• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZÓWCE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZÓWCE NA ROK SZKOLNY 2012/2013"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszówce z dnia 12.06.2012 r.

SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZÓWCE NA ROK SZKOLNY

2012/2013

Zatwierdzony na podstawie wniosków nauczycieli zarządzeniem dyrektora nr 12/2012 z dnia 12.06.2012 r.

(2)

Nr w SZPN Kl. Przedmiot Nazwa programu, autor i wydawnictwo

1/1/12/13

1

Edukacja wczesnoszkolna KOLOROWA KLASA Agnieszka Mitoraj-Hebel, Katarzyna Sirak-Stopińska, Marta Jarząbek, Marta Zachodny, Katarzyna Stabbo

2/1/12/13 Język angielski Program edukacyjny do nauczania j. angielskiego w kl. 1 – 3, J. Studzińska i in., MACMLLAN

3/1/12/13 Religia katolicka Program nauczania religii rzymskokatolickiej

4/1/12/13 Religia prawosławna Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

L Nr w SZPN Kl. Przedmiot Nazwa programu, autor i wydawnictwo

1/2/12/13

2

Edukacja wczesnoszkolna Wesoła szkoła i przyjaciele. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Jadwiga Hanisz

2/2/12/13 Język angielski Program edukacyjny do nauczania j. angielskiego w kl. 1 – 3, J. Studzińska i in., MACMLLAN

3/2/12/13 Zajęcia komputerowe Wesoła szkoła i przyjaciele. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Jadwiga Hanisz

4/2/12/13 Religia katolicka Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ks. Władysław Kubiak. Wydawnictwo WAM Kraków 5/2/12/13 Religia prawosławna Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła

Prawosławnego

(3)

Nr w SZPN Kl. Przedmiot Nazwa programu, autor i wydawnictwo

1/3/12/13

3

Edukacja

wczesnoszkolna

Ja i moja szkoła. Odkrywam siebie.

J. Faliszewska, MAC EDUKACJA

2/3/12/13 Język angielski Program edukacyjny do nauczania j. angielskiego w kl. 1 – 3, J. Studzińska i in., MACMILLAN

3/3/12/13 Religia katolicka Jesteśmy dziećmi Bożymi. Komisja KEP ds. Wych. Katolickiego (przewodniczący:

abp K. Nycz). Wyd. WAM Kraków

4/3/12/13 Religia prawosławna Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Nr w SZPN Kl

.

Przedmiot Nazwa programu, autor 1/4/12/13

4

Język polski Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek 2/4/12/13 Historia i

społeczeństwo

Wehikuł czasu. Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV–VI szkoły podstawowej) przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Robert Tocha

3/4/12/13 Język angielski Program nauczania j. angielskiego, Mariola Bogucka, Dorota Łoś, nowa podst. progr.

Pearson Longman 4/4/12/13 Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu

edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej). Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

5/4/12/13 Przyroda Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej "Na tropach przyrody", Barbara Dziedzic, Nowa Era

6/4/12/13 Zajęcia techniczne „Jak „Jak to działa” - Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w kl. 4 –szkoły podstawowej. Lech Łabęcki

7/4/12/13 Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba. MIGRA 8/4/12/13 Wychowanie fizyczne Koncepcja edukacji fizycznej. .Zdrowie Sport Rekreacja. Urszula Kierczak

9/4/12/13 Plastyka Program nauczania plastyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Stanisław Stopczyk 10/4/12/13 Muzyka Program nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Alicja Twardowska,

Ilona Pisarkiewicz, WSiP

11/4/12/13 Religia katolicka Poznaję Boga i w Niego wierzę. Komisja Wych. Katolickiego KEP (przewodniczący:

(4)

Nr w SZPN Kl. Przedmiot Nazwa programu, autor

i wydawnictwo Nr programu

1/5/11/13

5

Język polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) szkoły podstawowej.

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

DKW – 4014 – 37/01

2/5/11/13 Historia i

społeczeństwo

A to historia. Grażyna Czetwertyńska, Dariusz Gawin, Sławomir Jabłoński, Tomasz Merta, Włodzimierz Mędrzycki, Alicja Pacewicz, Jacek Strzemieczny. Nowa Era

DKW – 4014 – 58/99

3/5/11/13 Muzyka

Program nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Alicja Twardowska, Ilona Pisarkiewicz

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A .

DKW – 4014 – 155/99

4/5/11/13 Plastyka Program nauczania plastyki dla szkoły podstawowej. Beata Kordon.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

DKOS-5002- 12/05

5/5/11/13 Technika

Technika z elementami informatyki i wychowania komunikacyjnego.

Program nauczania - szkoła podstawowa kl. IV-VI. Krzysztof Mincewicz.

Wydawnictwo JUKA-91

DKW-4014- 123/00 6/5/11/13 Język angielski Program nauczania języka angielskiego, Mariola Bogucka, Dorota Łoś,

nowa podst. progr, wydawnictwo Pearson Longman

DKOS – 5002 – 35/03

7/5/11/13 Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej). Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

DKW – 5002 – 37/08

8/5/11/13 Przyroda

Przyroda. Program nauczania przedmiotu blokowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny), Maria Augustyniak,Michał Augustyniak, Wyd. Rożak

DKW – 4014 – 49/99

9/5/11/13 Informatyka Informatyka dla szkół podstawowych. Grażyna Koba.

MIGRA sp. z o.o.

DKOS – 5002 – 17/06

10/5/11/13 Wychowanie fizyczne

Autorski program wychowania fizycznego. Alicja Romanowska.

Wydawnictwo Korepetytor M. Gałczyński

DKW – 4014 – 68/99

11/5/11/13 Religia katolicka Wezwani przez Boga. Komisja KEP ds. Wych. Katolickiego

(przewodniczący: abp K. Nycz). Wyd. WAM Kraków. AZ – 2 – 01/10 12/5/11/13 Religia

prawosławna

Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

PAKP – R1/289/99 13/5/11/13 Wychowanie do

życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie, program nauczania dla klas V – VI szkoły podstawowej. Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna

Węglarczyk. Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon

DKW – 4014 – 253A/99

(5)

Nr w SZPN Kl

.

Przedmiot Nazwa programu, autor

i wydawnictwo Nr programu

1/6/11/12

6

Język polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) szkoły podstawowej.

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

DKW – 4014 – 37/01

2/6/11/12 Historia

i społeczeństwo

A to historia. Grażyna Czetwertyńska, Dariusz Gawin, Sławomir Jabłoński, Tomasz Merta, Włodzimierz Mędrzycki, Alicja Pacewicz, Jacek Strzemieczny. Nowa Era

DKW – 4014 – 58/99

3/6/11/12 Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły

podstawowej. Kurs od poziomu zerowego. Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczyczyńska. Wydawnictwo LektorKlett

DKOS – 5002 – 35/03

4/6/11/12 Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej). Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

DKW – 5002 – 37/08

5/6/11/12 Przyroda

Przyroda. Program nauczania przedmiotu blokowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny), Maria Augustyniak,Michał Augustyniak, Wyd. Rożak

DKW – 4014 – 49/99

6/6/11/12 Informatyka Informatyka dla szkół podstawowych. Grażyna Koba.

MIGRA sp. z o.o.

DKOS – 5002 – 17/06

7/6/11/12 Plastyka Program nauczania plastyki dla szkoły podstawowej. Beata Kordon.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

DKOS-5002- 12/05

8/6/11/12 Wychowanie fizyczne

Autorski program wychowania fizycznego. Alicja Romanowska.

Wydawnictwo Korepetytor M. Gałczyński

DKW – 4014 – 68/99

9/6/11/12 Religia katolicka Wezwani przez Boga. Komisja KEP ds. Wych. Katolickiego

(przewodniczący: abp K. Nycz). Wyd. WAM Kraków. AZ – 2 – 01/10 10/6/11/12 Religia

prawosławna

Program nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

PAKP – R1/289/99 11/6.11/12 Wychowanie do Wychowanie do życia w rodzinie, program nauczania dla klas V – VI

szkoły podstawowej. Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna DKW – 4014 –

Cytaty

Powiązane dokumenty

Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału, ten z kolei składa się z programów nauczania indywidualnie wybranych

Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym i technikum (zgodny z wariantem podstawy programowej III.2.0.. Muzyka

„Teraz polski!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.. Wydawnictwo

Sikora- Banasik Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej/ NOWA

ogólnego historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego ( klasy IV-VI szkoły podstawowej).. Robert Tocha

Indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną o stopniu umiarkowanym (klasy IV –VI szkoły podstawowej)

Chemia Program nauczania chemii dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym.. - Nowa Era, modyfikacja - Barbara Bobeł

♦ Skracanie i rozszerzanie ułamków, zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i ułamków niewłaściwych na liczby mieszane, porównywanie ułamków zwykłych, dodawanie