1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13.

Download (0)

Full text

(1)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(2)

9.

10.

11.

(3)

13.

(4)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kąt jest kątem nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego do płaszczyzny podstawy (zobacz rysunek). Oblicz stosunek pola powierzchni całkowitej tego ostrosłupa do pola jego podstawy,

jeżeli .

(5)

Podstawą ostrosłupa jest prostokąt, którego stosunek długości boków wynosi 4:3. Pole podstawy ostrosłupa jest równe 48. Każda krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem . Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

22

Dany jest graniastosłup prosty o podstawie sześciokątnej (zobacz rysunek). Każda ze ścian bocznych tego graniastosłupa jest kwadratem o polu o 25% mniejszym niż pole sześciokąta . Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe 156. Oblicz jego objętość.

23

Wyznacz środek okręgu przechodzącego przez punkty

i , którego środek leży na prostej o równaniu .

Figure

Updating...

References

Related subjects :