Zaliczenie z kursu „Podstawy biologii komórki” Termin "0"

Download (0)

Full text

(1)

Zaliczenie z kursu „Podstawy biologii komórki”

Termin "0"

punkty L.p. indeks

wykłady egzamin razem ocena z kursu

1 1028028 2 70 72 db (4,0) 2 1039466 1 80 81 +db (4,5) 3 1039475 2 74 76 +db (4,5) 4 1039520 9 65 74 +db (4,5) 5 1039583 2 92 94 bdb (5,0) 6 1039602 1 71 72 db (4,0) 7 1039662 3 65 68 db (4,0) 8 1039740 2 64 66 db (4,0) 9 1039764 2 51 53 dst (3,0) 10 1039924 4 70 74 +db (4,5) 11 1039940 1 75 76 +db (4,5) 12 1040235 3 70 73 db (4,0) 13 1040287 1 56 57 +dst (3,5) 14 1040395 2 80 82 +db (4,5) 15 1040678 2 68 70 db (4,0) 16 1040682 2 45 47 dst (3,0) 17 1040756 1 76 77 +db (4,5) 18 1040811 12 82 94 bdb (5,0) 19 1041072 2 42 44 ndst (2,0) 20 1041087 2 62 64 +dst (3,5) 21 1041540 11 78 89 bdb (5,0) 22 1041561 2 73 75 +db (4,5) 23 1041586 5 79 84 bdb (5,0) 24 1041846 10 68 78 +db (4,5) 25 1041993 2 47 49 dst (3,0) 26 1042128 2 65 67 db (4,0) 27 1042230 1 72 73 db (4,0) 28 1042231 1 61 62 +dst (3,5) 29 1042240 3 52 55 dst (3,0) 30 1042557 2 76 78 +db (4,5) 31 1042580 4 65 69 db (4,0) 32 1042826 2 82 84 bdb (5,0) 33 1043226 1 67 68 db (4,0) 34 1043298 1 62 63 +dst (3,5) 35 1043423 4 69 73 db (4,0) 36 1043551 1 56 57 +dst (3,5) 37 1043569 9 39 48 dst (3,0) 38 1044319 1 32 33 ndst (2,0)

(2)

39 1044389 1 63 64 +dst (3,5) 40 1044487 1 34 35 ndst (2,0) 41 1044717 2 72 74 +db (4,5) 42 1044987 2 19 21 ndst (2,0) 43 1045429 1 69 70 db (4,0) 44 1045837 1 46 47 dst (3,0) 45 1045995 2 64 66 db (4,0) 46 1046814 1 45 46 dst (3,0) 47 1046928 2 67 69 db (4,0) 48 1046972 2 63 65 db (4,0) 49 1047009 1 51 52 dst (3,0) 50 1047015 1 64 65 db (4,0) 51 1047022 3 58 61 +dst (3,5) 52 1047548 1 47 48 dst (3,0) 53 1047596 1 47 48 dst (3,0) 54 1047603 1 31 32 ndst (2,0) 55 1047678 7 47 54 dst (3,0) 56 1048789 2 54 56 +dst (3,5) 57 1049629 1 32 33 ndst (2,0)

Punktacja:

do 45 pkt - niedostateczny od 46 do 55 - dostateczny od 56 do 64 - plus dostateczny od 65 do 73 - dobry

od 74 do 83 - plus dobry od 84 - bardzo dobry

Uwaga:

Prace egzaminacyjne można oglądać 22.06.2009 (poniedziałek) w godz. 10.00-12.00, w pokoju C118.

Indeksy do wpisu proszę składać w pokoju C137, u pani E. Sater, w dniach 22-25.06.2009, w godzinach 9.00-14.00.

Podpisane indeksy będą do odbioru następnego dnia.

Kraków, 18.06.2009

Figure

Updating...

References

Related subjects :