Pole prostokąta

Download (0)

Full text

(1)

144

VII.3 Pole prostokąta

Uzupełnij tabelę.

1

Uzupełnij podpisy pod prostokątami.

2

a = 4 cm b = 2 cm a = b =

Obw. = = cm Obw. = = cm

P = = cm2 P = = cm2

Figura A B C

Liczba kwadratów w rzędzie 3 4 4

Liczba rzędów 5 4 5

Liczba kwadratów w figurze 15 16 20

1 cm

a a

b b

Rozgrzewka

Trening

A B C

2 ∙ (4 cm + 2 cm) 4 cm ∙ 2 cm

2 ∙ (5 cm + 1 cm) 5 cm ∙ 1 cm 12

8

12 5

5 cm 1 cm

(2)

145

VII.3. Pole prostokąta

Zmierz długości boków prostokątów i uzupełnij podpisy.

3

Obw. = Obw. = Obw. =

P = P = P =

Uzupełnij tabelę.

4

Uzupełnij tabelę.

5

a – bok prostokąta 6 cm 2 m 9 dm 8 mm 5 m

b – bok prostokąta 3 cm 14 m 5 dm 4 mm 7 dm

Obwód prostokąta 18 cm 32 m 28 dm 24 mm 114 dm

Pole prostokąta 18 cm2 28 m2 45 dm2 32 mm2 350 dm2

a – bok kwadratu 3 cm 3 m 5 dm 4 mm 7 cm

Obwód kwadratu 12 cm 12 m 20 dm 16 mm 28 cm

Pole kwadratu 9 cm2 9 m2 25 dm2 16 mm2 49 cm2

Uzupełnij wymiary i oblicz pola.

6

P = dm ∙ dm P = cm ∙ cm P = mm ∙ mm

P = dm2 P = cm2 P = mm2

A więc: dm2 = cm2 = mm2.

Dla dociekliwych

10 cm 6 cm2

12 cm 9 cm2

16 cm 15 cm2 2 cm

3 cm 3 cm

3 cm

3 cm

5 cm

30

20

2 20 200

6 6

600 600

60 000 60 000

3 30 300

300

200

Figure

Updating...

References

Related subjects :