Katowice Miedziana. Oferta inwestycyjna. GC Investment S.A., Katowice, 2011

Pełen tekst

(1)

Oferta inwestycyjna

Katowice „Miedziana”

GC Investment S.A., Katowice, 2011

(2)

O Katowicach

Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców

Katowice leŜą w centrum największej aglomeracji w Polsce – 2,8 mln ludzi

Najbardziej atrakcyjne dla inwestorów polskie miasto - W badaniu poświęconym polskiemu rynkowi usług biznesowych, „Improving _through Moving”, przygotowanym przez firmy Colliers International Polska i Atria Real Estate Partners, Katowice zostały sklasyfikowane w grupie pięciu najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów polskich miast. Wspólnym mianownikiem tych miast jest relatywnie tania, w porównaniu do Warszawy, siła robocza oraz dobra sytuacja na rynku

powierzchni biurowych.

Najbardziej zalesione duŜe miasto w kraju - Katowice to najbardziej zalesione duŜe miasto w kraju - wskaźnik zanieczyszczeń powietrza kilka razy mniejszy jest niŜ w Warszawie i Krakowie. Lasy w samych Katowicach stanowią 42% obszaru administracyjnego.

W Katowicach Ŝyje się najlepiej: Katowice w klasyfikacji miast, gdzie najlepiej się Ŝyje mieszkańcom zajęły drugie miejsce. W porównaniu z zeszłym rokiem zanotowały awans aŜ o pięć pozycji. W rankingu triumfowała Gdynia. Katowice najlepiej wypadły w kategoriach: wysokość zarobków (proporcjonalnie do średniej krajowej), liczba miejsc w przedszkolach, liczba miejsc w szpitalach, dostęp do darmowego Internetu bezprzewodowego oraz dostęp do oferty proponowanej przez instytucje kultury. Niewiele mniej punktów stolica województwa śląskiego zdobyła pod względem najniŜszej stopy bezrobocia, ceny za metr kwadratowy nowego mieszkania, czy powierzchni terenów

zielonych i czystości powietrza

W promieniu 100 km od Katowic, znajdują się trzy

międzynarodowe lotniska w tym jedno z najbardziej

dynamicznie rozwijających się w Europie - MPL

Katowice http://www.katowice-airport.com

(3)

Lokalizacja Polska, Górny Śląsk

(4)

Lokalizacja Katowice ul. Astrów 16

• Oferowana nieruchomość położona jest przy

Al. Roździeńskiego – S86

Car frequency: 70 000 samochodów

W najbliższym otoczeniu znajduje się park Kościuszki, największy teren parkowy w granicach administracyjnych miasta.

• W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Salony samochodowe „Lexus” i „Bawaria Motors” oraz MC Donalds

• Zlokalizowana na granicy dwóch miast:

Katowic oraz Sosnowca

• 5 minut od centrum Katowic (Ronda)

(5)

Otoczenie nieruchomości

W najbliŜszym otoczeniu nieruchomości znajduje się:

Salony samochodowe Lexus, Bawaria Motors, Honda Auto Kopex

• Restauracja MC Donalds

• „CH Dąbrówka Mała”:

Carrefour, Castorama,

• Ikea, salon Agata

• Oraz centrum sklepów meblarskich „Nowy

(6)

Dane techniczne:

Adres: Katowice, ul. Miedziana

GPS: x: 19.014747 , y: 50.24824 , działka nr 77/23

Powierzchnia: 5323 m2

Forma własności: uŜytkowanie wieczyste

Uzbrojenie: Działka uzbrojona w energię elektryczną, sieć wod.-kan., centralne ogrzewanie, telefon.

Skomunikowanie: Nieruchomość połoŜona przy al.

Rozdzieńskiego w drugiej linii zabudowy. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. W odległości ok. 500m od nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w trakcie uchwalania)

Zakłada dla oferowanej Nieruchomości następujące przeznaczenie [oznaczenie MN2]:

• Obiekty handlu detalicznego o powierzchni sprzedaŜy do 2000 m2,

• Usługi w budynkach biurowych,

• Salony sprzedaŜy pojazdów wraz z zapleczem serwisowym

• Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

• Zabudowa jednorodzinna, intensywna (szeregowa, bliźniacza, atrialna)

Wskaźniki zabudowy dla obszaru MN2:

o Maksymalna wysokość zabudowy (w kondygnacjach nadziemnych) do 3 kondygnacji, nie wyklucza się moŜliwości kształtowania dominant o wysokości do 5 kondygnacji

o Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy terenu: 50%

o Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5

(7)

Kontakt:

Maciek Górny

Kierownik Działu pozyskiwania i sprzedaŜy nieruchomości

mail: mgorny@gcinvest.pl, gsm: 662 298 527 Tel.: (+48) (032) 603 74 16, Fax.: (032) 603 85 71

Paweł Róg

Specjalista ds. pozyskiwania i sprzedaŜy nieruchomości

mail: prog@gcinvest.pl, gsm: 662 872 439

Tel.: (+48) (032) 603 74 16, Fax.: (032) 603 85 71 www.gcinvestment.pl

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :