• Nie Znaleziono Wyników

Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu. 29.05.2020r. Lekcja Temat: Rozszczepienie światła. Zjawisko załamania światła można wykorzystać do jego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu. 29.05.2020r. Lekcja Temat: Rozszczepienie światła. Zjawisko załamania światła można wykorzystać do jego"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

FIZYKA – KLASA VIII

Proszę lekcje wydrukować i wkleić bądź przepisać do zeszytu.

29.05.2020r.

Lekcja Temat: Rozszczepienie światła.

Zjawisko załamania światła można wykorzystać do jego rozszczepienia, czyli uzyskania światła w kolorach tęczy ze światła białego. W tym celu można wykorzystać pryzmat. Pryzmat, to bryła w kształcie graniastosłupa o podstawie trójkątnej, wykonana z materiału przezroczystego dla światła (np. ze szkła). Aby zrozumieć zjawisko rozszczepienia światła, przeanalizujemy doświadczenie:

Światło białe składa się z wielu barw. Wiecie z poprzednich lekcji, że poszczególnym długościom fal odpowiadają różne barwy. W próżni fale elektromagnetyczne odpowiadające poszczególnym barwom maja jednakową prędkość równą c. w innym ośrodku, np. w szkle, mają różne prędkości. Zatem każda składowa światła, odpowiadająca określonej barwie, załamuje się pod innym kątem. Zachodzi zjawisko rozszczepienia światła białego na poszczególne barwy. Barwne pasma poniżej to widmo światła białego.

Zauważcie, że światło fioletowe załamuje się najbardziej, a światło czerwone najmniej. Światło o barwach zawartych między czerwienią i fioletem załamuje się pod pośrednimi kątami – w ten sposób powstaje widmo.

Zjawiska rozszczepienia światła nie zaobserwujemy dla światła lasera. Emituje on światło o jednej określonej długości fali – tzw. światło monochromatyczne, czyli jednobarwne. Dlatego po przejściu promienia lasera przez pryzmat nie obserwujemy widma, a jedynie promień załamany.

Zadanie domowe: „Załamanie i rozszczepienie światła”

Bardzo proszę o wykonanie poniższego zadania:

(2)

Proszę albo wydrukować całe zadanie i zaznaczyć na nim odpowiedzi, albo całą treść przepisać i wtedy wpisać odpowiedzi, typu A, B,C, D, E lub F. Jeśli zdecydujecie się na przepisanie, proszę, aby litery z poprawnymi odpowiedziami były w jakiś sposób wyeksponowane. Proszę o odesłanie zadania do dnia 05.06.2020r. standardowo albo na mejla (jblyskun@poczta.fm, podając imię, nazwisko, klasę i nazwę zadania: „Załamanie i rozszczepienie światła”) lub na moje prywatne konto Messenger (podająć nazwę zadania: „Załamanie i rozszczepienie światła”, od poniedziałku do piątku – z wyjątkiem świąt – do godziny 16:00)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Znaleźć takie połoŜenie analizatora, aby wszystkie trzy części pola widzenia (środkowy pasek i dwa boczne pola) były jednakowo oświetlone (połoŜenie półcienia).. Niewielki

Im źródło jest szersze widmowo (zawiera fale o długościach z szerszego zakresu widma) wówczas spójność czasowa jest gorsza... Droga i

Być może Wy lub ktoś w domu ma w domu lusterko kosmetyczne, które powiększa twarz – takie lustro jest wklęsłe, choć może nie widać tego wyraźnie.. Poniżej

OGNISKO ZWIRCIADŁA SFERYCZNEGO WYPUKŁEGO to punkt na osi głównej, w którym przecinają się przedłużenia wszystkich promieni odbitych od zwierciadła, które

ROZPROSZENIE ŚWIATŁA to zjawisko polegające na ty, że światło rozchodzi się w różnych kierunkach w wyniku odbicia od chropowatej powierzchni albo gdy przechodzi

Podobnie się dzieje w przypadku zaćmienia Księżyca, ale promienie słoneczne przesłania wtedy Ziemia i nie docierają one do Księżyca – Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi.. Do

Z poniższych materiałów dowiecie się jakie są podstawowe właściwości światła oraz jak rozchodzi się światło.. Nauką zajmującą się światłem i jego

a) Fala mechaniczna, podobnie jak fala na sznurze i fala na powierzchni wody. c) Fala, której źródłem mogą być drgające ładunki elektryczne lub prąd, którego natężenie