Cukierki dla tych, którzy nie lubią czekolady

Download (0)

Full text

(1)

Cukierki dla tych, którzy nie lubią czekolady 😉

(2)

Załącznik 42. 01.06.2020 Temat: Z wizytą w teatrze

P.s.342 – 343

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0

Na co bezwzględnie zwrócić uwagę:

- wyodrębniam elementy składające się na spektakl teatralny - doskonalę ciche czytanie

1. Przyjrzyj się planszy ze s. 342, wybierz jedną osobę biorącą udział w pracy nad przedstawieniem teatralnym i napisz krótko o jej zajęciu.

Pamiętaj o zastosowaniu czasowników w 1. os. lp.

Możesz wykorzystać sformułowania:

Moja praca polega na; jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna za; jako … odpowiadam za;

dzięki mnie widzowie mogą; do moich obowiązków należy; dobrze się znam na; pomagam;

dbam; staram się; pracuję w teatrze jako; mam ogromny/znaczący/wielki wpływ na przedstawienie, gdyż.

2. Wykonaj zdanie 3.(trzy pytania) i 4.

Figure

Updating...

References

Related subjects :