• Nie Znaleziono Wyników

Przedstaw bohaterów występujących w wierszu. Zinterpretuj scenę ich spotkania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przedstaw bohaterów występujących w wierszu. Zinterpretuj scenę ich spotkania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapisz "

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

30.03.- 03.04.20.20r.

Temat: Podróż przez Rosję czyli Ustęp (c.d.) ttENNCPomnik Piotra Wielkiego

Przedstaw bohaterów występujących w wierszu. Zinterpretuj scenę ich spotkania.. . . . . . Zapisz w punktach plan tej części Ustępu.. . . . . .

I. . . . . . .

II. . . . . . .

III. . . . . . .

2 Jak narrator-pielgrzym charakteryzuje obu przedstawionych na pomnikach władców?

Nazwij zasadę zestawienia tych postaci i wyjaśnij jego funkcję.

Piotr Wielki Marek Aureliusz

. . . . . .

. . .

. . . . . .

. . . . .

Zasada zestawienia

. . . . . . . . . . . .

Funkcja zestawienia

. . . . . . . . . . . .

3 Odczytaj sens ostatnich trzech wersów wiersza.

(2)

. . . . . .

Przegląd wojska

1 Sporządź plan wydarzeń przedstawionych w wierszu.

I. . . .

II. . . .

III. . . .

IV. . . . V. . .

VI.. . .

VII.. . . . VIII. . .

2 W jaki sposób poeta ukazał osoby występujące w utworze? Nazwij zastosowane środki

językowe i określ ich funkcję.

• lud przybyły na widowisko – . . .

• żołnierze – . . .

• car – ………..

• carscy poplecznicy – . . .

3 Wyszukaj obecne w tekście wiersza kontrasty. Jakie jest ich znaczenie?

Kontrast Znaczenie

. . . . . .

. . .

. . . . . .

. . .

4 Jaką postawę wobec świata przedstawionego zajmuje narrator?

. . . Zinterpretuj dwuwiersz kończący Przegląd wojska.Karta pracy 6.

(3)

Oleszkiewicz

1 Podaj porę wydarzeń przedstawionych w utworze. Jakie ma ona znaczenie dla opisanych

w wierszu zesłańców?

. . . . . .

2 Określ charakter tekstu.

. . . . . .

3 Uzupełnij informacje na temat tajemniczego nieznajomego.

Kim jest? . . . . . . . . . . . .

Jak się nazywa?

. . . . . .

Jak się zachowuje?

. . . . . .

4 Zinterpretuj przepowiednie nieznajomego.

. . . . . .

5 Wskaż związki wiersza Oleszkiewicz z całością dramatu.

. . . . . .

Cytaty

Powiązane dokumenty