

elektronicznych 24 67,9 95,8 24 97,8 100,0 24 95,8

TECHNIKUM W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 12 75,5 100,0 12 76,6 66,7 12 66,7

TECHNIKUM W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 6 71,3 100,0 6 70,5 66,7 6 66,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 BUD.09

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

3 56,7 100,0 3 100,0 100,0 3 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń

elektronicznych 21 60,1 85,7 21 91,6 90,5 21 76,2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 20 62,0 85,0 20 90,4 95,0 20 85,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 4 53,5 50,0 4 88,0 100,0 4 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 MEC.02 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 MOT.02

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

2 54,0 50,0 2 93,0 100,0 2 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 15 59,3 80,0 15 78,1 80,0 15 73,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 4 77,5 100,0 4 96,8 100,0 4 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W SKOCZOWIE Skoczów ul. Górecka 65 SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich 3 61,7 100,0 3 97,0 100,0 3 100,0

TECHNIKUM Międzyświeć ul. Malinowa 10 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 21 72,0 95,2 21 90,4 95,2 21 90,5

TECHNIKUM Międzyświeć ul. Malinowa 10 ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej 14 77,2 100,0 14 94,1 100,0 14 100,0

TECHNIKUM Międzyświeć ul. Malinowa 10 SPL.01 Obsługa magazynów 24 72,0 100,0 24 80,5 70,8 24 70,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Międzyświeć ul. Malinowa 10 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Międzyświeć ul. Malinowa 10 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 18 67,9 100,0 18 92,1 94,4 18 94,4

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Międzyświeć ul. Malinowa 10 ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i

narzędzi stosowanych w rolnictwie 17 61,9 70,6 17 91,4 100,0 17 70,6

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 SPECJALNA W SKOCZOWIE Skoczów ul. Mickiewicza 12 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 SPECJALNA W SKOCZOWIE Skoczów ul. Mickiewicza 12 HGT.05 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach

świadczących usługi hotelarskie 3 71,7 100,0 3 98,7 100,0 3 100,0

Prywatna Szkoła Policealna PROFFESOR Skoczów Podkępie 2A BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 8 74,9 100,0 8 96,1 87,5 8 87,5

Prywatna Szkoła Policealna PROFFESOR Skoczów Podkępie 2A EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 11 62,3 90,9 11 81,7 63,6 11 63,6

Technikum Złoty Potok Kościuszki 7 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 13 64,5 92,3 13 86,1 100,0 13 92,3

Technikum Złoty Potok Kościuszki 7 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 0 – – 3 78,0 66,7 0 –

Technikum Koniecpol Armii Krajowej 26 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 24 72,5 91,7 24 99,0 100,0 24 91,7

Technikum Koniecpol Armii Krajowej 26 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 5 69,2 100,0 5 97,0 100,0 5 100,0

Technikum Koniecpol Armii Krajowej 26 SPL.01 Obsługa magazynów 16 71,3 100,0 16 86,4 93,8 16 93,8

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLU BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W

KONIECPOLU Koniecpol ul. Armii Krajowej 26 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 6 57,5 83,3 6 95,7 100,0 6 83,3

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KONIECPOLU BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W

KONIECPOLU Koniecpol ul. Armii Krajowej 26 TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego 30 50,9 60,0 30 42,0 0,0 30 0,0

TECHNIKUM NR 2 W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR

2 W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 29, 44-194 KNURÓW Knurów ul. Szpitalna 29 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 11 60,4 72,7 11 97,5 100,0 11 72,7

TECHNIKUM NR 2 W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR

2 W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 29, 44-194 KNURÓW Knurów ul. Szpitalna 29 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 14 80,7 100,0 14 98,9 100,0 14 100,0

TECHNIKUM NR 2 W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR

2 W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 29, 44-194 KNURÓW Knurów ul. Szpitalna 29 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 10 70,0 100,0 10 78,8 60,0 10 60,0

5 z 61

(6)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ

ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE Knurów ul. Szpitalna 29 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 11 50,5 54,5 11 86,8 90,9 11 54,5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ

ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE Knurów ul. Szpitalna 29 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 2 58,0 100,0 2 90,5 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ

ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE Knurów ul. Szpitalna 29 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 10 65,6 90,0 10 83,6 90,0 10 80,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ

ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE Knurów ul. Szpitalna 29 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 6 62,3 100,0 6 83,3 83,3 6 83,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ

ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE Knurów ul. Szpitalna 29 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 27 58,7 74,1 27 94,9 100,0 27 74,1

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ

ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE Knurów ul. Szpitalna 29 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 17 57,2 82,4 17 93,2 100,0 17 82,4

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ

ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE Knurów ul. Szpitalna 29 MOT.02

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ

ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE Knurów ul. Szpitalna 29 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 3 40,0 33,3 3 99,0 100,0 3 33,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ

ZAWODOWYCH NR 2 W KNUROWIE Knurów ul. Szpitalna 29 SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 1 – – 1 – – 1 –

TECHNIKUM NR 1 W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 25, 44-194 KNURÓW

Knurów ul. Szpitalna 25 EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i

gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 27 73,5 96,3 27 88,3 92,6 27 88,9 TECHNIKUM NR 1 W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO

JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 25, 44-194 KNURÓW

Knurów ul. Szpitalna 25 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 30 82,4 100,0 30 88,6 90,0 30 90,0

TECHNIKUM NR 1 W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 25, 44-194 KNURÓW

Knurów ul. Szpitalna 25 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

46 77,5 100,0 46 88,1 84,8 46 84,8

TECHNIKUM NR 1 W KNUROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KNUROWIE, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 25, 44-194 KNURÓW

Knurów ul. Szpitalna 25 SPL.01 Obsługa magazynów 48 82,3 100,0 48 95,2 97,9 48 97,9

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH Pyskowice ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH Pyskowice ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37 ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń

elektronicznych 2 51,5 50,0 2 60,0 50,0 2 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH Pyskowice ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 11 64,6 81,8 11 91,7 100,0 11 81,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH Pyskowice ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 5 58,2 100,0 5 92,4 100,0 5 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH Pyskowice ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 2 45,0 50,0 2 87,5 100,0 2 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH Pyskowice ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 19 66,8 78,9 18 95,8 100,0 18 83,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH Pyskowice ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37 MOT.02

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ

IM. MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH Pyskowice ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 37 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 8 62,5 75,0 8 95,4 100,0 8 75,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH Z SIEDZIBĄ W PYSKOWICACH PRZY UL.

PONIATOWSKIEGO 2

Pyskowice ul. Józefa Poniatowskiego 2 BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W PYSKOWICACH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH Z SIEDZIBĄ W PYSKOWICACH PRZY UL.

PONIATOWSKIEGO 2

Pyskowice ul. Józefa Poniatowskiego 2 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 2 36,5 0,0 2 44,5 50,0 2 0,0

6 z 61

(7)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

TECHNIKUM NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 BUD.01 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 9 80,1 100,0 9 98,7 100,0 9 100,0

TECHNIKUM NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 12 77,8 100,0 12 92,5 100,0 12 100,0

TECHNIKUM NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 9 75,3 100,0 9 99,8 100,0 9 100,0

TECHNIKUM NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 7 75,7 100,0 7 98,4 100,0 7 100,0

TECHNIKUM NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

15 70,5 100,0 15 81,9 66,7 15 66,7

TECHNIKUM NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 24 75,3 100,0 24 98,8 100,0 24 100,0

TECHNIKUM NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 4 70,3 100,0 4 96,8 100,0 4 100,0

TECHNIKUM NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 SPL.01 Obsługa magazynów 10 75,3 100,0 10 80,7 80,0 10 80,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych 15 71,3 100,0 15 98,3 100,0 15 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 22 58,6 72,7 22 96,6 100,0 22 72,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 12 63,2 83,3 12 94,4 91,7 12 75,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. Zamkowa 6 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 34 58,7 64,7 34 93,2 91,2 34 64,7

TECHNIKUM NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 21 78,8 100,0 21 98,8 100,0 21 100,0

TECHNIKUM NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 23 70,9 95,7 23 96,2 100,0 23 95,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 10 70,1 100,0 10 96,0 100,0 10 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 11 56,4 81,8 11 89,5 100,0 11 81,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 3 45,3 66,7 3 60,0 0,0 3 0,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów

odzieżowych 2 60,0 100,0 2 93,5 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 MOT.02

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 5 52,8 40,0 5 84,4 80,0 5 40,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 2 69,0 100,0 2 89,5 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W KŁOBUCKU Kłobuck ul. 3 Maja 33 SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KRZEPICACH Krzepice ul. Ryły 26 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 3 72,0 100,0 3 98,7 100,0 3 100,0

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych Technikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 15 80,7 100,0 15 98,6 100,0 15 100,0 Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych Technikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 26 85,5 100,0 26 92,7 100,0 26 100,0

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych Technikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

63 83,9 100,0 63 96,0 100,0 63 100,0

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych Technikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych

obiektów architektury krajobrazu 15 78,7 100,0 15 94,1 100,0 15 100,0

Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych Technikum nr 2 Lubliniec J. Szymały 3 SPL.01 Obsługa magazynów 29 87,1 100,0 29 95,3 100,0 29 100,0

TECHNIKUM NR 3 Lubliniec ul. Klonowa 10 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 14 65,8 85,7 14 91,4 78,6 14 64,3

TECHNIKUM NR 3 Lubliniec ul. Klonowa 10 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 18 72,3 100,0 18 93,8 100,0 18 100,0

TECHNIKUM NR 3 Lubliniec ul. Klonowa 10 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 17 63,5 82,4 16 96,1 100,0 16 87,5

7 z 61

(8)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 BUD.09

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych 5 57,2 80,0 5 96,0 100,0 5 80,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 2 76,5 100,0 2 100,0 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 15 52,2 53,3 15 84,5 80,0 15 53,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń

elektronicznych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 19 62,0 89,5 19 98,0 100,0 19 89,5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich 3 62,0 100,0 3 85,7 100,0 3 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 6 63,7 83,3 6 90,8 100,0 6 83,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 4 53,0 75,0 4 92,8 100,0 4 75,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 12 68,4 100,0 12 93,3 100,0 12 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów

samochodowych 3 82,7 100,0 3 94,0 100,0 3 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 9 60,1 77,8 9 88,7 88,9 9 77,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 3 81,7 100,0 3 96,0 100,0 3 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 Lubliniec ul. Klonowa 10 SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich 3 74,3 100,0 3 91,7 100,0 3 100,0

TECHNIKUM SPECJALNE NR 4 DLA NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH Lubliniec ul. Stalmacha 90 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

2 33,0 0,0 2 92,0 100,0 2 0,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 1 DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH, UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO ORAZ ZE SPRZĘŻENIAMI

Lubliniec ul. Stalmacha 90 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 9 50,2 33,3 9 93,9 100,0 9 33,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 1 DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH, UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO ORAZ ZE SPRZĘŻENIAMI

Lubliniec ul. Stalmacha 90 OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 – – 1 – – 1 –

POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA DLA NIESŁYSZĄCYCH I

SŁABOSŁYSZĄCYCH Lubliniec ul. Stalmacha 90 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 5 70,6 80,0 5 85,8 100,0 5 80,0

TECHNIKUM NR 1 Lubliniec ul. Sobieskiego 22 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 8 72,3 100,0 8 94,4 100,0 8 100,0

TECHNIKUM NR 1 Lubliniec ul. Sobieskiego 22 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

56 67,4 91,1 55 71,6 61,8 55 61,8

TECHNIKUM NR 1 Lubliniec ul. Sobieskiego 22 SPL.01 Obsługa magazynów 15 70,3 93,3 15 73,9 53,3 15 53,3

Szkoła Policealna nr 1 im. prof. Zbigniewa Religi Lubliniec Grunwaldzka 48 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających

rozwój dziecka 8 80,5 100,0 8 98,6 100,0 8 100,0

TECHNIKUM NR 1 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 7 67,3 100,0 7 97,7 100,0 7 100,0

TECHNIKUM NR 1 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż 6 74,2 83,3 6 89,0 100,0 6 83,3

TECHNIKUM NR 1 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 10 78,4 100,0 10 85,7 80,0 10 80,0

TECHNIKUM NR 1 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

7 57,7 85,7 7 89,1 85,7 7 85,7

TECHNIKUM NR 1 W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b SPL.01 Obsługa magazynów 53 70,0 92,5 53 76,1 60,4 53 60,4

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b BUD.09

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 3 73,7 100,0 3 97,0 100,0 3 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 2 73,0 100,0 2 99,0 100,0 2 100,0

8 z 61

(9)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 5 56,4 100,0 5 92,2 100,0 5 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 16 65,1 75,0 16 95,5 100,0 16 75,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŁAZISKACH GÓRNYCH Łaziska Górne ul. Chopina 11b OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 1 – – 1 – – 1 –

Technikum Mikołów Rybnicka 44 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 7 71,3 100,0 7 81,9 71,4 7 71,4

Technikum Mikołów Rybnicka 44 EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i

gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 7 62,3 71,4 7 68,9 28,6 7 28,6

Technikum Mikołów Rybnicka 44 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 23 67,1 100,0 23 94,0 91,3 23 91,3

Technikum Mikołów Rybnicka 44 ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 33 76,4 100,0 33 96,6 100,0 33 100,0

Technikum Mikołów Rybnicka 44 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 13 73,9 100,0 13 93,1 100,0 13 100,0

Technikum Mikołów Rybnicka 44 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

61 70,3 90,2 61 83,0 78,7 61 77,0

Technikum Mikołów Rybnicka 44 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 22 70,0 100,0 22 92,8 100,0 22 100,0

Technikum Mikołów Rybnicka 44 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 27 68,5 92,6 26 95,9 100,0 26 92,3

Technikum Mikołów Rybnicka 44 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 1 – – 3 77,3 66,7 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Rybnicka 44 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Rybnicka 44 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 5 71,8 100,0 5 89,2 80,0 5 80,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Rybnicka 44 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Rybnicka 44 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 33 61,2 72,7 33 87,8 93,9 33 72,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Rybnicka 44 MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów

samochodowych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Rybnicka 44 MOT.02

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

19 50,5 57,9 19 95,6 100,0 19 57,9

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Rybnicka 44 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 16 57,7 68,8 16 95,4 100,0 16 68,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Pokoju 4a HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 2 70,5 100,0 2 96,5 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Pokoju 4a OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 3 42,7 33,3 3 86,3 100,0 3 33,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA W MIKOŁOWIE Mikołów ul. Pokoju 4a SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich 2 61,5 100,0 2 97,5 100,0 2 100,0

TECHNIKUM W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 10 71,0 100,0 10 94,2 90,0 10 90,0

TECHNIKUM W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów

automatyki przemysłowej 12 72,0 100,0 12 96,7 100,0 12 100,0

TECHNIKUM W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż 9 77,1 100,0 9 97,1 100,0 9 100,0

TECHNIKUM W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 12 81,7 100,0 12 95,3 100,0 12 100,0

TECHNIKUM W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 9 84,0 100,0 9 83,8 100,0 9 100,0

TECHNIKUM W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 7 78,3 100,0 7 100,0 100,0 7 100,0

TECHNIKUM W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych

obiektów architektury krajobrazu 5 72,8 100,0 5 84,2 80,0 5 80,0

TECHNIKUM W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni 4 76,5 100,0 4 89,0 100,0 4 100,0

TECHNIKUM W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 29 77,9 100,0 29 91,7 100,0 29 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych 7 57,7 71,4 6 94,3 100,0 6 66,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 9 58,1 88,9 9 100,0 100,0 9 88,9

9 z 61

(10)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów

automatyki przemysłowej 8 58,9 87,5 8 99,4 100,0 8 87,5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż 13 56,9 69,2 13 97,2 100,0 13 69,2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 1 – – 0 – – 0 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 12 59,8 75,0 12 92,6 100,0 12 75,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ORNONTOWICACH Ornontowice ul. Dworcowa 1 ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i

narzędzi stosowanych w rolnictwie 4 69,5 100,0 4 100,0 100,0 4 100,0

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 11 73,5 90,9 14 83,4 71,4 11 72,7

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 12 48,6 50,0 12 80,3 83,3 12 50,0

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów

automatyki przemysłowej 11 60,8 81,8 11 94,5 100,0 11 81,8

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 19 60,6 78,9 19 92,4 89,5 19 73,7

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 24 64,6 95,8 24 97,9 100,0 24 95,8

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 14 61,4 71,4 14 97,4 100,0 14 71,4

Technikum nr 1 Myszków Kwiatkowskiego 18 SPL.01 Obsługa magazynów 36 67,5 88,9 36 66,0 47,2 36 47,2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MYSZKOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

IM. E. KWIATKOWSKIEGO W MYSZKOWIE Myszków ul. Kwiatkowskiego 18 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 2 34,0 0,0 2 30,5 0,0 2 0,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MYSZKOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

IM. E. KWIATKOWSKIEGO W MYSZKOWIE Myszków ul. Kwiatkowskiego 18 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 5 50,2 40,0 5 86,2 100,0 5 40,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W MYSZKOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

IM. E. KWIATKOWSKIEGO W MYSZKOWIE Myszków ul. Kwiatkowskiego 18 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 4 53,5 50,0 4 97,8 100,0 4 50,0

Technikum nr 2 Myszków Pułaskiego 70 BUD.18

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

5 59,6 80,0 5 95,2 100,0 5 80,0

Technikum nr 2 Myszków Pułaskiego 70 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 9 66,1 100,0 9 75,7 77,8 9 77,8

Technikum nr 2 Myszków Pułaskiego 70 ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 19 57,2 73,7 19 63,4 31,6 19 31,6

Technikum nr 2 Myszków Pułaskiego 70 SPC.02 Produkcja wyrobów spożywczych z

wykorzystaniem maszyn i urządzeń 6 85,2 100,0 6 100,0 100,0 6 100,0

Szkoła Policealna w Myszkowie Myszków Pułaskiego 70 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 9 63,9 88,9 2 82,5 50,0 2 50,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.T.KOŚCIUSZKI TECHNIKUM W ŻARKACH Żarki ul. Myszkowska 50 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 16 67,4 100,0 16 95,1 100,0 16 100,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.T.KOŚCIUSZKI TECHNIKUM W ŻARKACH Żarki ul. Myszkowska 50 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 8 83,1 100,0 8 91,1 100,0 8 100,0

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.T.KOŚCIUSZKI TECHNIKUM W ŻARKACH Żarki ul. Myszkowska 50 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

46 66,5 89,1 47 83,0 78,7 46 76,1

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.T.KOŚCIUSZKI TECHNIKUM W ŻARKACH Żarki ul. Myszkowska 50 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 12 63,2 83,3 15 83,3 66,7 12 58,3

Szkoła Policealna Żarki Myszkowska 50 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 10 57,9 80,0 10 62,0 20,0 10 20,0

Szkoła Policealna Żarki Myszkowska 50 SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających

osobie starszej 10 61,2 100,0 10 86,7 80,0 10 80,0

Szkoła Policealna Żarki Myszkowska 50 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających

rozwój dziecka 7 67,7 100,0 7 85,9 85,7 7 85,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Żarki ul. Sosnowa 2 BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych 7 66,0 100,0 7 93,4 100,0 7 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Żarki ul. Sosnowa 2 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 10 65,4 90,0 10 95,0 100,0 10 90,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Żarki ul. Sosnowa 2 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Żarki ul. Sosnowa 2 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 18 62,3 100,0 18 90,2 100,0 18 100,0

10 z 61

(11)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ŻARKACH ZAKŁADU DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO W KATOWICACH Żarki ul. Sosnowa 2 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 4 60,8 100,0 4 93,8 100,0 4 100,0

TECHNIKUM NR 2 W WOLI Wola ul. Poprzeczna 1a ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 7 68,6 85,7 7 98,0 100,0 7 85,7

TECHNIKUM NR 2 W WOLI Wola ul. Poprzeczna 1a SPL.01 Obsługa magazynów 15 66,1 93,3 15 68,2 46,7 15 46,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W WOLI Wola ul. Poprzeczna 1a ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 16 47,0 31,3 16 60,8 62,5 16 31,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W WOLI Wola ul. Poprzeczna 1a HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 3 63,7 66,7 4 84,3 75,0 3 33,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W WOLI Wola ul. Poprzeczna 1a HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 54,3 66,7 3 89,0 100,0 3 66,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W WOLI Wola ul. Poprzeczna 1a SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W WOLI Wola ul. Poprzeczna 1a SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich 1 – – 1 – – 1 –

TECHNIKUM W PAWŁOWICACH Pawłowice ul. Pukowca 5 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 16 62,5 75,0 16 98,5 100,0 16 75,0

TECHNIKUM W PAWŁOWICACH Pawłowice ul. Pukowca 5 ELE.03

Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

13 80,7 100,0 13 99,8 100,0 13 100,0

TECHNIKUM W PAWŁOWICACH Pawłowice ul. Pukowca 5 GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż 13 73,6 100,0 13 99,5 100,0 13 100,0

TECHNIKUM W PAWŁOWICACH Pawłowice ul. Pukowca 5 SPL.01 Obsługa magazynów 38 78,7 100,0 38 92,0 94,7 38 94,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Pawłowice ul. Pukowca 5 BUD.09

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1 – – 0 – – 0 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Pawłowice ul. Pukowca 5 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 5 59,0 100,0 5 87,8 100,0 5 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Pawłowice ul. Pukowca 5 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 3 54,3 66,7 3 71,3 66,7 3 66,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Pawłowice ul. Pukowca 5 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 2 54,0 50,0 2 90,0 100,0 2 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Pawłowice ul. Pukowca 5 MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów

samochodowych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Pawłowice ul. Pukowca 5 MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych 1 – – 1 – – 1 –

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 ELE.03

Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

9 74,4 100,0 9 100,0 100,0 9 100,0

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 9 73,6 100,0 9 97,0 100,0 9 100,0

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami

internetowymi oraz bazami danych 1 – – 8 68,3 37,5 0 –

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 19 71,2 89,5 19 97,0 100,0 19 89,5

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 13 66,8 92,3 13 98,6 100,0 13 92,3

Technikum nr 1 Pszczyna Poniatowskiego 2 PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac

graficznych i publikacji cyfrowych 20 70,5 95,0 19 82,4 84,2 19 84,2

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 BUD.09

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

4 69,0 100,0 4 98,3 100,0 4 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych

i wykończeniowych 3 69,3 100,0 3 83,7 100,0 3 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 2 57,5 100,0 2 96,5 100,0 2 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 11 60,9 81,8 11 89,9 100,0 11 81,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 8 62,6 87,5 8 89,9 87,5 8 87,5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających 4 58,3 100,0 4 91,8 100,0 4 100,0

11 z 61

(12)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 31 68,6 93,5 31 91,7 100,0 31 93,5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 MOT.02

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

3 51,0 66,7 3 98,7 100,0 3 66,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów

samochodowych 22 59,4 72,7 22 94,2 100,0 22 72,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Józefa Poniatowskiego 2 TDR.01 Eksploatacja środków transportu drogowego 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I

SCHRONISKU DLA NIELETNICH PSZCZYNIE ŁĄCE Łąka ul. Zdrojowa 64 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I

SCHRONISKU DLA NIELETNICH PSZCZYNIE ŁĄCE Łąka ul. Zdrojowa 64 MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,

urządzeń i narzędzi 7 61,7 71,4 7 97,1 100,0 7 71,4

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 SPECJALNA W PSZCZYNIE Pszczyna ul. L. Zamenhofa 5 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 5 54,2 80,0 5 97,0 100,0 5 80,0

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 10 75,4 100,0 9 96,7 100,0 9 100,0

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 BUD.18

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

19 69,2 94,7 19 98,1 100,0 19 94,7

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 11 77,1 100,0 11 95,8 100,0 11 100,0

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,

maszyn i urządzeń elektrycznych 19 64,4 94,7 19 95,5 100,0 19 94,7

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej 9 68,8 100,0 9 98,0 100,0 9 100,0

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów

automatyki przemysłowej 6 69,8 100,0 6 100,0 100,0 6 100,0

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i

systemów mechatronicznych 27 68,1 96,3 27 96,3 96,3 27 92,6

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 30 70,8 100,0 30 93,6 100,0 30 100,0

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

hotelarskie 12 79,3 100,0 12 87,9 83,3 12 83,3

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych 44 73,2 95,5 44 79,3 68,2 44 68,2

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

14 67,6 100,0 14 67,9 57,1 14 57,1

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych

obiektów architektury krajobrazu 13 74,5 100,0 13 76,9 53,8 13 53,8

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 29 62,6 89,7 29 82,9 79,3 29 72,4

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej 6 79,0 100,0 6 95,3 100,0 6 100,0

TECHNIKUM NR 3 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 SPL.01 Obsługa magazynów 56 71,9 96,4 56 75,1 60,7 56 58,9

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 1 – – 1 – – 1 –

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 22 58,7 77,3 22 95,2 100,0 22 77,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 3 51,3 33,3 3 85,3 100,0 3 33,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i

narzędzi stosowanych w rolnictwie 6 56,0 66,7 6 97,0 100,0 6 66,7

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej 3 48,7 33,3 3 88,0 100,0 3 33,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W PSZCZYNIE Pszczyna ul. Karola Szymanowskiego 12 SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 2 76,5 100,0 2 100,0 100,0 2 100,0

Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA w Pszczynie Pszczyna Kazimierza Wielkiego 5 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 7 58,4 85,7 7 75,3 42,9 7 42,9

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu Racibórz Rynek 6a EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 11 63,6 81,8 11 77,6 63,6 11 54,5

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu Racibórz Rynek 6a FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 9 80,3 100,0 9 87,6 100,0 9 100,0

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu Racibórz Rynek 6a MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 6 70,3 100,0 6 85,7 83,3 6 83,3

Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu Racibórz Rynek 6a SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających

rozwój dziecka 11 82,7 100,0 11 98,9 100,0 11 100,0

12 z 61

(13)

N Średnia Zdało N Średnia Zdało

obu częściach

egzaminu świadectwo [%]

Nazwa szkoły Miejscowość Adres

kwalifikacji Nazwa kwalifikacji

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce

organizacyjnej 45 79,2 100,0 45 97,9 100,0 45 100,0

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i

gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych 13 75,2 100,0 13 91,8 100,0 13 100,0

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 25 76,1 100,0 25 98,8 100,0 25 100,0

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego 55 70,3 98,2 54 95,7 100,0 54 98,1

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej Racibórz Gimnazjalna 3 SPL.01 Obsługa magazynów 29 74,5 93,1 30 83,9 80,0 29 82,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 BUD.09

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

4 70,3 100,0 4 96,3 100,0 4 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 3 42,0 33,3 2 100,0 100,0 2 50,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich 6 63,7 100,0 6 100,0 100,0 6 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 HAN.01 Prowadzenie sprzedaży 12 64,9 100,0 12 98,3 100,0 12 100,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 26 60,0 84,6 26 95,1 100,0 26 84,6

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych 9 69,6 77,8 9 98,9 100,0 9 77,8

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich 1 – – 1 – – 1 –

TECHNIKUM SPECJALNE NR 5 Racibórz ul. Karola Miarki 4 INF.02

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

7 52,4 42,9 7 81,4 42,9 7 28,6

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 5 W RACIBORZU Racibórz ul. Karola Miarki 4 AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 8 43,1 12,5 8 59,6 0,0 8 0,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 5 W RACIBORZU Racibórz ul. Karola Miarki 4 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 5 54,0 60,0 5 99,0 100,0 5 60,0

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA SPECJALNA NR 5 W RACIBORZU Racibórz ul. Karola Miarki 4 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 14 53,9 64,3 14 94,3 100,0 14 64,3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM I

SCHRONISKU DLA NILETNICH W RACIBORZU Racibórz ul. Kaspra Adamczyka 14 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów

drewnopochodnych 3 75,0 100,0 4 76,8 75,0 3 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 33 92,8 100,0 32 96,3 100,0 32 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

12 83,4 100,0 12 96,9 100,0 12 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu 17 81,9 100,0 15 95,0 100,0 15 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów

medycznych 38 83,0 97,4 35 97,9 100,0 35 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej 23 95,2 100,0 21 80,9 81,0 21 81,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie

niepełnosprawnej 52 93,1 100,0 53 95,0 98,1 51 98,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających

osobie podopiecznej 32 94,6 100,0 29 99,6 100,0 29 100,0

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 1 Racibórz Warszawska 7 SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających

rozwój dziecka 22 91,6 100,0 22 99,8 100,0 22 100,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak Racibórz Długa 45 BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 5 55,0 80,0 5 44,4 20,0 5 20,0

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak Racibórz Długa 45 EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji 9 66,4 100,0 9 81,1 77,8 9 77,8

Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak Racibórz Długa 45 OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych 16 55,8 68,8 16 87,2 93,8 16 68,8

TECHNIKUM NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 43 80,0 100,0 43 96,1 100,0 43 100,0

TECHNIKUM NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 BUD.18

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

9 57,8 77,8 9 87,6 77,8 9 66,7

TECHNIKUM NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników

chemicznych i próbek do badań analitycznych 2 41,5 50,0 5 52,2 0,0 2 0,0

TECHNIKUM NR 2 W RACIBORZU Racibórz ul. Wileńska 6 HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 28 71,6 100,0 28 96,1 100,0 28 100,0

13 z 61

Figure

Updating...

References

Related subjects :