• Nie Znaleziono Wyników

Cukierki dla tych, którzy nie lubią czekolady

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cukierki dla tych, którzy nie lubią czekolady "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Cukierki dla tych, którzy nie lubią czekolady 😉

(2)

Załącznik 42. 01.06.2020 Temat: Z wizytą w teatrze

P.s.342 – 343

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

Na co bezwzględnie zwrócić uwagę:

- wyodrębniam elementy składające się na spektakl teatralny - doskonalę ciche czytanie

1. Przyjrzyj się planszy ze s. 342, wybierz jedną osobę biorącą udział w pracy nad przedstawieniem teatralnym i napisz krótko o jej zajęciu.

Pamiętaj o zastosowaniu czasowników w 1. os. lp.

Możesz wykorzystać sformułowania:

Moja praca polega na; jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna za; jako … odpowiadam za;

dzięki mnie widzowie mogą; do moich obowiązków należy; dobrze się znam na; pomagam;

dbam; staram się; pracuję w teatrze jako; mam ogromny/znaczący/wielki wpływ na przedstawienie, gdyż.

2. Wykonaj zdanie 3.(trzy pytania) i 4.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ponieważ śladów takich nie było pod zabudowaniami innych skrzydeł, choć stwierdzono tam zachowane warstwy z okresu wznoszenia rom ańskiego opactwa i relikty

Aby rozszerzyć zakres poza podejmowanie decyzji zawodowych, Sieć Euroguidance po- winna organizować specjalne konferencje do- tyczące innych aspektów poradnictwa zawo-

żółty szalik białą spódnicę kolorowe ubranie niebieskie spodnie 1. To jest czerwony dres. To jest stara bluzka. To są czarne rękawiczki. To jest niebieska czapka. To są modne

Szczególnie dziękuję władzom Instytutu Stu- diów  Międzynarodowych oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.. Za inspirację i nieodzowną pomoc

W podgrupie chorych z MP w wieku powy- żej 85 lat obserwowano już istotnie niższe wartości MMSE (21,6 vs 26 punktów) świadczące o znaczącym upośledze- niu funkcji poznawczych,

Ponieważ zaś jest ich tak wiele, to pewnie bardziej przystające do określania z chorym i jego bli- skimi sposobów pomocy, nie jest wpychanie chorego do

Napisał też o swej ostatniej nadziei: „Może śmiercią swą przyczynię się do wyrwania z obojętności tych, którzy mogą i powinni działać, by teraz jeszcze, w ostatniej

Wiadomo, są takie fundacje, które zajmują się dziećmi chorymi na raka, ale co z tymi, którzy nie mogli na przykład wybrać sobie rodziny, w której przyszło im się