CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO im. św. Jana Pawła II S.A. (tekst ujednolicony Czerwiec 2022 r.)

Pełen tekst

(1)

CENNIK

SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO im. św. Jana Pawła II S.A.

(tekst ujednolicony – Czerwiec 2022 r.)

L.p. Rodzaj usługi Cena

Świadczenia lekarskie

1. Porada ordynatorska 250,00

2. Porada kardiologiczna wraz z USG serca lub z testem wysiłkowym 300,00

3. Porada endokrynologiczna wraz z USG 230,00

4. Porada bariatryczna 200,00

5. Porada chirurgiczna z USG 200,00

6. Porada flebologiczna 200,00

7. Porada chirurga naczyniowego 200,00

8. Porada wraz z badaniem Doppler k. dolnych 250,00

9. Porada wraz z badaniem Doppler k. górnych 250,00

10. Porada wraz z badaniem Doppler t. szyjnych 250,00

11. Porada wraz z badaniem Doppler aorty brzusznej i t. biodrowych 250,00

12. Porada wraz z badaniem Doppler – dwie okolice 400,00

13. Porada neurochirurgiczna 200,00

14. Porada z zakresu chirurgii plastycznej 200,00

15. Porada ginekologiczno-położnicza wraz z USG 200,00

16. Porada specjalistyczna celem optymalizacji leczenia zaburzeń snu 200,00

17. Porada urologiczna wraz z USG 180,00

18. Porada neurologiczna 200,00

19. Porada kardiologiczna 200,00

20. Porada specjalistyczna 150,00

21. Konsultacja z wydaniem zaświadczenia 150,00

22. Porada dermatologiczna 150,00

23. Porada dermatologiczna z badaniem dermaskopowym do 7 zmian każda następna zmiana

230,00 15,00 24. Porada dermatologiczna z krioterapią zmian skórnych do 2 zmian

powyżej dwóch zmian

200,00 30,00 za każdą następną

25. Porada z zakresu medycyny naturalnej 150,00

Świadczenia w trybie ambulatoryjnym (Legenda: Z.O. - znieczulenie ogólne)

1. Badania KTG 45,00

2. Cewnikowanie pęcherza moczowego 100,00

3. EKG 25,00

4. EKG – monitorowanie 30,00

5. Gipsowy but 50,00

6. Gips ósemka z podkładem gipsowym 60,00

7. Gips ósemka 50,00

8. Gips Desolta 70,00

9. Iniekcja podskórna 20,00

10. Iniekcja domięśniowa 20,00

11. Iniekcja dożylna 30,00

11a Iniekcja środka leczniczego u pacjenta onkologicznego 50,00

12. Intubacja dotchawiczna (znieczulenie ogólne) 250,00

13. Kardiowersja 120,00 (bez Z.O.)

14. Kąpiel pacjenta 40,00

15.

(2)

16. Kroplówka 50,00

17. Leczenie wstępne ostrych zatruć 200,00

18. Monitorowanie nieinwazyjne HR(AS),RR SAT, T 30,00

19. Nacięcie ropnia w znieczuleniu miejscowym 50,00

20. Nacięcie ropnia w znieczuleniu ogólnym 250,00

21. Nakłucie opłucnej 90,00

22. Odbarczanie odmy prężnej 350,00

23. Odprowadzenie odbytu 60,00

24. Opatrunek mały 40,00

25. Opatrunek duży 60,00

26. Płukanie żołądka z intubacją 300,00

27. Płukanie żołądka bez intubacji 50,00

28. Podanie surowicy tężcowej (Tetabulin) 50,00

29. Podanie ATX 30,00

30. Podtrzymanie funkcji życiowych(wentylacji i krążenia) 100,00/godz.

31. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi RR 5,00

32. Pomiar temperatury 5,00

33. Przetoczenie płynów 25,00/godz.

+ kroplówka

34. Przyjęcie na oddział 60,00

35. Pulsoksymetria 30,00

36. Punkcja stawu łokciowego 100,00

37. Punkcja stawu łokciowego 100,00

38. Punkcja stawu ramiennego 100,00

39. Rana, oparzenia- opracowanie wstępne 60,00

40. Repozycja zamknięta zwichnięcia stawu 400,00 (w tym Z.O.)

41. Repozycja zamknięta kości ramiennej 400,00 (w tym Z.O.)

42. Repozycja zamknięta kości przedramienia 400,00 (w tym Z.O.)

43. Repozycja zamknięta kości nadgarstka/ śródręcza 400,00 (w tym Z.O)

44. Repozycja zamknięta kości palców ręki 400,00 (w tym Z.O.)

45. Repozycja zamknięta kości udowej 400,00 (w tym Z.O.)

46. Repozycja zamknięta kości podudzia 400,00 (w tym Z.O.)

47. Repozycja zamknięta kości śródstopia 400,00 (w tym Z.O.)

48. Repozycja zamknięta innych kości 400,00 (w tym Z.O.)

49. Repozycja zamknięta zwichnięcia inne 400,00 (w tym Z.O.)

50. Repozycja zamknięta zwichnięcia stawu ramiennego 400,00 (w tym Z.O.) 51. Repozycja zamknięta zwichnięcia stawu łokciowego 400,00 (w tym Z.O.)

52. Repozycja zamknięta zwichnięcia nadgarstka 400,00 (w tym Z.O.)

53. Repozycja zamknięta zwichnięcia stawów palców ręki 400,00 (w tym Z.O.) 54. Repozycja zamknięta zwichnięcia stawu kolanowego 400,00 (w tym Z.O.) 55. Repozycja zamknięta zwichnięcia stawu skokowego 400,00 (w tym Z.O.)

56. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa 1.000,00

57. Resuscytacja około urazowa 500,00

58. Stymulacja elektrodą zewnętrzną 120,00

59. Szycie rany (3 szwy, jeden poziom) 40,00

60. Szycie rany ( 2 poziomy) 50,00

61. Szycie rany skomplikowanej 60,00

62. Szycie rany rozległej powyżej 5 cm ( skóra) 80,00

63. Szycie plastyczne 200,00

64. Tamponada krwawienia z żylaków przełyku 500,00

65. Tamponada przednia nosa 200,00

66. Tamponada tylna nosa 250,00

67. Tlenoterapia 30/godz

68. Tutor gipsowy pełny 60,00

(3)

69. Tutor miękki 15,00 70. Unieruchomienie kręgosłupa, złamania kończyn (szyna Kramera) 60,00 71. Usuniecie ciała obcego z ręki, oka, ucha, jamy nosowej, gardła 80,00

72. Wenesekcja 120,00

73. Wspomaganie i kontrola oddechu sztucznymi metodami z zastosowaniem respiratora

500 + 100/godz

74. Wycięcie paznokcia, szycie, opatrunek 380,00

75. Przepisanie recepty 10,00

76. Założenie longety gipsowej 50,00

77. Założenie Desoulta 85,00

78. Założenie kołnierza szyjnego 30 + cena kołnierza

79. Założenie Wenflonu 30,00

80. Założenie opatrunku gipsowego małego 30,00

81. Założenie opatrunku gipsowego dużego 50,00

82. Założenie rurki ustno-gardłowej 30,00

83. Założenie zgłębnika do żołądka 40,00

84. Zdjęcie opatrunku gipsowego 15,00

85. Zdjęcie szwów (do 5 szwów) 10,00

86. Zdjęcie szwów (do 15 szwów) 20,00

87. Znieczulenie miejscowe (powierzchniowe, nasiękowe) 50,00

88. Znieczulenie ogólne dożylne krótkotrwałe 250,00

89. Znieczulenie przewodowe 120,00

90. Zryczałtowana opłata za udzielane świadczenia w SOR osobie nietrzeźwej

250,00

91. Dermatoskopia (do 7 znamion) 230,00

92. Punkcja wodniaka jądra pod kontrolą USG 250,00

Badania laboratoryjne

(Legenda: P – SCM Polanica, D – „Diagnostyka „ Wrocław)

L.p. Nazwa badania Cena Materiał

diagnostyczny

Czas oczekiwani a

na wynik w dniach

Miejsce wykonania

Hematologia, koagulologia, analityka ogólna

1. Morfologia krwi, bez rozdziału WBC 9 Krew EDTA 1 P

2. Morfologia krwi,z rozdziałem WBC 12 Krew EDTA 1 P

3. Morfologia krwi, z WBC + RET 25 Krew EDTA 1 P

4. Morfologia krwi , bez rozdziału WBC+RET

22 Krew ADTA 1 P

5. Rozmaz krwi obwodowej met.

manualna

15 Krew EDTA 1 P

6. Płytki krwi 9 Krew EDTA/

cytrynian

1 P

7. Retikulocyty 22 Krew EDTA 1 P

8. OB 7 Krew cytrynian 1 P

9. APTT(czas koalinowo-kefalinowy) 10 Osocze 1 P

10. PT(czas protrombinowy, INR) 10 Osocze 1 P

11. Fibrynogen 25 Osocze 1 P

12. Antytrombina III (dla oddziałów szpitalnych wykonywana w ZDL SCM S.A.)

60 Osocze 1 do 3 P/D

(4)

13. D-Dimer, ilościowo 40 Osocze 1 P

14. Białko C, aktywność 65 Osocze, cytrynian 3 D

15. Białko S, wolne 75 Osocze, cytrynian 35 D

16. Czynnik V Leiden 220 krew EDTA, 2

probówki

20 D

17. Mutacja 20210G-A genu protrombiny, met. PCR

230 krew EDTA 20 D

18. termolabilny wariant MTHFR met.

PCR

240 krew EDTA 28 D

19. Mocz, analiza ogólna 10 Mocz 1 P

20. Kał, analiza ogólna 20 Kał 7 D

21. Kał, krew utajona 19 Kał 1 P

22. Kał na pasożyty, jedno oznaczenie 8 Kał 2 P

23. Kał na resztki pokarmowe 15 Kał 7 D

24. Kał na obecność lamblii (met. ELISA) 30 Kał 7 D

25. Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy met. IIF

80 Surowica 14 D

26. p/c przeciw gliście ludzkiej IgG 50 Surowica 7 D

27. Kał, nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 140 Kał 14 do 20 D

28. Kał, rota i adenowirusy 50 Kał 2 do 4 D

29. Kał, adenowirusy 45 kał 2 do 5 D

30. Kał, rotawirusy 30 kał 2 do 5 D

31. Norowirusy, rotawirusy, adenowirusy 80 kał 2 do 5 D

32. Wymaz na owsiki 15 Kał , wymaz 2 P

33. Nasienie, analiza ogólna 80 Nasienie 4 P

34. Płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR) bad. ogólne

50 PMR 1 P

35. Płyn z jam ciała, bad. ogólne 50 płyn z jam ciała 1 P

Chemia kliniczna

1. Albumina 5 Surowica 1 P

2. ALT 6 Surowica 1 P

3. AST 6 Surowica 1 P

4. Amylaza 10 Surowica, mocz 1 P

5. Lipaza 20 Surowica 1 P

6. Białko całkowite 6 Surowica, mocz 1 P

7. Bilirubina bezpośrednia 10 Surowica 1 P

8. Bilirubina całkowita 6 Surowica 1 P

9. Cholesterol całkowity 7 Surowica 1 P

10. Cholesterol HDL 8 Surowica 1 P

11. Cholesterol LDL met. bezpośrednia 10 Surowica 1 P

12. Trójglicerydy 8 Surowica 1 P

13. Lipiodogram (cholesterol całkowity, HDL, nie-HDL, LDL, trójglicerydy)

33 Surowica 1 P

14. Fosfataza alkaliczna 6 Surowica 1 P

15. Fosfor nieorganiczny 6 Surowica,mocz 1 P

16. GGT 6 Surowica 1 P

17. Glukoza 7 surowica, mocz

osocze

1 P

18. CK-kinaza fosfokreatynowa 10 Surowica 1 P

19. CK-MB aktywność 25 Surowica 1 P

20. CK-MB mass 35 Surowica 1 P

21. Kreatynina + eGFR 8 Surowica,mocz 1 P

22. Klirens kreatyniny 15 Surowica + DZM 1 P

(5)

23. Cystatyna C 65 Surowica, osocze heparynowane

10 D

24. Kwas moczowy 7 Surowica, mocz 1 P

25. LDH 8 Surowica 1 P

26. Magnez 8 Surowica, mocz 1 P

27. Mocznik 8 Surowica, mocz 1 P

28. Wapń całkowity 8 Surowica, mocz 1 P

29. Wapń zjonizowany 23 Krew pełna,

heparyna

1 P

30. Żelazo 8 Surowica 1 P

31. TIBC (UIBC) 10 Surowica 1 P

32. Gazometria 23 Krew pełna, heparyna 1 P

33. Sód+potas+chlorki (łącznie) 12 Surowica, mocz 1 P

34. Sód/potas/chlorki 4,0 za

każdy parametr

Surowica, mocz 1 P

Markery odczynów zapalnych i reumatologicznych

1. ASO ilościowo 25 Surowica 7 P

2. RF ilościowo 25 Surowica 7 P

3. Odczyn Waalera-Rosego 17 Surowica 7 D

4. CRP ilościowo 20 Surowica 1 P

5. orozomukoid (α-1-kwaśna glikoproteina)

25 Surowica 7 D

6. Anty CCP 60 Surowica 7 D

7. Prokalcytonina 75 Surowica 1 P

8. Kalprotektyna w kale met. ELISA 100 kał,próbkę powyżej 72 h zamrozić

10 D

Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca

1. Troponina T hs 40 Surowica 1 P

2. NT pro-BNP 100 Surowica 1 P

3. Mioglobina 45 Surowica 5 D

4. Homocysteina 50 surowica 5 D

Diagnostyka chorób tarczycy

1. TSH 20 Surowica 1 P

2. FT3 20 Surowica 1 P

3. FT4 20 Surowica 1 P

4. T3 20 Surowica 5 D

5. T4 20 Surowica 5 D

6. Anty-TPO 25 Surowica 5 D

7. Anty-TG 25 Surowica 5 D

8. Przeciwciała przeciw receptorom TSH - TRAB

65 Surowica 5 D

9. Tyreoglobulina 40 Surowica 5 D

Hormony płciowe i inne badania w ginekologii

1. FSH 20 Surowica 5 D

2. LH 20 Surowica 5 D

3. Estradiol 20 Surowica 5 D

4. Progesteron 20 Surowica 5 D

5. Prolaktyna 20 Surowica 5 D

6. Makroprolaktyna 120 Surowica 10 D

7. Beta-HCG 30 Surowica 1 P

(6)

8. HCG-wolna podjednostka beta 35 Surowica 7 D

9. Estriol wolny 40 Surowica 7 D

10. PAPP-A 60 Surowica 7 D

11. PRISCA I 9-13 tydz. ciąży (wolne βHCG, PAPPA, PRISCA raport)

160 Surowica 7 D

12. PRISCA II 14-22 tydz. ciąży (AFP, HCG, wolny estriol,PRISCA raport)

160 Surowica 7 D

13. DHEA SO4 30 Surowica 7 D

14. DHEA 40 Surowica 14 D

15. sFlt-1(rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1)

140 Surowica 5 D

16. PIGF(łożyskowy ludzki czynnik wzrostu)

140 Surowica 5 D

17. Androstendion 40 surowica 14 D

18. Testosteron 25 Surowica 7 D

19. Testosteron wolny 60 Surowica 14 D

20. SHBG 35 Surowica 7 D

21. 17-hydroksyprogesteron 40 Surowica 7 D

22. AMH 130 Surowica 7 D

Diagnostyka anemii

1. Ferrytyna 30 Surowica 1 P

2. Transferyna 25 Surowica 7 D

3. rozpuszczalny receptor transferyny 100 Surowica 7 do 10 D

4. Witamina B12 30 Surowica do 7 P/D

5. Kwas foliowy 30 Surowica do 7 P/D

6. Erytropoetyna 40 Surowica 7 D

7. Test obciążenia żelazem-5 p (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

30 Surowica 1 P

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy

1. Hemoglobina glikowana met. HPLC 30 Krew EDTA 7 D

2. C-peptyd 30 Surowica 7 D

3. test obciążenia glukozą-2pkt, 2 godz, 75g

18 surowica, osocze 1 P

4. test obciążenia glukozą-3pkt, 1+2 godz, 75g

25 surowica, osocze 1 P

5. Insulina 25 Surowica 7 D

6. p/c p.dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD)

80 Surowica 21 D

Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych

1. Parathormon (intakt) 25 Osocze, krew EDTA,

surowica

7 P/D

2. Kalcytonia 45 surowica, zamrozić

jak najszybciej

7 D

3. Osteokalcyna 45 Krew pełna heparyna do 7 D

4. Fosfataza kwaśna 15 surowica do 7 D

5. Fosfataza zasadowa, izoenzym kostny 45 surowica do 7 D

6. C-telopeptyd kolagenu I 110 Surowica 14 D

7. Pyrylinks D w moczu 65 Mocz 7 D

8. Witamina D3 metabolit 1,25 (OH)2 120 Surowica 24 D

9. Witamina D3 metabolit 25(OH) 70 Surowica do 7 dni P/D

(7)

Inne hormony i metabolity

1. ACTH 30 Osocze EDTA do 7 D

2. Kortyzol 25 surowica do 7 D

3. Kortyzol w DZM 35 DZM do 7 D

4. 17-hydroksysterydy w DZM 60 DZM 7 D

5. 17-ketosterydy w DZM 50 DZM 14 D

6. Aldosteron 35 Surowica 14 D

7. Aldosteron w DZM 40 DZM 10 D

8. Aktywność reninowa osocza 70 Osocze EDTA 30 D

9. Hormon wzrostu 35 Surowica 7 D

10. IGF-1 60 Surowica 7 D

Diagnostyka chorób nowotworowych

1. PSA 28 Surowica 1 P

2. PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA )

35 Surowica 7 D

3. Fosfataza kwaśna, sterczowa 50 surowaca 7 D

4. AFP 28 Surowica 7 D

5. CA 125 28 Surowica 1 P

6. ROMA (HE4+Ca125+algorytm oceny ryzyka)

110 Surowica 10 D

7. HE4 75 Surowica 10 D

8. CA 15-3 28 Surowica 1 P

9. CA 19-9 28 Surowica 1 D

10. CEA 30 Surowica 1 P

11. TPS 65 Surowica 7 D

12. SCCAg 70 surowica 14 D

13. Cyfra 21-1 55 Surowica 7 D

14. CA 72-4 55 Surowica 7 D

15. Beta-2-mikroglobulina 50 Surowica 7 D

16. Chromogranina A 120 Surowica 16 D

17. BRCA 1 met.PCR 300 Krew EDTA/wymaz

z policzka

21 D

18. BRCA 2 met.PCR 300 Krew EDTA/wymaz

z policzka

21 D

19. S100 65 Surowica 10 D

20. NSE 60 Surowica 10 D

21. BETA-HCG wolna podjednostka 120 surowica 5 D

Immunoglobuliny, białka specyficzne

1. Immunoglobuliny IgM+IgG+IgA 40 Surowica 7 D

2. IgM 20 Surowica 7 D

3. IgG 20 Surowica 7 D

4. IgA 20 Surowica 7 D

5. IgE całkowite 25 Surowica 7 D

6. Dopełniacz C3 50 Surowica 14 D

7. Dopełniacz C4 50 Surowica 14 D

8. HLA -B27 120 krew EDTA 2

probówki

20 D

9. Alfa 1-antytrypsyna 55 Surowica 14 D

10. Ceruloplazmina 35 Surowica 7 D

11. Immunofiksacja (A,G,M,kappa, lambda)

150 Surowica 7 D

12. Immunofiksacja (jw) w moczu 150 Mocz 7 D

13. Proteinogram białek surowicy 25 Surowica 7 D

(8)

14. Proteinogram białek moczu 85 Mocz 14 D Infekcje

1. HBs antygen 20 Surowica 5 P

2. HBs przeciwciała 20 Surowica 5 D

3. HBs antygen, test potwierdzenia 40 Surowica 7 D

4. HBe antygen 35 Surowica 7 D

5. HBe przeciwciała 35 Surowica 7 D

6. HBc-przeciwciała całkowite 30 Surowica 5 D

7. HBc-przeciwciała IgM 40 Surowica 7 D

8. HBV met. PCR ilościowo 135 krew EDTA z żelem 30 D

9. HBV met. PCR jakościowo 120 krew EDTA z żelem 30 D

10. HCV-przeciwciała 30 Surowica do 7 D

11. HCV met. PCR ilościowo 140 krew EDTA z żelem 21 D

12. HCV met. PCR jakościowo 110 krew EDTA z żelem 21 D

13. HCV met. PCR genotypowanie 270 Surowica/osocze 21 D

14. HAV przeciwciała całkowite 35 Surowica 7 D

15. HAV przeciwciała IgM 40 Surowica 7 D

16. HIV Ag/Ab (Combo) 35 Surowica/osocze

heparynowane 1 P

17. HIV test potwierdzenia met. western- blot

230 Surowica 10 D

18. HIV met. PCR, ilościowo 280 Osocze 17 D

19. VDRL 15 surowica 5 D

20. VDRL-tetsy potwierdzenia (rozdział VDRL, FTA-ABS, FTA, TPHA)

100 Surowica 7 D

21. Toxoplazmoza IgG 35 Surowica 7 D

22. Toxoplazmoza IgM 35 Surowica 7 D

23. Toxoplazmoza IgA 65 Surowica 7 D

24. Toxoplazmoza- IgG awidność 75 Surowica 7 D

25. Różyczka (Rubella virus) IgG 30 Surowica 7 D

26. Różyczka (Rubella virus) IgM 30 Surowica 7 D

27. CMV (Cytomegalovirus) IgG 35 Surowica 7 D

28. CMV (Cytomegalovirus) IgM 35 Surowica 7 D

29. CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 80 Surowica 7 D

30. HSV (Herpes simplex virus) IgG jakościowo

35 Surowica 14 D

31. HSV (Herpes simplex virus) IgM jakościowo

35 Surowica 7 D

32. HSV (Herpes simplex virus) IgG, met.

PCR jakościowo

190 wymaz/PMR 14 D

33. EBV (Epstein-Barr virus) IgG 40 Surowica 14 D

34. EBV (Epstein-Barr virus) IgM 40 Surowica 14 D

35. Mononukleoza zakaźna, jakościowo 25 Surowica 7 D

36. EBV (Ebstein-Barr Virus) met. PCR, ilościowo

300 Surowica/krew EDTA

7 D

37. EBV (Ebstein-Barr Virus) met. PCR, jakościowo

150 Surowica/krew EDTA

7 D

38. Mycoplasma pneumoniae IgG 40 Surowica 7 D

39. Mycoplasma pneumoniae IgM 40 Surowica 7 D

40. Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo

200 plwocina 14 D

41. Chlamydia pneumoniae IgG 40 surowica 7 D

42. Chlamydia pneumoniae IgM 40 Surowica 7 D

(9)

43. Chlamydia pneumoniae IgA 40 Surowica 7 D

44. Chlamydia trachomatis IgG 40 Surowica 7 D

45. Chlamydia trachomatis IgM 40 Surowica 14 D

46. Chlamydia trachomatis IgA 40 Surowica 7 D

47. Helicobacter pylori IgG 25 Surowica 5 D

48. Helicobacter pylori IgA 55 Surowica 5 D

49. Helicobacter pylori w kale 40 Kał 7 D

50. Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 45 Surowica 7 D

51. Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 45 Surowica 7 D

52. Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 45 Surowica 7 D

53. Grypa typ A IgG 150 surowica 15 D

54. Grypa typ A IgM 150 surowica 15 D

55. Grypa typ B IgG 150 surowica 15 D

56. Grypa typ B IgM 150 surowica 15 D

57. grypa typ AH1N1 met. PCR jakościowo

250

58. Paragrypa typ 1-4 IgG 140 Surowica 21 D

59. Paragrypa typ 1-4 IgM 120 Surowica 21 D

60. Odra (Morbilli virus) IgG 65 Surowica 21 D

61. Odra (Morbilli virus) IgM 65 Surowica 21 D

62. Ospa (Varicella zoster virus) IgG 70 Surowica 14 D

63. Ospa (Varicella zoster virus) IgM 70 Surowica 14 D

64. Świnka (myxovirus parotitis) IgG 65 Surowica 21 D

65. Świnka (myxovirus parotitis) IgM 65 Surowica 21 D

66. Borelioza IgG 35 Surowica 7 D

67. Borelioza IgM 35 Surowica 7 D

68. Borelioza IgG met. western-blot 100 Surowica 14 D

69. Borelioza IgM met. western-blot 100 Surowica 14 D

70. Borelia burgdorferii met. PCR,

jakościowo 140 Krew EDTA/ PMR 14 D

71. Borelia burgdorferii met. PCR jakościowo – badanie kleszcza

170 kleszcz 15 D

72. Panel infekcji odkleszczowych(TBEV, B. burgdorferi, A.. phagocytophillum, E. chaffeensis, E. muris) met. PCR

160 kleszcz 15 D

73. Brucelloza IgG 50 surowica 14 D

74. Brucelloza IgM 55 surowica 14 D

75. Listerioza jakościowo 35 surowica 7 D

76. Yersinia spp. IgM+IgA (łącznie) 230 surowica 21 D

77. Mycobacterium tuberculosis met. PCR, jakościowo

170 wymaz/plwocina/

krew EDTA

21 D

78. Toxokaroza (Toxocara canis) IgG 60 Surowica 21 D

79. Candida-antygen krążący 130 Surowica 14 D

80. Aspergillus-antygen krążący 130 Surowica 14 D

81. Badanie przeciwciał IgG IgM 145 P

Toksykologia, leki

1. Lit 20 Surowica 7 D

2. Karbamazepina 40 Surowica 7 D

3. Kwas walproinowy 35 Surowica 7 D

4. Fenytoina 80 Surowica 7 D

5. Fenobarbital 35 surowica 3 D

6. Acetaminofen( paracetamol) 45 Surowica 1 D

7. Salicylany 50 Surowica 1 D

(10)

8. Benzodiazepiny 45 Surowica 1 P

9. Teofilina 70 Surowica 7 D

10. Digoksyna 50 Surowica 3 D

Toksykologia, narkotyki

1. Amfetamina w moczu, jakościowo 45 mocz 5 D

2. Ecstasy w moczu, jakościowo 40 mocz 5 D

3. Kokaina w moczu, jakościowo 35 mocz 5 D

4. Opiaty w moczu, jakościowo 35 mocz 5 D

5. Panel narkotykowy 95 mocz 5 D

Toksykologia- alkohole, metale

1. Etanol 30 Surowica 1 P

2. Metanol 150 Krew pełna heparyna 1 D

3. Glikol 160 Surowica 1 D

4. Glikol w moczu 120 Mocz 1 D

5. Cynk 35 Surowica 7 D

6. Cynk w moczu 50 DZM 7 D

7. Miedź 35 Surowica 10 D

8. Miedź w moczu 50 DZM 10 D

9. Ołów we krwi 45 Krew pełna EDTA 7 D

10. Ołów w moczu 50 DZM 7 D

11. Rtęć w moczu 125 Mocz 10ml 14 D

12. Kadm we krwi 70 EDTA 14 D

13. Kadm w moczu 70 mocz 7 D

14. Selen w surowicy 100 Surowica 14 D

15. Brom w surowicy 130 Surowica 16 D

16. Jod w surowicy 260 Surowica 16 D

17. Jod w moczu 260 mocz DZM 16 D

18. Kwas delta-aminolewulinowy 45 Mocz (ciemny pojemnik)

7 D

19. Porfiryny w moczu 105 mocz+DZM (ciemny

pojemnik)

10 D

20. Koproporfiryny 45 mocz+DZM (ciemny

pojemnik)

10 D

21. Metale-panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium)

350 krew pełna heparyna + surowica

10 D

Uwaga! Wynik większości badań toksykologicznych można uzyskać w ciągu 1-2 dni, pod warunkiem dostarczenia materiału do badań własnym transportem do Laboratoratorium Diagnostyka we Wrocławiu.

Autoimmunologia

Diagnostyka chorób tkanki łącznej

1. PPJ ANA1, IIF test przesiewowy 40 Surowica 7 D

2. PPJ ANA 2, met. IIF i DID ENA screening

65 Surowica 7 D

3. PPJ ANA 3, met. Immunoblot 110 Surowica 14 D

4. PPJ ANA 4, met. IIF i immunoblot 120 Surowica 7 D

5. PPJ ANA 5, met. IIF i immunoblot ENA

110 Surowica 7 D

6. PPJ ANA 6, met. immunoblot ENA 105 Surowica 7 D

7. PPJ ANA 7, met. ELSA 65 Surowica 10 D

8. PPJ ANA 8, met. DID ENA 55 Surowica 7 D

9. PPJ ANA 9, met. IIF, typ świecenia, miano

55 Surowica 7 D

10. PPJ ANA 10, met. IIF i DID ENA 70 Surowica 17 D

(11)

11. PPJ dsDNA met. IIF 55 Surowica 12 D 12. p/c przeciw antygenom cytoplazmy

neutrofilów ANCA

70 Surowica 21 D

13. PPJ panel Myositis met. immunoblot 160 Surowica 21 D

14. PPJ panel sklerodermia met.

immunoblot

210 Surowica 16 D

Diagnostyka autoimmunologicznych schorzeń wątroby

1. p/c przeciw aktynie met. IIF 80 Surowica 21 D

2. p/c przeciw mięśniom gładkim ASMA met. IIF

65 Surowica 21 D

3. p/c przeciw mitochondrialne AMA met.

IIF

60 Surowica 21 D

4. p/c przeciw mitochondrialne AMA typ M2 met. IIF

70 Surowica 21 D

5. p/c przeciw mitochondrialne AMA typ M2,M4,M9 met. immunoblot

165 Surowica 16 D

6. p/c przeciw mikrosomom wątroby i nerki anty-LKM met. IIF

65 Surowica 16 D

7. p/c przeciw kanalikom żółciowym met.

IIF

70 Surowica 21 D

8. p/c przeciw antygenowi

cytoplazmatycznemu watroby typu 1 (anty-LC1) met. immunoblotingu

120 Surowica 21 D

9. Panel wątrobowy pełny - ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty- SLA

met. IIF, DID

110 Surowica 17 D

10. Panel wątrbowy specjalistyczny - anty- LKM-1, anty-SLA/LP, ANA M2 met.

immunoblotingu

120 Surowica 21 D

11. panel wątrobowy anty-LKM, anty-LSP, anty LSA met. IIF

70 Surowica 16 D

12. Pakiet - panel watrobowy ANA1, ASMA, AMA, LKM

120 Surowica 16 D

Diagnostyka choroby trzewnej 1. p/c p. endomysium (EmA) w kl.IgA

met. IIF

70 Surowica 21 D

2. p/c p. endomysium (EmA) w kl.IgG met. IIF

70 Surowica 21 D

3. p/c p. endomysium (EmA) w kl.IgA+IgG

(łącznie) met. IIF

110 Surowica 21 D

4. p/c p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met.

IIF

70 Surowica 21 D

5. p/c p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met.

IIF

70 Surowica 21 D

6. p/c p. gliadynie (AGA) w kl.IgA + IgG (łącznie) met. IIF

100 Surowica 21 D

7. p/c p. endomysium i gliadynie w kl.

IgA (łącznie) met. IIF

80 Surowica 21 D

8. p/c p. endomysium i gliadynie w kl.

IgG (łącznie) met. IIF

80 Surowica 21 D

9. p/c p. endomysium i gliadynie w kl. 130 Surowica 21 D

(12)

IgA +IgG (łącznie) met. IIF

10. p/c p. retikulinie (ARA) w kl.IgA met.

IIF

70 Surowica 21 D

11. p/c p. retikulinie (ARA) w kl.IgG met.

IIF

70 Surowica 21 D

12. p/c p. retikulinie (ARA) w kl.IgA+IgG (łącznie) met. IIF

120 Surowica 21 D

13. p/c p. transglutaminazie tkankowej (anty tTG) w kl. IgA met. ELISA

85 Surowica 16 D

14. p/c p. transglutaminazie tkankowej (anty tTG) w kl. IgG met. ELISA

85 Surowica 16 D

15. p/c p. transglutaminazie tkankowej (anty tTG) w kl. IgA+IgG (łącznie) met. ELISA

125 Surowica 16 D

16. p/c przeciw deamidowanej gliadynie(DGP) IgA met. ELISA

85 Surowica 16 D

17. p/c przeciw deamidowanej gliadynie(DGP) IgG met. ELISA

85 Surowica 16 D

18. Panel celiakia IgG (DGP, tTG, cz. wew.

Castle'a) met. blot

150 Surowica 7 D

19. Panel celiakia IgA (DGP, tTG) met.

blot

150 Surowica 7 D

20. p/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA

115 Surowica 12 D

21. p/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG

115 Surowica 12 D

22. p/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+IgG łącznie

200 Surowica 12 D

23. p/c przeciw endomysium i retikulinie IgA

90 Surowica 12 D

24. p/c przeciw endomysium i retikulinie IgG

90 Surowica 12 D

25. p/c przeciw endomysium i retikulinie

IgA+IgG 170 Surowica 12 D

Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego 1. p/c przeciw kardiolipinie IgG met.

ELISA

55 Surowica 21 D

2. p/c przeciw kardiolipinie IgM met.

ELISA

55 Surowica 21 D

3. p/c przeciw kardiolipinie IgG+IgM (łącznie) met. ELISA

80 Surowica 21 D

4. p/c przeciw beta2-glikoproteinie IgG met. ELISA

80 Surowica 90 D

5. p/c przeciw beta2-glikoproteinie IgM met. ELISA

80 Surowica 90 D

6. p/c przeciw beta2-glikoproteinie IgG+IgM (łącznie) met. ELISA

120 Surowica 90 D

7. p/c przeciw protrombinie IgG met.

ELISA

60 Surowica 90 D

8. p/c przeciw protrombinie IgM met.

ELISA

60 Surowica 90 D

9. p/c przeciw protrombinie IgG+M(łącznie) met. ELISA

90 Surowica 90 D

10. p/c przeciw fosfatydyloserynie IgG met. 60 Surowica 90 D

(13)

ELISA

11. p/c przeciw fosfatydyloserynie IgM met. ELISA

60 Surowica 90 D

12. p/c przeciw fosfatydyloserynie IgG+IgM (łącznie) met. ELISA

90 Surowica 90 D

13. p/c przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG met. ELISA

65 Surowica 90 D

14. p/c przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM

met. ELISA

65 Surowica 40 D

15. p/c przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

90 Surowica 90 D

16. p/c przeciw kompleksom

fosfatydyloseryna/protrombina-(aPS/PT ) IgG

115 Surowica 30 D

17. p/c przeciw kompleksom

fosfatydyloseryna/protrombina-(aPS/PT ) IgM

115 Surowica 30 D

18. p/c przeciw kompleksom

fosfatydyloseryna/protrombina-(aPS/PT ) IgG+IgM

180 Surowica 30 D

Uwaga: do grupy badań "Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego" wchodzi również badanie

"Antykoagulant toczniowy".

Autoimmunologia inne

1. Antykoagulant toczniowy 85 osocze/cytrynian 2 probówki mrożone

7 D

Diagnostyka chorób zapalnych jelit i naczyń 1. p/c przeciw antygenom cytoplazmy

neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF

100 Surowica 10 D

2. p/c p. mieloperoksydazie IgG pANCA met. ELISA

110 Surowica 10 D

3. p/c p. proteinazie 3 IgG cANCA met.

ELISA

110 Surowica 10 D

4. P/c p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa)

130 Surowica 21 D

5. Panel jelitowy(p/c p. komórkom zewnątrzwydzielniczym i komórkom kubkowym jelit, ASCA, ANCA) met.

IIF

145 Surowica 30 D

Diagnostyka chorób neuroimmunologicznych i mięśni

1. p/c p.titinie 210 Surowica 21 D

2. p/c p.kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA

320 Surowica 30 D

3. p/c p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF

85 Surowica 21 D

4. p/c p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi

sercowemu (miastenia gravis) met. IIF

105 Surowica 21 D

5. p/c p. receptorom acetylocholiny (anty- 145 Surowica 21 D

(14)

AChR) met. RIA

Alergologia

1. IgE całkowite 25 Surowica 7 D

Alergeny w panelach 1. Panel alergenów - mieszany

(20 alergenów)

160 Surowica 7 D

2. Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów)

160 Surowica 7 D

3. Panel alergenów oddechowych (20 alergenów)

160 Surowica 7 D

4. Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)

90 Surowica 7 D

5. Panel oddechowy, trawy, chwasty

(10 alergenów) 90 Surowica 7 D

6. Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)

90 Surowica 7 D

7. Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)

90 Surowica 7 D

8. Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)

90 Surowica 7 D

9. Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 orzechy)

90 Surowica 7 D

10. Panel pokarmowy, owoc(10 alergenów) 90 Surowica 7 D

11. Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)

90 Surowica 7 D

12. IgE sp. GP1-mieszanka traw wczesnych 35 Surowica 7 D

13. IgE sp. TP9-mieszanka drzew 35 Surowica 7 D

14. IgE sp. WP3-mieszanka chwastów 35 Surowica 7 D

15. IgE sp. MP1-mieszanka pleśni 35 Surowica 7 D

16. IgE sp. FP2-mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza

35 Surowica 7 D

17. IgE sp. EP7-mieszanka pierza 35 Surowica 7 D

18. IgE sp. EP1-mieszanka naskórków 35 Surowica 7 D

19. IgE sp. GP4-mieszanka traw późnych 35 Surowica 7 D

20. IgE sp. FP5-mieszanka żywności (dziecięca)

35 Surowica 7 D

Alergeny – składniki kurzu, roztocza 1. IgE sp. D1-Dermatophagoides

pteronyssinus 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. D2-Dermatophagoides farinae 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. D70-Acarus siro 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. D71-Lepidoglyphus destructur 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. D72-Tyrophagus putescientiae 30 Surowica 7 D

Alergeny – sierści i pierza

1. IgE sp. E7-odchody gołębia 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. H3-mieszanka kurzu domowego 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. I6-karaluch, prusak 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. E1-sierść kota 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. E2-sierść psa 30 Surowica 7 D

6. IgE sp. E3-sierść konia 30 Surowica 7 D

7. IgE sp. E201-pióra kanarka 30 Surowica 7 D

8. IgE sp. E70-pierze (pióra) gęsi 30 Surowica 7 D

(15)

9. IgE sp. E78-pióra papużki falistej 30 Surowica 7 D

10. IgE sp. E86-pióra kaczki 30 Surowica 7 D

11. IgE sp. E84-naskórek chomika 30 Surowica 7 D

12. IgE sp. E82-naskórek królika 30 Surowica 7 D

13. IgE sp. E81-naskórek owcy 30 Surowica 7 D

14. IgE sp. E6-naskórek świnki morskiej 30 Surowica 7 D

Alergeny – trawy i zboża

1. IgE sp. G3-kupkówka pospolita 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. G4-kostrzewa łąkowa 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. G6-tymotka łąkowa 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. G12-żyto (pyłki) 30 Surowica 7 D

Alergeny - drzewa

1. IgE sp. T3-brzoza 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. T4-leszczyna 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. T2-olcha 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. T14-topola 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. T12-wierzba 30 Surowica 7 D

Alergeny - chwasty

1. IgE sp. W9-babka lancetowata 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. W6-bylica pospolita 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. W10-komosa biała 30 Surowica 7 D

Alergeny - pleśnie

1. IgE sp. M6-Alternaria tnuis 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. M3-Aspergillus fumigatus 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. M5-Candida albicans 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. M2-Cadosporium herbarum 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. M4-Mucor racemosus 30 Surowica 7 D

6. IgE sp. M1-Penicillum notatum 30 Surowica 7 D

Alergeny - mleczne

1. IgE sp. F1-białko jajka 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. F245-jajko całe 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. F75-żółtko jajka 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. F76-alfa laktoalbumina 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. F77-beta laktoalbumina 30 Surowica 7 D

6. IgE sp. F78-kazeina 30 Surowica 7 D

7. IgE sp. F-mleko krowie 30 Surowica 7 D

8. IgE sp. F810ser cheddar 30 Surowica 7 D

Alergeny - mączne

1. IgE sp. F79-gluten (gliadyna) 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. F11-gryka 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. F6-jęczmień 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. F8-kukurydza 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. F7-owies 30 Surowica 7 D

6. IgE sp. F4-pszenica 30 Surowica 7 D

7. IgE sp. F9-ryż 30 Surowica 7 D

8. IgE sp. F14-fasola 30 Surowica 7 D

9. IgE sp. F50-żyto 30 Surowica 7 D

Alergeny – mięsa i ryb

1. IgE sp. F88-baranina 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. F284-indyk 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. F83-kurczak 30 Surowica 7 D

(16)

4. IgE sp. F26-wieprzowina 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. F27-wołowina 30 Surowica 7 D

6. IgE sp. F27-dorsz 30 Surowica 7 D

7. IgE sp. F40-tuńczyk 30 Surowica 7 D

Alergeny - warzywa

1. IgE sp. F15-fasola 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. F12-groch 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. F31-marchew 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. F244-ogórek 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. F86-pietruszka 30 Surowica 7 D

6. IgE sp. F25-pomidor 30 Surowica 7 D

7. IgE sp. F85-seler 30 Surowica 7 D

8. IgE sp. F35-ziemniak 30 Surowica 7 D

9. IgE sp. F84-cebula 30 Surowica 7 D

Alergeny – owoce

1. IgE sp. F92-banan 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. F94-gruszka 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. F49-jabłko 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. F84-kiwi 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. F33-pomarańcza 30 Surowica 7 D

6. IgE sp. F44-truskawka 30 Surowica 7 D

Alergeny – przyprawy, orzechy

1. IgE sp. F105-czekolada 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. F93-kakao 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. F221-kawa 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. F403-drożdże browarnicze 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. F89-musztarda 30 Surowica 7 D

6. IgE sp. F277-koperek 30 Surowica 7 D

7. IgE sp. F280-pieprz czarny 30 Surowica 7 D

8. IgE sp. F17-orzech leszczyny 30 Surowica 7 D

9. IgE sp. F256-orzech włoski 30 Surowica 7 D

10. IgE sp. F13-orzech ziemny 30 Surowica 7 D

Alergeny - owady

1. IgE sp. I3-jad osy 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. I1-jad pszczoły 30 Surowica 7 D

3. IgE sp. I5-jad szerszenia europejskiego 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. I71-jad komara 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. I73-Chironomus plumosus 30 Surowica 7 D

Alergeny - inne

1. IgE sp. O1-bawełna 30 Surowica 7 D

2. IgE sp. K20-wełna 30 Surowica 7 D

3. IgE sp K82-latex 30 Surowica 7 D

4. IgE sp. C204 amoxycylina 30 Surowica 7 D

5. IgE sp. P1-glista ludzka 30 Surowica 7 D

Dieta i odżywianie

1. IMMUNOdiagDIETA 28 IgG 280 Surowica 14 D

2. IMMUNOdiagDIETA 28 IgG4 330 Surowica 14 D

3. IMMUNOdiagDIETA 44 IgG 410 Surowica 14 D

4. IMMUNOdiagDIETA 44 IgG4 430 Surowica 14 D

5. IMMUNOdiagDIETA 88IgG 750 Surowica 14 D

6. IMMUNOdiagDIETA 88 IgG4 780 Surowica 14 D

(17)

7. IMMUNOdiagDIETA 280 IgG 1450 Surowica 14 D

8. IMMUNOdiagDIETA 280 IgG4 1510 Surowica 14 D

9. GENOdiagDieta-geny nietolerancji pokarmowych

820 Surowica 17 D

10. GENOdiagDIETA -geny metabolizmu witamin i antyoksydantów

750 Surowica 17 D

11. GenodiagDIETA-pełny profil nutrigenetyczny

1870 Surowica 21 D

12. FTO-mutacja w genie otyłości met.

PCR

180 Surowica 17 D

13. GENOdiagDIETA- geny metabolizmu i otyłości

670 Surowica 17 D

14. GENOdiagDIETA- geny metabolizmu i otyłości (tylko jako badanie

dorejestrowane do badania 17)

65 0 Surowica 17 D

15. Witamina E w surowicy 150 Surowica/chronić

przed światłem

21 D

16. Witamina C 220 Surowica/chronić

przed światłem

21 D

17. Witamina A 150 Surowica/chronić

przed światłem

21 D

18. Wiamina B1 160 Krew EDTA/chronić

przed światłem

21 D

19. Wiamina B2 160 Krew EDTA/chronić

przed światłem

21 D

20. Witamina B3 250 Surowica 16 D

21. Witamina B5 210 Surowica 21 D

22. Witamina B6 170 Surowica 21 D

23. Witamina H 170 Surowica 21 D

24. Witamina K1 260 Surowica 21 D

25. Prealbumina 60 Surowica 14 D

26. Koenzym Q10 (Ubichinon) 170 Surowica 14 D

Mikrobiologia

1. Posiew moczu 20 Mocz ok.3 P

Posiew w kierunku bakterii tlenowych 1. Posiew materiału w kierunku bakterii

tlenowych

20 Wymaz, plwocina, nasienie, płyny z jam ciała, ropa , punktat i in.

ok.3 P

2. Posiew PMR w kierunku bakterii tlenowych

40 PMR ok. 3 P

3. Identyfikacja wyhodowanego szczepu panelem biochemicznym (za 1 szczep)

35 P

4. Identyfikacja wyhodowanego szczepu met. automatyczną (za 1 szczep)

35 P

5. Antybiogram met. dyfuzyjno-krążkową (za 1 szczep)

25 P

6. Antybiogram met. automatyczną (za 1 szczep)

30 P

7. W przypadku konieczności oznaczenia MIC antybiotyków met. E-testów - (wyhod. patogenów alarmowych, szczepów wieloopornych)

30 (za 1 pasek)

P

(18)

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych 1. Posiew materiału w kierunku bakterii

beztlenowych

50 Wymaz, płyny z jam ciała, ropa , punktat i in.

ok.10-12 P

2. Identyfikacja panelem biochemicznym bakterii beztlenowych (za 1 szczep)

40 P

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych 1. Posiew materiału w kierunku grzybów

drożdżopodobnych

35 Wymaz, kał, mocz, ropa i in.

ok.10 P

2. Identyfikacja grzybów

drożdżopodobnych (za 1 szczep) 45 P

3. Mykogram (za 1 szczep) 60 P

Posiew krwi na podłoże płynne 1. Posiew krwi w kierunku bakterii

tlenowych (1 butelka)

40 Krew ok. 7 P

2. Posiew krwi w kierunku bakterii beztlenowych (1 butelka)

40 Krew ok. 7 P

3. Posiew krwi pediatrycznej (1 butelka) 40 Krew ok. 7 P

Posiew płynów z jam ciała na podłoże płynne w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych

1. Posiew płynów z jam ciała na podłoże płynne w kierunku bakterii tlenowych (1 butelka tlenowa)

40 płyn z jam ciała ok. 7 P

2. Posiew płynów z jam ciała na podłoże płynne w kierunku bakterii

beztlenowych (1 butelka beztlenowa)

40 płyn z jam ciała ok. 7 P

3. Posiew płynów z jam ciała na podłoże płynne w kierunku grzybów

drożdżopodobnych (1 butelka grzybicza)

40 płyn z jam ciała ok. 7 P

4. Posiew płynów z jam ciała na podłoże płynne (1 butelka pediatryczna)

40 płyn z jam ciała ok. 7 P

Diagnostyka gruźlicy Posiewy 1. Badanie w kierunku Mycobacterium sp.

metodą konwencjonalną (bakterioskopia+hodowla)

80 plwocina, mocz, inny materiał właściwy dla miejsca zakażenia

ujemny: 10 tyg.

dodatni:

od 2 tyg. do 10 tyg.

D

2. Badanie w kierunku Mycobacterium sp.

metodą automatyczną (preparat i hodowla na podłożu płynnym+hodowla na podłożu stałym)

180 plwocina, mocz, PMR, inny materiał właściwy dla miejsca zakażenia

ujemny: 6-8 tyg.

dodatni:

od 4 do 8 tyg.

D

3. Badanie w kierunku Mycobacterium sp.

metodą automatyczną - KREW

180 krew ujemny: 6-8

tyg.

dodatni:

od 4 do 8 tyg.

D

Identyfikacje

1. Identyfikacja Mycobacterium sp. 100 szczepy bakteryjne 1 dzień od D

(19)

metodą immunochromatografdiczną wyhodowane z materiału klinicznego

momentu wyhodo -wania szczepu 2. Identyfikacja Mycobacterium sp.

test niacynowy

70 szczepy bakteryjne wyhodowane z materiału klinicznego

4 tyg. od momentu - wyhodo wania szczepu

D

3. Identyfikacja szczepów

atypowych(MOTT) do grupy Runyona

110 szczepy bakteryjne wyhodowane z materiału klinicznego

4 tyg. od momentu - wyhodo wania szczepu

D

Lekowrażliwość 1. Lekowrażliwość podstawowa na

podłożu Middlebrooka (SM,INH, RMP, PZA)

210 szczepy bakteryjne wyhodowane z materiału klinicznego

5-13 dni od momentu - wyhodo wania szczepu

D

2. Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Löwensteina-Jensena (OFX, CS, CAP,ETA)

220 szczepy bakteryjne wyhodowane z materiału klinicznego

4 tyg. od momentu - wyhodo wania szczepu

D

3. Lekowrażliwość na wysokie stężenia streptomycyny, na podłożu

Middlbrooka

140 szczepy bakteryjne wyhodowane z materiału klinicznego

4 tyg. od momentu - wyhodo wania szczepu

D

4. Lekowrażliwość na wysokie stężenia izoniazydu, na podłożu Middlbrooka

140 szczepy bakteryjne wyhodowane z materiału klinicznego

4 tyg. od momentu - wyhodo wania szczepu

D

Testy wydzielania interferonu gamma

1. Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA) 220 krew/heparyna litowa 1-3 dni D

2. QuantiFERON - TB 260 krew pobrana do

specjalnej probówki OFT

7-10 dni D

Badania genetyczne - gruźlica 1. Mycobacterium tuberculosis

complex(DNA) z określeniem wrażliwości na rifampicynę

370 materiał właściwy dla miejsca zakażenia

ok. 3 dni D

Inne badania

1. Kał-posiew 50 kał ok.7 D

2. Posiew w kierunku Yersinia 45 kał ok. 7 D

3. Posiew w kierunku Salmonella/Shigella 40 kał ok. 7 D

4. Posiew kału w kierunku

enteropatogennej Escherichia coli

50 wymaz ok. 9 D

5. Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B

80 kał ok.4 P/D

6. Test CARBA - identyfikacja bakterii 35 1 P

(20)

wytwarzających karbapenemazy

7. Preparat barwiony met. Gramma 15 1 P

8. Odczyt próby biologicznej po sterylizacji para wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem

10 3 P

9. Posiew czystościowy metodą odciskową

10 3 P

10. Posiew czystościowy metodą wymazu 20 P

11. Ocena mikrobiologicznej czystości powietrza metodą swobodnej sedymentacji (5 płytek)

20 P

12. Posiew próby biologicznej po sterylizacji formaldehydem

12 P

13. Badanie w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

390,00 Wymaz 1 P

14. Test antygenowy w języku polskim 96,00 Wymaz 1 P

15. Test antygenowy w języku angielskim 130,00 Wymaz 1 P

Uwaga: cennik mikrobiologiczny zawiera ceny badań ujemnych. W przypadku badania dodatniego do ceny podstawowej będa doliczane koszty identyfikacji i antybiogramu. O wyborze metody wykonania identyfikacji i antybiogramu decyduje diagnosta laboratoryjny wykonujący badanie.

Usługi dodatkowe*

1. pobranie materiału, w przypadku zlecenia przez pacjenta badań komercyjnych w laboratorium Diagnostyka, a nie objętych powyższym cennikiem. 20 zł

2. Odwirowanie materiału biologicznego 11 zł

* materiał pobrano/odwirowano w celu wykonania badań zleconych dla profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.

Serologia transfuzjologiczna 1. Badanie grupowe krwi u dzieci do 4

miesiąca życia (grupa krwi ABO, Rh, BTA) w testach probówkowych

42 Krew pełna (skrzep)

1 P

2. Badanie grupowe krwi (grupa krwi ABO, Rh, przeciwciała) w testach probówkowych

45 Krew pełna (skrzep)

1 P

3. Badanie grupowe krwi ABO z z włączeniem PTA klasycznego lub PTA- LISS do badania p/c IgG w testach probówkowych

99 Krew pełna (skrzep)

1 P

4. Sprawdzenie grupy krwi i Rh u biorcy i dawcy (transfuzja u dziecka do 4 miesiąca życia bez próby zgodności)

33 Krew pełna (skrzep)

1 P

5. Próba zgodności serologicznej biorcy i dawcy przed przetoczeniem

(opracowanie próbki krwi pacjenta + dobranie 1j KKCz w testach

probówkowych)

61 Krew pełna (skrzep)

1 P

6. Próba zgodności serologicznej z każdą następną jednostką w testach probówkowych

48 Krew pełna (skrzep)

1 P

7. Różnicowania przeciwciał IgG i IgM met. termicznej inaktywacji

40 Krew pełna (skrzep)

1 P

8. Oznaczanie fenotypu Rh (antygenów Cw, C, c, E, e) z odczynnikami

45 Krew pełna (skrzep)

1 P

(21)

monoklonalnymi met, probówkową 9. Oznaczanie antygenu K z układu Kell

odczynnikami monoklonalnymi met.

probówkową

21 Krew pełna (skrzep)

1 P

10. BTA z surowicą antyglobulinową poliwalentną

20 Krew pełna (skrzep)

1 P

11. Grupa krwi noworodka z użyciem mikrokarty

15 Krew pełna (skrzep)

1 P

12. Screening przeciwciał mikrometodą kolumnową

25 Krew pełna (skrzep)

1 P

Badania radiologiczne

1. Czaszki ( 2 projekcje) 66,00

2. Czaszki ( 2 projekcje) + Town 77,00

3. Ręki AP + skos 77,00

4. Rąk porównawcze 77,00

5. HSG 165,00

6. Jamy brzusznej - przeglądowe 66,00

7. Klatki piersiowej PA 66,00

8. Klatki piersiowej AP i boczne 77,00

9. Kości jarzmowych 66,00

10. Kości krzyżowej i ogonowej 66,00

11. Kości krzyżowej ( 2 projekcje) 77,00

12. Kości nosa ( 1 projekcja) 77,00

13. Kości ogonowej 66,00

14. Kości ogonowej ( 2 projekcje) 77,00

15. Kości piętowej bok 66,00

16. Kości piętowej (1) osiowe + bok 77,00

17. Kości podudzia AP + bok 77,00

18. Kości ramieniowej AP + bok 77,00

19. Kości udowej AP + bok 77,00

20. Kręgosłupa ( skolioza) AP 66,00

21. Kręgosłup (skolioza) AP + bok 77,00

22. Kręgosłupa piersiowego AP + bok 77,00

23. Kręgosłupa piersiowego AP 66,00

24. Kręgosłupa piersiowego boczne 66,00

25. Kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego AP 66,00

26. Kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego bok 66,00

27. Kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego AP +bok 88,00

28. Kręgosłupa lędźwiowego AP 66,00

29. Kręgosłupa lędźwiowego boczne 66,00

30. Kręgosłupa lędźwiowego AP + boczne 88,00

31. Kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe 77,00

32. Kręgosłupa lędźwiowego skosy 77,00

33. Kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego czynnościowe 77,00

34. Kręgosłupa szyjnego AP 66,00

35. Kręgosłupa szyjnego AP + bok 88,00

36. Kręgosłupa szyjnego boczne 66,00

37. Kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika 66,00

38. Kręgosłupa szyjnego czynnościowe 77,00

39. Kręgosłupa szyjnego skosy 77,00

40. Łopatek porównawcze 77,00

41. Łopatki 66,00

42. Łuków jarzmowych 66,00

(22)

43. Miednicy 66,00

44. Mostka 77,00

45. Nadgarstka celowane na k. łódeczkową 66,00

46. Nadgarstka AP + bok 77,00

47. Nadgarstków porównawcze 77,00

48. Obojczyka PA 66,00

49. Obojczyków porównawcze 88,00

50. Ocena zmian reumatoidalnych rąk 66,00

51. Ocena wieku kostnego 66,00

52. Oczodołów 66,00

53. Palca ( palców) ręki AP + bok 77,00

54. Palca ( Palców) stopy AP + bok 77,00

55. Pęcherza 66,00

56. Przedramienia AP + bok 77,00

57. Przedramienia porównawcze 88,00

58. Przełyk bez kontrastu 66,00

59. Ręki AP i bok 77,00

60. Rzepek 77,00

61. Rzepki osiowe 66,00

62. Stawu barkowego AP + osiowe 77,00

63. Stawu barkowego osiowe 66,00

64. Stawów barkowych AP 77,00

65. Stawu barkowego AP 66,00

66. Stawów biodrowych ( 2 projekcje) 77,00

67. Stawów biodrowych 66,00

68. Stawu biodrowego 66,00

69. Stawu biodrowego AP + osiowe 77,00

70. Stawu biodrowego osiowe 66,00

71. Stawów kolanowych AP + bok, obu kolan 88,00

72. Stawu kolanowego AP + bok 77,00

73. Stawów AP na stojąco 88,00

74. Stawów AP + bok na stojąco 77,00

75. Stawów krzyżowo - biodrowych 66,00

76. Stawu łokciowego AP, bok 77,00

77. Stawów łokciowych AP + 2 radiogramy profilowe 88,00

78. Stawu mostkowo-obojczykowego 66,00

79. Stawu skokowego AP, bok 66,00

80. Stawów skokowych AP + 2 boki 88,00

81. Stawów skroniowo – żuchwowych 100,00

82. Stawów skroniowo – żuchwowych czynnościowe 100,00

83. Stopy w obciążeniu AP 66,00

84. Stopy AP + radiogram profilowy 77,00

85. Stóp AP w obciążeniu 66,00

86. Stóp AP obu stóp + 2 skosy ( 3 zdj.) 88,00

87. Twarzoczaszki 66,00

88. Zatok 66,00

89. Żeber AP 66,00

90. Żeber AP + skos 77,00

91. Żeber skos 66,00

92. Żuchwy AP + skos 77,00

93. Nagranie badania na płytę CD 10,00

94. Kopia opisu badania 35,00

95. Jamy brzusznej z barytem 110,00

96. Skopia przełyku 176,00

(23)

97. Skopia przewodu pokarmowego 176,00

98. Fistulografia 132,00

99. Kontrola po zabiegu bariatrycznym 250,00

100. Osiowe rzepek 45 stopni (wg Merchanta) 66,00

101. Osiowe rzepek 30 stopni 66,00

102. Osiowe rzepek 60 stopni 66,00

103. Stawu ramiennego w projekcji Y 66,00

104. Osiowe rzepek w zgięciu kolana 30, 60, 90 stopni 88,00

105. Stawu ramiennego osiowe /pachowe/ West Point II 66,00

106. Telemetria kończyn dolnych 165,00

Tomografia komputerowa

1. Angiografia kończyn dolnych 605,00

2. Angiografia kończyn górnych 605,00

3. Angiografia naczyń wewnątrzczaszkowych 605,00

4. Angiografia tętnic szyjnych 605,00

5. Angiografia tętnic szyjnych i kręgowych z oceną przepływu 605,00

6. Dental bez kontrastu 363,00

7. Głowy bez kontrastu 363,00

8. Głowy bez kontrastu z rekonstrukcjami 3D 374,00

9. Głowy z kontrastem ( lub przed i po kontraście) 473,00

10. Głowy z kontrastem ( lub przed i po kontraście) z rekonstrukcjami 3D 495,00 11. Jamy brzusznej z kontrastem (lub przed i po kontraście) z rekonstruk-

cjami

517,00 12. Jamy brzusznej wielofazowe z kontrastem i z rekonstrukcjami 528,00

13. Jamy brzusznej i miednicy z kontrastem 737,00

14. Klatki piersiowej i śródpiersia ( lub przed i po kontraście) z rekonstruk- cjami

484,00

15. Klatki piersiowej bez kontrastu HRCT 385,00

16. Klatki piersiowej i jamy brzusznej z kontrastem 737,00

17. Kończyn ( kości, stawów) bez kontrastu z rekonstrukcjami 1 okolica anatomiczna

374,00 18. Kończyn ( kości, stawów) z kontrastem ( lub przed i po kontraście)

z rekonstrukcjami 1 okolica anatomiczna.

484,00

19. Kończyn dolnych wg Grotego 385,00

20. Kości skroniowych bez kontrastu z rekonstrukcjami 374,00

21. Kości skroniowych z kontrastem (lub przed i po kontraście) z rekon- strukcjami.

484,00 22. Kręgosłupa (C lub TH lub L-S) bez kontrastu z rekonstrukcjami 385,00 23. Kręgosłupa (C lub TH lub L-S) z kontrastem ( lub przed i po kontraście)

z rekonstrukcjami

484,00

24. Kręgosłupa lędźwiowego w kierunku osteoporozy 242,00

25. Krtani bez kontrastu z rekonstrukcjami 374,00

26. Krtani z kontrastem z rekonstrukcjami ( lub przed i po kontraście) 484,00

27. Miednicy bez kontrastu z rekonstrukcjami 374,00

28. Miednicy z kontrastem ( lub przed i po kontraście) z rekonstrukcjami 517,00

29. Nosogardzieli bez kontrastu z rekonstrukcjami 374,00

30. Nosogardzieli z kontrastem( lub prze i po kontraście)z rekonstrukcjami 462,00

31. Obręczy barkowej bez kontrastu 374,00

32. Oczodołów bez kontrastu z rekonstrukcjami 374,00

33. Oczodołów z kontrastem ( lub przed i po kontraście) z rekonstrukcjami 484,00

34. Stóp bez kontrastu 374,00

(24)

35. Stóp z kontrastem 484,00

36. Szczęki bez kontrastu z rekonstrukcjami 374,00

37. Szczęki z kontrastem z rekonstrukcjami ( lub przed i po kontraście) 484,00

38. Szyi bez kontrastu z rekonstrukcjami 374,00

39. Szyi z kontrastem ( lub przed i po kontraście) z rekonstrukcjami 484,00

40. Twarzoczaszki bez kontrastu z rekonstrukcjami 3D 374,00

41. Twarzoczaszki z kontrastem ( lub przed i po kontraście) z rekonstruk- cjami

484,00

42. Uszy bez kontrastu z rekonstrukcjami 374,00

43. Uszy z kontrastem z rekonstrukcjami ( lub przed i po kontraście) 484,00

44. Urografia 737,00

45. Zatok obocznych nosa bez kontrastu z rekonstrukcjami 374,00

46. Zatok obocznych nosa z kontrastem(lub przed i po kontraście) z rekon- strukcjami

484,00

47. Żuchwy bez kontrastu z rekonstrukcjami 374,00

48. Żuchwy z kontrastem z rekonstrukcjami ( lub przed i po kontraście) 484,00 Ultrasonografia

1. Doppler w tętnicach szyjnych i kręgowych 176,00

2. Doppler w tętnicach kończyn dolnych 176,00

3. Doppler w tętnicach kończyn górnych 176,00

4. Doppler w tętnicach kończyn dolnych i górnych (1 kończyna) 88,00 5. Doppler w tętnicach nerkowych, kreskowych i aorcie (tętnicach brzusz-

nych) 176,00

6. Doppler w żyłach kończyn górnych i dolnych (1 kończyna) 88,00

7. Gałek ocznych i oczodołów 99,00

8. Jamy brzusznej 143,00

9. Narządów rodnych ( przez powłoki brzuszne) 110,00

10. Narządów rodnych transvaginalne 110,00

11. Piersi 110,00

12. Płodu 88,00

13. Przezciemiączkowe 110,00

14. Stawów biodrowych 150,00

15. Ślinianek 130,00

16. Tarczycy 132,00

17. Tarczycy z biopsją cienkoigłową i badaniem histopatologicznym – jed- nej zmiany

165,00 18. Tarczycy z biopsją cienkoigłową i badaniem histopatologicznym –

dwóch zmian

220,00 19. Tarczycy z biopsją cienkoigłową i badaniem histopatologicznym –

trzech zmian

275,00

20. Układu moczowego 132,00

21. Węzłów chłonnych 110,00

22. Doppler przetoki tętniczo-żylnej 110,00

23. Jamy brzusznej u dziecka 110,00

24. Worka mosznowego (u dorosłego) 132,00

25. Worka mosznowego (u dziecka) 110,00

26. Miednica 110,00

27. Miednicy i jamy brzusznej u dzieci 110,00

Rezonans magnetyczny

1. MR głowy bez kontrastu 517,00

2. MR głowy z kontrastem 792,00

3. MR głowy – kąty mostowo-móżdżkowe bez kontrastu 517,00

(25)

4. MR głowy – kąty mostowo-móżdżkowe z kontrastem 792,00

5. MR przysadki mózgowej bez kontrastu 517,00

6. MR przysadki mózgowej z kontrastem 792,00

7. MR zatok przynosowych bez kontrastu 517,00

8. MR zatok przynosowych z kontrastem 792,00

9. MR głowy – piramidy kości skroniowych bez kontrastu 517,00

10. MR głowy – piramidy kości skroniowych bez i z kontrastem 792,00

11. MR oczodołów bez kontrastu 517,00

12. MR oczodołów z kontrastem 792,00

13. MR kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 462,00

14. MR kręgosłupa szyjnego z kontrastem 737,00

15. MR kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 462,00

16. MR kręgosłupa piersiowego z kontrastem 737,00

17. MR kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu 462,00

18. MR kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem 737,00

19. MR mielografia kręgosłupa L-S 462,00

20. MR szyi bez kontrastu 517,00

21. MR szyi z kontrastem 792,00

22. MR twarzoczaszki bez kontrastu 517,00

23. MR twarzoczaszki z kontrastem 792,00

24. MR angio głowy bez kontrastu 517,00

25. MR angio jamy brzusznej bez kontrastu 539,00

26. MR angio jamy brzusznej bez i z kontrastem 814,00

27. MR jamy brzusznej bez kontrastu 517,00

28. MR jamy brzusznej z kontrastem 792,00

29. MR układu żółciowego (MRCP) 517,00

30. MR miednicy bez kontrastu 517,00

31. MR miednicy z kontrastem 792,00

32. MR gruczołu krokowego PI-RADS 792,00

33. MR stawu ramiennego bez kontrastu 572,00

34. MR stawu ramiennego z kontrastem 847,00

35. MR stawu biodrowego bez kontrastu 572,00

36. MR stawu biodrowego z kontrastem 847,00

37. MR stawu kolanowego bez kontrastu 572,00

38. MR stawu kolanowego z kontrastem 847,00

39. MR stawu skokowego bez kontrastu 517,00

40. MR stawu skokowego z kontrastem 792,00

41. MR uda bez kontrastu 572,00

42. MR uda bez i z kontrastem 842,00

43. MR podudzia bez kontrastu 572,00

44. MR podudzia bez i z kontrastem 847,00

45. MR stawu łokciowego bez kontrastu 517,00

46. MR stawu łokciowego z kontrastem 792,00

47. MR stawów krzyżowo-biodrowych bez kontrastu 517,00

48. MR stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem 792,00

49. MR stopy bez kontrastu 517,00

50. MR stopy z kontrastem 792,00

51. MR ręki bez kontrastu 517,00

52. MR ręki z kontrastem 792,00

53. MR nadgarstka bez kontrastu 517,00

54. MR nadgarstka z kontrastem 792,00

55. MR urografia bez kontrastu 517,00

56. MR urografia z kontrastem 792,00

57. MR tkanek miękkich z kontrastem 792,00

(26)

58. MR jamy ustnej i gardła bez kontrastu 517,00

59. MR jamy ustnej i gardła bez i z kontrastem 792,00

Badania kardiologiczne

1. EKG spoczynkowe 30,00

2. Test wysiłkowy 200,00

3. Holter EKG 160,00

4. Holter RR 140,00

5. USG serca 200,00

6. USG tętnic dogłowowych 160,00

7. Próba dobutaminowa oraz przezprzełykowe USG serca (TEE) 350,00

8. Badanie poligraficzne (diagnostyka zaburzeń snu) 300,00

Badania endoskopowe

1. Gastroskopia diagnostyczna w znieczuleniu miejscowym 250,00

2. Gastroskopia z pobraniem wycinka w znieczuleniu miejscowym 310,00

3. Gastroskopia z testem HP w znieczuleniu miejscowym 300,00

4. Gastroskopia z pobraniem wycinka i testem HP w znieczuleniu miejscowym

360,00

5. Kolonoskopia diagnostyczna w sedacji dożylnej 500,00

6. Kolonoskopia z pobraniem wycinka w sedacji dożylnej 550,00

7. Kolonoskopia z polipektomią do 1 cm w sedacji dożylnej 650,00

8. Rektoskopia diagnostyczna w znieczuleniu miejscowym 300,00

9. Rektoskopia z pobraniem wycinka w znieczuleniu miejscowym 360,00

10. Kolonoskopia – każdy kolejny wycinek 50,00

11. Gastroskopia – każdy kolejny wycinek 60,00

Świadczenia okulistyczne

1. Angiografia fluoresceinowa 300,00

2. Badanie autorefraktometrem 50,00

3. Badane ciśnienia wnątrzgałkowego bezkontaktowo i aplanacyjnie 50,00

4. Badanie pola widzenia 150,00

5. Biometria 100,00

6. Egzoftalmometria 50,00

7. Elekrokoagulacja wrastających rzęs 200,00

8. Korekcja odwinięcia lub podwinięcia powiek ( 1 oko) 800,00

9. Płukanie i sondowanie dróg łzowych 200,00

10. Udrażnianie przewodu łzowego 60,00

11. Usuniecie ciała obcego z oka/powieki 60,00

12. Usunięcie gradówki (w znieczuleniu miejscowym) 400,00

13. Usunięcie drobnej zmiany ( kaszak, róg skórny) 300,00

14. Wstrzyknięcie leku do oczodołu ( bez ceny leku) 50,00

15. Wycięcie kępek żółtych ( 1 oko) 300,00

16. Zabieg laserem diodowym fotokoagulacja pantreinalna 4 razy 200,00

17. Zabieg laserem diodowym fotokoagulacja ogniskowa 200,00

18. Zabieg laserem YAG – kapsulotomia 300,00

19. Zabieg laserem YAG - irydotomia 300,00

20. Badanie OCT plamki lub RNFL i t.n. II 100,00

21. Badanie OCT plamki lub RNFL i t.n. II na zlecenie lekarza SCM S.A. 60,00

22. Topografia rogówki 100,00

Badania laryngologiczne

1. Badanie audiometryczne 15

2. Badanie tympanometryczne 20

3. Badanie błędników 250

4. Badanie ABR słuchu, audiometria odpowiedzi mózgu 150

(27)

5. Badanie otoemisji akustycznej 10 Badanie neurologiczne

1. EEG z opisem 100

2. EEG – biofeedback ( pierwsza wizyta – badanie podstawowe EEG + zapoznanie się ze sposobem terapii)

65 3. EEG- biofeedback pojedyncza terapia ( 30 min.) 40 4. EEG- biofeedback sesja 10 zabiegów ( wpłata jednorazowa) 380 5. EEG- biofeedback sesja 20 zabiegów ( wpłata jednorazowa) 700

Badania EMG

1. Badanie przewodzenia we włóknach ruchowych nerwu obwodowego + fala F

35,00 2. Badanie przewodzenia we włóknach czuciowych nerwu obwodowego 25,00 3. Badanie nerwu ruchowego/czuciowego met. krótkich segmentów

(inching)

80,00 4. Elektrostymulacyjna próba męczliwości jednego mięśnia (próba

miasteniczna) m okrężny oka

80,00

5. Badanie odruchu H 60,00

6. Badanie odruchu mrugania (blink reflex) 80,00

7. Neuropatie pojedynczych nerwów 150-180,00

8. Badanie jednego mięśnia elektroda koncentryczną (w tym ujęty koszt igły jednorazowej)

150,00

9. Miopatie – badanie z użyciem elektrody igłowej 160-200,00

10. Próba tężyczkowa ischemiczna + HV 120,00

11. Zespół cieśni nadgarstka – jedna ręka 120,00

12. Zespół cieśni nadgarstka obu rąk lub badanie porównawcze 180,00

13. Polnieuropatia 170-250,00

14. Badanie splotu barkowego 250-300,00

15. Zespoły korzeniowe 170-250,00

Ortodoncja

1. Specjalistyczne badanie ortodontyczne 110,00

2. Konsultacja docenta/profesora 130,00

3. Wykonanie wycisku, modelu 50,00

4. Analiza modelu – podstawowa 30,00

5. Analiza modelu – morfometria 60,00

6. Analiza ortopantomogramu 50,00

7. Analiza telerentgenogramu 100,00

8. Diagnoza i plan leczenia 100,00

9. Założenie aparatu stałego całkowitego 1.800,00

10. Założenie aparatu stałego częściowego (4-5 elementów) 800,00 Zastosowanie nowych elementów na aparacie stałym:

11. Pierścień 100,00

12. Zamek 70,00

13. Łuk stalowy 60,00

14. Zdjęcie aparatu stałego z jednego łuku zębowego 150,00 15. Aparat retencyjny ruchomy jednoszczękowy (z erkoduru) 200,00

16. Aparat retencyjny stały 200,00

17. Szyna podnosząca zgryz 250,00

18. Aparat płytowy stały Hyrax z powierzchniami nagryzowymi 500,00

19. Aparat ruchomy jednoszczękowy standardowy 500,00

20. Aparat ruchomy dwuszczękowy standardowy 600,00

21. Proteza dziecięca częściowa wykonana z akrylu utwardzanego metodą puszkowania

450,00

(28)

22. Kontrola aparatu ruchomego 80,00 23. Mini śruba – procedura ortodontyczno-chirurgiczna (ortodoncja) 300,00 24. Mini śruba – procedura ortodontyczno- chirurgiczna (chirurgia) 200,00

Chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa

1. Extrakcja zęba mlecznego 100,00

2. Extrakcja zęba jednokorzeniowego 120,00

3. Extrakcja zęba wielokorzeniowego 150,00

4. Extrakcja zęba z separacją korzeni 200,00

5. Extrakcja zęba zatrzymanego jednokorzeniowego 500,00

6. Extrakcja zęba zatrzymanego wielokorzeniowego 500,00

7. Dokończenie extrakcji zęba jednokorzeniowego 250,00

8. Dokończenie extrakcji zęba wielokorzeniowego 250,00

9. Dokończenie exktrakcji zęba zatrzymanego 500,00

10. Usunięcie pozostałości korzeniowej (zabieg o niższym stopniu trudności)

200,00 11. Usunięcie pozostałości korzeniowej (zabieg o wyższym stopniu

trudności)

300,00 12. Zamknięcie przetoki ustno-zatokowej-plastyka (zabieg o niższym

stopniu trudności)

350,00 13. Zamknięcie przetoki ustno-zatokowej-plastyka (zabieg o wyższym

stopniu trudności)

500,00 14. Odsłonięcie zęba zatrzymanego przed planowanym leczeniem

ortodontycznym (zabieg o niższym stopniu trudności)

300,00 15. Odsłonięcie zęba zatrzymanego przed planowanym leczeniem

ortodontycznym (zabieg o wyższym stopniu trudności)

400,00

16. Resekcja wierzchołka zęba jednokorzeniowego 350,00

17. Resekcja wierzchołka zęba wielokorzeniowego 450,00

18. Hemisekcja 250,00

19. Drenaż ropnia przyzębnego 50,00

20. Nacięcie i drenaż ropnia podokostnowego 100,00

21. Nacięcie i drenaż ropnia zewnątrzustnie 200,00

22. Wymiana drenu wewnątrzustnie 100,00

23. Wymiana drenu zewnątrzustnie i/lub opatrunku 100,00

24. Leczenie zachowawcze złamanej szczęki lub żuchwy 2000,00

25. Pogłębienie przedsionka przed leczeniem protetycznym – ½ łuku 400,00 26. Leczenie suchego zębodołu zachowawczo za każdą wizytę, jeżeli

extrakcji dokonano poza SCM S.A.

50,00 27. Frenulektomia – podcięcie wędzidełka (warg lub policzków) 200,00

28. Kieretaż otwarty za każdą kieszeń 160,00

29. Kieretaż otwarty za każdą następną kieszeń 100,00

30. Wycinek do badania histopatologicznego z ceną badania 300,00

31. Blokada nerwu trójdzielnego w neuralgii 50,00

32. Zatamowanie krwawienia po zabiegach chirurgicznych 200,00

33. Replantacja zwichniętego zęba 450,00

34. Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba 300,00

35. Plastyka wyrostka zębodołowego szczęki/żuchwy 500,00

36. Operacyjne usunięcie torbieli kości szczęki lub żuchwy (zmiana do 1 cm)

500,00 37. Operacyjne usunięcie torbieli kości szczęki lub żuchwy (zmiana pow. 1

cm)

800,00 38. Wypisanie druku ZLA po wykonanych procedurach chirurgicznych dla

ZUS

50,00 Hospitalizacje na oddziałach ( jeden osobodzień bez zabiegów)

(29)

1. Koszt 1 doby hotelowej 200,00 2. Opieka pielęgniarsko-lekarska w hospitalizacji 1-dniowej 300,00

3. Wyżywienie pacjenta Dzienne: 30,00

lub Śniadanie: 6,00 Obiad: 15,00 Kolacja: 9,00 Dializa

1. Pojedynczy zabieg hemodializy z transportem i lekami krwiotwórczymi (ESA, ŻELAZO)

530,00

Procedury operacyjne

L.p. Rodzaj usługi Cena

Chirurgia ogólna i naczyniowa w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości

1.

Założenie i usunięcie balona żołądkowego BIB endoskopowo (koszt z balonem)

8.500,00 założenie 2.500,00 usunięcie 2. Założenie regulowanej opaski żołądkowej LAGB laparoskopowo 15.500,00

3. Regulacja opaski żołądkowej 150,00

4.

Konsultacje chirurgiczne w zakresie leczenia otyłości – spotkanie

grupowe 150,00 od osoby

5. Laparoskopowa resekcja rękawowa żołądka 23.100,00

6. Laparoskopowe bypass żołądkowo-jelitowy (ominięcie żołądka) 25.500,00

7. Laparoskopowe usunięcie opaski żołądkowej 14.500,00

8.

Operacja rewizyjna w chirurgii otyłości (kolejna operacja po

wcześniejszej operacji bariatrycznej) 27.000,00

w zakresie wydzielania wewnętrznego

1. Wycięcie tarczycy częściowe (płat) 5.000,00

2. Wycięcie tarczycy całkowite 7.000,00

3. Wykreślono

w zakresie układu oddechowego

1. Wykreślono

2. Sympatektomia piersiowa 5000

3. Drenaż jamy opłucnej 1000

w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego

1. Usuniecie śledziony całkowite 4000

2. Wycięcie węzła chłonnego/ węzłów chłonnych pachwinowego 800 3. Wycięcie węzła chłonnego/ węzłów chłonnych szyjnego 800 4. Wycięcie węzłów chłonnych wewnątrzbrzusznych, miednicy 4000

w zakresie układu trawiennego

1. Diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej 4.000,00

2. Usunięcie zrostów otrzewnowych metodą klasyczną 4.000,00

3. Usunięcie zrostów otrzewnowych laparoskopowo 5.500,00

4. Cholecystektomia laparoskopowa 6.000,00

5. Cholecystektomia + rewizja PŻW ( wycięcie pęcherzyka żółciowego z 7.500,00

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :