Temat: Rolnictwo Danii i Węgier. Na podstawie tekstu z podręcznika uzupełnij tabelę

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier.

Na podstawie tekstu z podręcznika uzupełnij tabelę (jak najdokładniej potrafisz), porównasz w ten sposób warunki rozwoju rolnictwa Danii i Węgier.

Proszę aby wszyscy przysłali zdjęcie z zeszytu do piątku (29.05.20)

Warunki rozwoju rolnictwa Dania Węgry

Ukształtowanie powierzchni kraju

Klimat

Gleby

Zamożność państwa

Wielkość gospodarstw

Od kiedy otrzymuje wsparcie Unii Europejskiej?

Mechanizacja rolnictwa

Figure

Updating...

References

Related subjects :