• Nie Znaleziono Wyników

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 13."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(2)

9.

10.

11.

(3)

13.

(4)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kąt jest kątem nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego do płaszczyzny podstawy (zobacz rysunek). Oblicz stosunek pola powierzchni całkowitej tego ostrosłupa do pola jego podstawy,

jeżeli .

(5)

Podstawą ostrosłupa jest prostokąt, którego stosunek długości boków wynosi 4:3. Pole podstawy ostrosłupa jest równe 48. Każda krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem . Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

22

Dany jest graniastosłup prosty o podstawie sześciokątnej (zobacz rysunek). Każda ze ścian bocznych tego graniastosłupa jest kwadratem o polu o 25% mniejszym niż pole sześciokąta . Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe 156. Oblicz jego objętość.

23

Wyznacz środek okręgu przechodzącego przez punkty

i , którego środek leży na prostej o równaniu .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Może uda Ci do poniedziałku wysłać do mnie nagraną wersję piosenki wykonaną przez Ciebie – bardzo bym się ucieszyła � – tu poproś o pomoc Rodziców lub starsze

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

I II. 1) analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone; dostrzega problem matematyczny oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania, odpowiednią do

дів з різними частотами. На прикладі РТС як активної зони ККД з Іп1_ІО аІЛБ — ямами та Іп1_ІА1 ж Л б — бар’єрами в залежності від її геометричного

Spośród narysowanych figur geometrycznych wybierz i pomaluj na czerwono tylko prostokąty... Wykonaj

Przedstaw liczbę 20 jako wynik dodawania.

• Postaraj się rozwiązać wszystkie zadania, chociaż do zaliczenia pracy wystarczy kilka punktów.. • Zadanie wykonaj w