Podstawy biologii

22  Download (0)

Full text

(1)

Podstawy biologii

Informacja, struktura i metabolizm.

(2)

Informacje

Kontakt:

Paweł Golik

Instytut Genetyki i Biotechnologii, Pawińskiego 5A pgolik@igib.uw.edu.pl

Informacje, materiały:

http://www.igib.uw.edu.pl/

(3)

Lektury

(4)

Dla zainteresowanych

(5)

Zaliczenie

Esej na jeden z zaproponowanych tematów

Wizje ewolucji w literaturze, sztuce, kulturze.

Np. K. Vonnegut “Galapagos”, W. Golding “Spadkobiercy” itp.

Czy nauczanie o ewolucji jest zagrożeniem dla moralności?

Inny temat łączący tematykę zajęć z

zainteresowaniami autora - interdyscyplinarny

(6)

Dlaczego ewolucja?

Podstawa nauk biologicznych, biomedycznych, itp.

Piękno teorii

Konsekwencje dla światopoglądu

pochodzenie człowieka

miejsce człowieka w świecie przyrody

konflikt z religiami

Kontrowersje

(7)

Kreacjoniści są wśród nas

(8)

Czym jest życie?

Struktura

Metabolizm

Informacja (replikacja)

(9)

Właściwości emergentne

System jako całość ma właściwości nie będące sumą właściwości

elementów składowych

Złożoność powstaje z licznych interakcji

prostszych składowych

Henrietta Lacks 1920-1951

(10)

Struktura hierarchiczna i kombinatoryka

DNA/RNA – 4 typy nukleotydów

Białka – 20 aminokwasów

(11)

Hierarchia w strukturze białek

W budowie białek wyróżnić można

“klocki” o

hierarchicznej strukturze

Fałdy, motywy, domeny

(12)

Kombinatoryka

Różnorodność pochodzi z kombinacji ograniczonej liczby elementów składowych

(13)

Metabolizm

Organizmy żywe są układami otwartymi termodynamicznie

Dopływ energii z zewnątrz zapewnia

utrzymanie organizacji

(14)

Metabolizm

http://www.expasy.ch

Złożone szlaki przemiany energii i materii

http://biochemical-pathways.com

(15)

Podstawowe pojęcia

Informacja genetyczna

Przekazywana z podziałem komórki informacja umożliwiająca odtworzenie całej struktury komórkowej.

Materiał genetyczny

Nośnik fizyczny informacji genetycznej. W komórkach jest nim DNA.

Kod genetyczny

Mechanizm przełożenia informacji genetycznej zapisanej w sekwencjach DNA i RNA na sekwencję aminokwasową białka.

Zasadniczo taki sam u wszystkich organizmów żywych.

(16)

Mylenie pojęć

(17)

Informacja w biologii

Informacja genetyczna nie jest gotowym opisem, jest przepisem

(18)

Podstawowe pojęcia

Gen

Podstawowa jednostka dziedziczności

“Jeden gen, jedna cecha”?

“Jeden gen, jeden enzym”?

“Jeden gen, jeden produkt molekularny (białko/RNA)”?

Allel

Konkretny wariant danego genu

Genom

Całokształt informacji genetycznej organizmu

Transkryptom, proteom, metabolom interaktom (i inne “–omy”)

(19)

Podstawowe pojęcia genetyki

Genotyp

Informacja genetyczna organizmu w postaci konkretnych alleli wszystkich genów

Fenotyp

Zbiór obserwowalnych cech organizmu

Produkt interakcji genotypu i środowiska

(20)

Zasadnicze pytanie genetyki

Jak genotyp determinuje fenotyp?

(21)

Uniwersalność życia

Podstawowe mechanizmy są takie same u wszystkich znanych organizmów

budowa DNA i RNA

kod genetyczny

repertuar aminokwasów budujących białka

podstawy metabolizmu

budowa błon komórkowych

Wyjaśnienie – pochodzą od jednego wspólnego przodka wszystkich żyjących obecnie organizmów

(22)

“Les éléments vitaux étant de nature semblable dans tous les êtres vivants, ils sont soumis aux

mêmes lois organiques...”

“Podstawowe jednostki życia, mając u wszystkich żyjących istot podobną naturę, rządzone są tymi

samymi prawami organicznymi...”

Claude BERNARD (1813-1878)

Organizmy modelowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :