• Nie Znaleziono Wyników

Socjologia na ekranie telewizji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Socjologia na ekranie telewizji"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Socjologia na ekranie telewizji

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review 16/1, 155

(2)

KRONIKA POLSKA 155

tarz pt. Dziwna «drabina» i dziwne pretensje dała „Trybuna Ludu” (28 I 1962) w dziale „Wśród czasopism’’.

Komentarz jest następujący: „Nieczęsto spotyka się próbę takiej nonszalancji, jaką dał w bieżącym numerze «Argumentów» Zygmunt Bauman w artykule Moda

na socjologię. Właściwie w artykule o nic nie chodzi; czytamy, że przyszła moda na socjologię, że działo się to wśród sensacji i bicia w snobistyczne werble, że teraz opada otoczka sensacji, ale moda na socjologię nie mija i minąć nie może. Następuje mianowicie ożenek socjalizmu z socjologią. Wszystko to pięknie-ładnie, aleć to by była zaledwie notka informacyjna; artykuł przy okazji załatwia jakieś prywatne, bliżej nieznane porachunki.

„Bauman — czytamy dalej — tworzy «drabinę społeczną». Na szczycie są okropni snobi, którzy szkodzą socjologii, pół piętra niżej tygodniki, gdzie «panuje zamęt i rozdwojenie jaźni», jeszcze o piętro niżej «Trybuna», która «łka ze szczę­ ścia» nad jakąś «bzdurną ankietą» nie nazwanego z nazwiska socjologa, który — wolno się domyślać — popadł w niełaskę Docenta. W tym samym szeregu jest jeszcze «Życie», które... tu już trudno zorientować się, o co autorowi chodzi.

„I wreszcie — wychodzi szydło z worka. Gdzieś między wierszami czytamy, że ponoć «dziennikarze czują się zagrożeni przez socjologów» i «przy cichych werbelkach»... «zapowiadają kontratak».

„Dwugłos dziennikarze — socjologowie trwa, niedawno nawet w audycji radiowej mieliśmy taką dyskusję i, choć wiele nowego nie wniosła, choć socjologo­ wie nic tam ważkiego nie zauważyli — była to dyskusja przynajmniej krytyczna i życzliwa, z troską o publikacje prasowe. O co natomiast chodzi jednemu z na­ szych najbardziej znanych socjologów, co mogą obchodzić czytelnika jego prywatne spory — próżno na to pytanie szukać odpowiedzi”.

Artykuł A. Schaffa, Ankietowania, czyli o drogach rozwoju polskiej socjologii („Polityka”, 21IV1962), łączy surową krytykę wulgaryzowania i nadużywania me­ tody ankietowej z wiarą w przyszłość. „Osobiście jestem przekonany — pisze autor — że przy szybkim obecnie rozwoju badań socjologicznych w Związku Radzieckim w ciągu najbliższych 5 do 10 lat prześcigniemy jako obóz świat kapitalistyczny zarówno rozmachem, jak i głębią tych badań”.

SOCJOLOGIA NA EKRANIE TELEWIZJI

Pierwsza pogadanka w dniu 7 lutego 1962 r., w ramach „Wszechnicy telewi­ zyjnej” nosiła tytuł Oko w oko z socjologią. Redaktor I. Waniewicz przeprowadził rozmowę z drem Z. Baumanem, docentem UW, i drem W. Markiewiczem, docen­ tem Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr Jan Szczepański nie mógł wziąć udziału w rozmowie z powodu choroby. Tematem -półgodzinnego seansu był przedmiot socjologii i metody badań. W rozmowie poruszono również rolę socjo­ loga i socjologii w zakładach produkcji przemysłowej i w wychowaniu socjalistycz­ nym oraz w przeciwdziałaniu nieżyczliwości w codziennych kontaktach między­ ludzkich. Podkreślając duże możliwości socjologów, prelegenci ostrzegali przed ich wyolbrzymianiem.

STOCZNIA SZCZECIŃSKA POSZUKUJE SOCJOLOGA

W dziale ogłoszeń „Życia Warszawy” (191 1962) czytamy: „Stocznia szczeciń­ ska zatrudni od zaraz SOCJOLOGA, warunki bardzo korzystne. Oferty należy

Cytaty

Powiązane dokumenty

After head trauma and CSF leakage, HIV infection is considered the next common risk factor of inva- sive pneumococcal disease, including pneumococcal meningitis (this infection

Jeśli ktoś świadomie bądź nieświadomie wchodzi w podobną przestrzeń, to otwiera się na działanie złego ducha i wtedy modlitwa o uwolnienie jest konieczna.. Można napić

Jakkolwiek taka interpretacja może budzić sprzeciw lekarzy, to ze względu na swój cel gwarancyjny zasługuje, by bronić jej z całą stanowczością. Inaczej by było, gdyby każdej

szacunkiem dla siebie i innych co oznacza między innymi szanowanie siebie, dbanie o swoje dobre imię, zdrowie , samopoczucie, rozwój , przyszłość, przestrzeganie zasad

Tragedja miłosna Demczuka wstrząsnęła do głębi całą wioskę, która na temat jego samobójstwa snuje

Programy pisało się w językach programowania, drukowało się specjalne karty, które się zanosiło do czytnika, a po tygodniu dostawało się wydruk, na którym

W ogrodzie Botanicznym przy każdej roślince, i małej, i dużej, jest umieszczony na małej tabliczce jej opis, podobny do opisów zwierząt, które widzieliście w ZOO..

Zastanów się nad tym tematem i odpowiedz „czy akceptuję siebie takim jakim jestem”?. „Akceptować siebie to być po swojej stronie, być

Mimo że się tego nie widzi, to jest tylko wyczucie, czasem można było lusterkami pomagać, żeby coś podpatrzeć.. Ja byłem taki specja- lista, że już przez dwie

Aby odczytać liczbę minut, można pomnożyć razy 5 liczbę znajdującą się na zegarze, którą wskazuje wskazówka.. Przedstawia się to następująco: 1 na zegarze to 5 minut, 2

Jak twierdzi archeolog Maciej Szyszka z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, który przyczynił się do odkrycia owej piwnicy, pierwotnie budowla ta była jadalnią i kuchnią, w

Siedziałam w półmroku i patrzyłam przez oszkloną ścianę na przesuwające się po torach pociągi, zrzędziły przy hamowaniu marudnie.. Słuchałam wwiercającego

Na wolontariacie w SZLACHETNEJ PACZCE Damian nauczył się jak zarządzać projektem – zrekrutował zespół kilkunastu wolontariuszy, którzy odwiedzali rodziny

W uzasadnieniu postanowienia sąd podał, że co prawda materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanego

In- spektorka Fituch wyjaśniła, prostując jednocześnie wcześniejszą informację burmistrza, że zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego VAT będzie od- prowadzany

WYDANIE SPECJALNE MAJ/CZERWIEC 2020 ISSN 1730-3796 PISMO

Ale zażądał, by poddano go egzaminom (ostrość wzroku, szybkość refleksu), które wypadły pomyślnie, toteż licencję, w drodze wyjątku, przedłużono na rok. Kilka lat

W matematyce natomiast, akceptując osłabiony logicyzm, uznawał możliwość sprowadzenia jej pojęć (pierwotnych) do pojęć logicznych - przy niesprowadzalności

Zespół powołany przez ministra zdrowia zaproponował jeden organ tworzący i podział szpitali na cztery grupy w zależności od ich kondycji finansowej?. Z ujednolicenia szybko

Tematem do rozmowy mogą być zagadnienia socjologiczne, np.: oce- nianie – wyrażanie opinii o innych (m.in. dysku- sja poświęcona kwestii krzywdy, którą można

AP-G: Mnie się bardzo podobało też to w tej książce, że ona jest taka niewygładzona, że nie ma w tym jakiegoś patosu i takiego podnoszenia tych ludzi, którzy często poświęcają

L’articolo analizza la presenza della propaganda e delle sue strategie di per- suasione nella narrazione nata in occasione di una fuga – avvenuta nel 1912 e resa celebre

Stałam na Wybrzeżu Appela, sto metrów dalej, i usłyszałam coś, jakby gdzieś w biurze oberwała się półka z dokumentami!. Gimnazjalista w oku- larkach, który