ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

Pełen tekst

(1)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wrocław, dnia 29.07.2014 r.

Zapytanie ofertowe

Teletechnika Sp. z o.o.

ul. Krakowska 141-155 50-428, Wrocław Tel. 71 73 51 727 Fax. 71 73 51720

e-mail: kmazan@teletechnika.net

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155, 55-428 Wrocław, Tel. 71 73 51 727, Faks: 71 73 51720

NIP 9121654900, REGON 931951967

ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

„Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”, Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw,

Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa

(z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

pod tytułem „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz oprogramowania w celu wdrożenia innowacyjnej

usługi zdalnej i automatycznej obsługi podmiotów w zakresie opieki teletechnicznej.

(2)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej i jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu pod tytułem „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”.

W przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii, dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych, tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte przez Zamawiającego w niniejszej dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami

Przedmiot zamówienia (nazwa kategorii wydatku)

Sprzęt oraz oprogramowanie o następujących minimalnych parametrach technicznych:

Obudowa do serwerów kasetowych w konfiguracji lub sprzęt równoważny – 1

szt.

Urządzenie zapewniające kompletną infrastrukturę zasilania, chłodzenia i We/Wy niezbędną do obsługi serwera modułowego, złączy i pamięci masowej. Urządzenie łączące serwer, pamięć masową, urządzenia sieciowe i zarządzanie zasilaniem w jednym rozwiązaniu, którym można zarządzać jako zintegrowanym środowiskiem.

Wyposażona w 10 wentylatorów nadmiarowych.

Wyposażona w 6 zasilaczy nadmiarowych.

Wyposażona w 2 nadmiarowe przełączniki Ethernet z obsługą 10Gb/s.

Wyposażona w 2 nadmiarowe przełączniki Fibre Channel z obsługą minimum 4Gb/s lub równoważne.

Wyposażona w 2 nadmiarowe moduły zarządzania środowiskiem Obudowy.

Pracująca w trybie NonStop i umożliwiające szybkie podłączenie serwerów typu blade lub równoważnych do sieci oraz współdzielonej pamięci masowej.

(3)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Obsługująca 1- fazowy lub 3-fazowy prąd zmienny oraz prąd stały o napięciu – 48 V.

Serwery kasetowe w konfiguracji lub sprzęt

równoważny – 2 szt.

Urządzenia zapewniające utrzymanie pracy zaimplementowanych systemów informatycznych, utrzymanie wewnętrznej sieci, prowadzenie baz danych platformy oraz archiwizację zdarzeń i przesyłania danych w celach dokumentacyjnych.

Pamięć minimum: 192 GB RAM.

Wyposażone w minimum dwa interfejsy sieciowe 10 Gbe.

Wyposażone w podwójną kartę Fiber Channel lub równoważną.

Wyposażone w 2 x dyski twarde o pojmeności minimum 200 GB typ SSD lub równoważne.

Typ: serwer kasetowy.

Macierz dyskowa– 1 szt.

Urządzenie odporne na zakłócenia, wyjątkowo wydajne umożliwiające elastyczną konsolidację pamięci masowych oraz ciągłą dostępność danych w celu kontynuacji pracy niezależnie od okoliczności.

Typ: Macierz klasy enterprise.

Wyposażona w minium 2 kontrolery macierzowe obsługujące co najmniej 16GB RAM pamięci cache.

Wyposażona w minimum 4 interfejsy do komunikacji zewnętrznej o minimalnej przepustowości 4 Gb/s.

Minimum 24 TB przestrzeni dyskowej na dyskach Fiber Channe lub równoważnych.

(4)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Obsługująca co najmniej 8 półek dyskowych.

Umożliwiająca rozszerzenia macierzy do co najmniej 50 TB przy użyciu dodatkowych półek dyskowych.

Umożliwiająca zainstalowanie dysków w różnych technologiach (FC, FATA, SSD)

Umożliwiająca rozbudowę środowiska o drugą macierz w celu wykonywania replikacji danych między macierzami bez ponoszenia kosztów licencji z tym związanych.

Przełączniki FiberChannel lub sprzęt równoważny – 2

szt.

Przełączniki przeznaczone do budowy szkieletu sieci SAN. Standard magistrali szeregowej definiujący wielowarstwową architekturę, która służy do przesyłania danych przez sieć.

Typ: Przełącznik sieci FC minimum 4 GB/s, minimum 32 porty.

Minimum 20 aktywnych portów F.

Wyposażone w 20 kabli FC LC-LC 3m.

Umożliwiające łączenie w strukturę Full Fabric

Biblioteka taśmowej w konfiguracji – 1 szt.

Urządzenie organizujące pracę biblioteki taśmowej przez automatyczne wyszukiwanie i kompletowanie składowanych zasobów danych w systemie komputerowym.

Typ: Biblioteka taśmowa z interfejsem FC, możliwość obsadzenia 24 taśm, możliwość obsadzenia 2 napędów taśm.

Wyposażona w 24 sloty na taśmy LTO lub równoważny.

Wyposażona w 1 napęd LTO-5 FiberChannel lub SAS lub równoważny.

(5)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyposażona w 24 taśmy LTO-5 lub równoważne.

Wyposażona w 1 taśmę czyszczącą.

Szafa stelażowa z akcesoriami– 1 szt.

Urządzenie, w którym można umieścić: panele krosownicze z zakończeniami okablowania strukturalnego, aktywne urządzenia sieciowe (przełączniki, routery, zapory ogniowe itp.), zasilacze awaryjne, serwery, macierze dyskowe, przełączniki KVM, które umożliwiają wygodne zarządzanie większą liczbą komputerów i serwerów za pomocą pojedynczego zestawu monitora, klawiatury i myszy.

Typ: Obudowa stelażowa lub równoważny.

Minimalna wysokość szafy 20U.

Szafa dedykowana do instalacji w niej urządzeń serwerowych, macierzy dyskowych.

Szafa tego samego producenta co producent serwerów i macierzy.

Dedykowany moduł zasilania PDU.

Wyposażona w konsolę do zarządzania serwerami z możliwością podłączenia ekranu LCD i obsługująca co najmniej 8 serwerów.

Wyposażona w system podtrzymania zasilania UPS o mocy co najmniej 10kVA i zasilaniu jednofazowym.

Licencja systemu Citrix Xen Server lub równoważna – 2

szt.

Umożliwiająca budowę niezawodnego środowiska klastrowego. Dwie licencje wymagane do stworzenie środowiska wirtualizacji pracującego w trybie klastra wysokiej dostępności co jest wymagane ze względu na budowę środowiska odpornego na uszkodzenia z nadmiarowością w każdym elemencie, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie zakładanych celów oraz spełnienie wymagań dla systemu informatycznego. Planowane systemy zmuszone będą do funkcjonowania w rygorze 24/7.

(6)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Licencja ManageEngine

ServiceDesk PLUS (MESDP) lub równoważna – 1 szt.

Umożliwiająca realizację funkcjonalności helpdesk wspierającą systemy MiA. Celem wdrożenia licencji jest możliwość zgłaszania zdarzeń/awarii/problemów/incydentów wraz z automatycznym monitorowaniem statusu wykonania prac przy zgłoszeniu oraz stworzenie centralnej bazy wiedzy o problemach i incydentach. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na tworzonej infrastrukturze sprzętowej w siedzibie firmy TELETECHNIKA.

Licencja ManageEngine Applications Manager (MEAM) lub równoważna – 1

szt.

Umożliwiająca realizację funkcjonalności systemu MIA poprzez ciągły monitoring systemów kontroli dostępu i CCTV, automatyzacja zgłoszeń awarii/problemów/incydentów bezpośrednio do HELPDESK z pominięciem zawodnego czynnika ludzkiego. Informacje odnośnie Incydentu/Problemu lub awarii w MAM będą automatycznie rejestrowane w Zintegrowanym Systemie Informatycznym HelpDesk. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na tworzonej infrastrukturze sprzętowej w siedzibie firmy TELETECHNIKA.

Dedykowane

oprogramowanie - licencji na wersję deweloperską systemu MiA – 1 szt.

Oprogramowanie umożliwiające:

- Przygotowanie struktury bazy danych systemu MIA;

- Przygotowanie komunikacji w obrębie systemu MIA;

- Implementację systemów ME ServiceDesk Plus i ME Application Manager lub równoważnych;

- Konfigurację komunikacji MiA z MESDP i MEAM lub równoważnych;

- Wprowadzenie zestawu danych testowych;

- Testy zabezpieczeń aplikacji MIA w środowisku deweloperskim, - Testy funkcjonalne aplikacji MIA w środowisku deweloperskim,

Wszystkie składowe tej wersji systemu informatycznego są niezbędne dla funkcjonalności wdrażanego systemu MiA, dzięki czemu osiągnięty zostanie cel w postaci ciągłego monitoringu systemów kontroli dostępu i CCTV w środowiskach informatycznych. Wykonanie odpowiednich interfejsów jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu MiA.

Dedykowane

oprogramowanie - licencji na wersję produkcyjną systemu

MiA – 1 szt.

Oprogramowanie umożliwiające:

- Poprawki interfejsu GUI do wprowadzania danych;

- Wprowadzenie poprawek do struktur bazy danych dla systemu MIA;

- Wprowadzenie poprawek i optymalizację komunikacji pomiędzy systemami MIA i MESDP, MEAM lub równoważnych;

- Konfigurację komunikacji MiA z MESDP i MEAM lub równoważnych;

- Wprowadzenie zestawu danych docelowych do systemów MESDP i MEAM lub równoważnych;

- Testy całości funkcjonowania aplikacji MIA w środowisku produkcyjnym, - Wykonanie dokumentacji i odbiór aplikacji MIA

(7)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza ofertowego.

Wymaga się aby oferty były ważne do 30 listopada 2014 roku.

Sposób obliczania ceny:

Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.

Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 29.07.2014 r.

i będą one przyjmowane do dnia 05.08.2014 r.

Oferty będą rozpatrywane po 05.08.2014 r.

Planowany termin realizacji zamówienia:

Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 30.11.2014 r. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia.

Miejsce wykonania zamówienia

Teletechnika Sp. z o.o.

ul. Krakowska 141-155

50-428, Wrocław

(8)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:

Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:

L. P. KRYTERIUM WAGA

1. Cena 50%

2. Gwarancja 25%

3. Czas reakcji serwisu 25%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):

1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej

——————————————— x 50 = ilość punktów Cena oferty badanej

2. Punkty za kryterium „gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Gwarancja w ofercie badanej

———————————————————————— x 25 = ilość punktów Gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert

3. Punkty za kryterium „czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Czas reakcji serwisu najkrótszy spośród wszystkich ofert

—————————————————————————— x 25 = ilość punktów Czas reakcji serwisu w ofercie badanej

Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „cena netto” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 2 „gwarancja” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 3 „czas reakcji serwisu”.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

(9)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.:

Teletechnika Sp. z o.o.

ul. Krakowska 141-155 50-428, Wrocław

lub drogą elektroniczną na adres: info@teletechnika.net

w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 29.07.2014 r. do dnia 05.08.2014r.

Wybór dostawcy nastąpi do dnia 07.08.2014 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.

Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej teletechnika.net

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania

przyczyn.

(10)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

...

/pieczęć firmowa/ /miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY:

Nawiązując do ogłoszonego dnia 29.07.2014 r. zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu oraz oprogramowania w celu wdrożenia innowacyjnej usługi zdalnej i automatycznej obsługi podmiotów w zakresie opieki teletechnicznej,

My, niżej podpisani

………

………

(imię i nazwisko, stanowisko)

Działając w i mieniu i na rzecz:……...

………

………

(nazwa firmy, dokładny adres oferenta)

1. SKŁADAMY OFERTĘ NA:

Dostawę sprzętu oraz oprogramowania w celu wdrożenia innowacyjnej usługi zdalnej i automatycznej

obsługi podmiotów w zakresie opieki teletechnicznej, zgodnie z poniższą specyfikacją:

(11)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UWAGA! Prosimy o podanie nazwy waluty.

Przedmiot zamówienia (nazwa

kategorii wydatku)

Sprzęt oraz oprogramowanie o następujących minimalnych

parametrach technicznych:

Cena netto (waluta)

Podatek VAT (waluta)

Cena brutto (waluta)

Obudowa do serwerów kasetowych w konfiguracji lub sprzęt równoważny

– 1 szt.

Urządzenie zapewniające kompletną infrastrukturę zasilania, chłodzenia i We/Wy niezbędną do obsługi serwera modułowego, złączy i pamięci masowej. Urządzenie łączące serwer, pamięć masową, urządzenia sieciowe i zarządzanie zasilaniem w jednym rozwiązaniu, którym można zarządzać jako zintegrowanym środowiskiem.

Wyposażona w 10 wentylatorów nadmiarowych.

Wyposażona w 6 zasilaczy nadmiarowych.

Wyposażona w 2 nadmiarowe przełączniki Ethernet z obsługą 10Gb/s.

Wyposażona w 2 nadmiarowe przełączniki Fibre Channel z obsługą minimum 4Gb/s lub równoważne.

Wyposażona w 2 nadmiarowe moduły zarządzania środowiskiem Obudowy.

Pracująca w trybie NonStop i umożliwiające szybkie podłączenie serwerów typu blade lub równoważnych do sieci oraz współdzielonej pamięci masowej.

Obsługująca 1- fazowy lub 3-fazowy prąd zmienny oraz prąd stały o napięciu – 48 V.

(12)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Serwery kasetowe

w konfiguracji lub sprzęt równoważny

– 2 szt.

Urządzenia zapewniające utrzymanie pracy zaimplementowanych systemów informatycznych, utrzymanie wewnętrznej sieci, prowadzenie baz danych platformy oraz archiwizację zdarzeń i przesyłania danych w celach dokumentacyjnych.

Pamięć minimum: 192 GB RAM.

Wyposażone w minimum dwa interfejsy sieciowe 10 Gbe.

Wyposażone w podwójną kartę Fiber Channel lub równoważną.

Wyposażone w 2 x dyski twarde o

pojmeności minimum 200 GB typ SSD lub równoważne.

Typ: serwer kasetowy.

Macierz dyskowa–

1 szt.

Urządzenie odporne na zakłócenia, wyjątkowo wydajne umożliwiające elastyczną konsolidację pamięci masowych oraz ciągłą dostępność danych w celu kontynuacji pracy niezależnie od okoliczności.

Typ: Macierz klasy enterprise.

Wyposażona w minium 2 kontrolery macierzowe obsługujące co najmniej 16GB RAM pamięci cache.

Wyposażona w minimum 4 interfejsy do

(13)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

komunikacji zewnętrznej o minimalnej przepustowości 4 Gb/s.

Minimum 24 TB przestrzeni dyskowej na dyskach Fiber Channe lub

równoważnych.

Obsługująca co najmniej 8 półek dyskowych.

Umożliwiająca rozszerzenia macierzy do co najmniej 50 TB przy użyciu

dodatkowych półek dyskowych.

Umożliwiająca zainstalowanie dysków w różnych technologiach (FC, FATA, SSD) Umożliwiająca rozbudowę środowiska o drugą macierz w celu wykonywania replikacji danych między macierzami bez ponoszenia kosztów licencji z tym związanych.

Przełączniki FiberChannel lub sprzęt równoważny

– 2 szt.

Przełączniki przeznaczone do budowy

szkieletu sieci

SAN. Standard magistrali szeregowej definiujący wielowarstwową architekturę, która służy do przesyłania danych przez sieć.

Typ: Przełącznik sieci FC minimum 4 GB/s, minimum 32 porty.

Minimum 20 aktywnych portów F.

Wyposażone w 20 kabli FC LC-LC 3m.

(14)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umożliwiające łączenie w strukturę Full Fabric

Biblioteka taśmowa w konfiguracji – 1

szt.

Urządzenie organizujące pracę biblioteki taśmowej przez automatyczne wyszukiwanie i kompletowanie składowanych zasobów danych w systemie komputerowym.

Typ: Biblioteka taśmowa z interfejsem FC, możliwość obsadzenia 24 taśm,

możliwość obsadzenia 2 napędów taśm.

Wyposażona w 24 sloty na taśmy LTO lub równoważny.

Wyposażona w 1 napęd LTO-5

FiberChannel lub SAS lub równoważny.

Wyposażona w 24 taśmy LTO-5 lub równoważne.

Wyposażona w 1 taśmę czyszczącą.

Szafa stelażowa z akcesoriami– 1 szt.

Urządzenie, w którym można umieścić:

panele krosownicze z zakończeniami okablowania strukturalnego, aktywne urządzenia sieciowe (przełączniki, routery, zapory ogniowe itp.), zasilacze awaryjne, serwery, macierze dyskowe, przełączniki KVM, które umożliwiają wygodne zarządzanie większą liczbą komputerów i serwerów za pomocą pojedynczego zestawu monitora, klawiatury i myszy.

Typ: Obudowa stelażowa lub równoważny.

Minimalna wysokość szafy 20U.

(15)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szafa dedykowana do instalacji w niej urządzeń serwerowych, macierzy dyskowych.

Szafa tego samego producenta co producent serwerów i macierzy.

Dedykowany moduł zasilania PDU.

Wyposażona w konsolę do zarządzania serwerami z możliwością podłączenia ekranu LCD i obsługująca co najmniej 8 serwerów.

Wyposażona w system podtrzymania zasilania UPS o mocy co najmniej 10kVA i zasilaniu jednofazowym.

Licencja systemu Citrix Xen Server lub równoważna – 2

szt.

Umożliwiająca budowę niezawodnego środowiska klastrowego. Dwie licencje wymagane do stworzenie środowiska wirtualizacji pracującego w trybie klastra wysokiej dostępności co jest wymagane ze względu na budowę środowiska odpornego na uszkodzenia z nadmiarowością w każdym elemencie, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie zakładanych celów oraz spełnienie wymagań dla systemu informatycznego.

Planowane systemy zmuszone będą do funkcjonowania w rygorze 24/7.

Licencja ManageEngine ServiceDesk PLUS

(MESDP) lub równoważna – 1

szt.

Umożliwiająca realizację funkcjonalności helpdesk wspierającą systemy MiA.

Celem wdrożenia licencji jest możliwość zgłaszania

zdarzeń/awarii/problemów/incydentów wraz z automatycznym monitorowaniem statusu wykonania prac przy zgłoszeniu oraz stworzenie centralnej bazy wiedzy o problemach i incydentach.

(16)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oprogramowanie zostanie zainstalowane na tworzonej infrastrukturze sprzętowej w siedzibie firmy TELETECHNIKA.

Licencja ManageEngine

Applications Manager (MEAM) lub równoważna – 1

szt.

Umożliwiająca realizację funkcjonalności systemu MIA poprzez ciągły monitoring systemów kontroli dostępu i CCTV,

automatyzacja zgłoszeń

awarii/problemów/incydentów

bezpośrednio do HELPDESK z pominięciem zawodnego czynnika ludzkiego. Informacje odnośnie Incydentu/Problemu lub awarii w MAM będą automatycznie rejestrowane w Zintegrowanym Systemie Informatycznym HelpDesk. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na tworzonej infrastrukturze sprzętowej w siedzibie firmy TELETECHNIKA.

Dedykowane oprogramowanie -

licencji na wersję deweloperską systemu MiA – 1

szt.

Oprogramowanie umożliwiające:

- Przygotowanie struktury bazy danych systemu MIA;

- Przygotowanie komunikacji w obrębie systemu MIA;

- Implementację systemów ME ServiceDesk Plus i ME Application Manager lub równoważnych;

- Konfigurację komunikacji MiA z MESDP i MEAM lub równoważnych;

- Wprowadzenie zestawu danych testowych;

- Testy zabezpieczeń aplikacji MIA w środowisku deweloperskim,

- Testy funkcjonalne aplikacji MIA w środowisku deweloperskim,

Wszystkie składowe tej wersji systemu informatycznego są niezbędne dla funkcjonalności wdrażanego systemu MiA, dzięki czemu osiągnięty zostanie cel w postaci ciągłego monitoringu systemów kontroli dostępu i CCTV w środowiskach

(17)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

informatycznych. Wykonanie odpowiednich interfejsów jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu MiA.

Dedykowane oprogramowanie -

licencji na wersję produkcyjną systemu MiA – 1

szt.

Oprogramowanie umożliwiające:

- Poprawki interfejsu GUI do wprowadzania danych;

- Wprowadzenie poprawek do struktur bazy danych dla systemu MIA;

- Wprowadzenie poprawek i optymalizację komunikacji pomiędzy systemami MIA i MESDP, MEAM lub równoważnych;

- Konfigurację komunikacji MiA z MESDP i MEAM lub równoważnych;

- Wprowadzenie zestawu danych docelowych do systemów MESDP i MEAM lub równoważnych;

- Testy całości funkcjonowania aplikacji MIA w środowisku produkcyjnym,

- Wykonanie dokumentacji i odbiór aplikacji MIA

SUMA:

Gwarancja: ………… miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia (nie krótsza niż 12 miesięcy).

Oferujemy czas reakcji serwisu ………. godzin od chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dnia 29.07.2014 r. i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, tj. do dnia:

………..…………..

(18)

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ubiega się o dofinansowanie projektu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Wdrożenie usługi zdalnej opieki teletechnicznej”

Teletechnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

5. Warunki płatności:

...………..………

……….……….

...

6. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

1. ………

2………..

3………..

………

/Podpis i pieczęć oferenta/

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :