Pełen tekst

(1)

ST-32550N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

Wymiary zew nętrzne i ciężar wysokość [m m ]

szerokość [m m ] g łęb okość [m m ]

ciężar [kg]

Pojemność Dysk niesformatowany Forniat (512B na sektor) całkowita [M B ]

powierzchni [M B]

cylindra [M B]

ścieżki [B ]

Dop. temp. Pracy Spocz.

m

Opóźnienia [m s]

Średnio R !W TR/TR

Max Latency Overhead Geometria napędu

dysków cylindrów g ło w ic danych

głow ic serwo suma sektorów

sekt/ścieżkę

Dopuszczalne prze ciąż g ra w it[G ] Dysk zaparkowany

Praca bez b łęd ów B łę d y korygowalne

Prędkość transmisji [MB/s]

Dysk <•> Bufor Szyna SCSI: sync / (async) Po], zapas.

ZBR

Niezawodność B łę d y (x x-> 1 na Exx)

M TB F[*1000h] M TTR [m in] CDL Pata] ON/OFF [*1000] RER UER SER B ufor dysku [kB]

Prędkość obr. [ 1/min]

Sytem kodowania Gęstość zapisu [ TPI]

Pozycjoner Start / Stop [s]

Poz. bał. [dBA @ 1m]

Typowy R ,W wwn Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

pobó r m ocy [W ] linia +12V [A]

linia +5V [A]

(2)

Widok z przodu na J4

[ Z z z jj

A 2 ...

A1 AO ....

SYNC REM. L E D ...

res

1

GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND RES O PN RES GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND

DBO DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DBP GND GND RES TRM RES GND ATN GND BSY ACK RST MSGsa

C/D REQ I/O

J4: LED/SYNC 1

2 + I E D - 3

• LED - 4

♦ SYN * 6

11 1 2 -S Y N - 5

|o O 0 oj o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o « o o o o o o o o o e o o o « o o o e o o o o

t 1

♦ 12V GND (12V) GND (5V)

♦ 5V

-

J<

Zwory zarezerwowane do użytku producenta.

D S ^ M E Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć zasilających.

D S ^ M E l £ 2 _ Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wystany DS

ffiy

ME przez inicjator.

D S ^ ME Start silnika z opóźnieniem równym 12*SCSI_ID [w sekundach].

w p Zapis na dysk

dopuszczalny. WP $ Dysk zabezpieczony przed zapisem.

EP $ Praca bez kontroli

parzystości. EP

%

Praca z kontrolą

parzystości.

J1 e S f t ’

Pakiety R-T dołączone są do linii magistrali.

J1 i l f i6 111

i

Dysk zasila linię TERMPWR.

J1

6 l i 1 /2

Dysk zasila pakiet R-T.

J1 M;

Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

j i

m

e M l

Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR.

A2A1 AO

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :