• Nie Znaleziono Wyników

Po „will” czasownik jest w bezokoliczniku(czyli w formie podstawowej)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Po „will” czasownik jest w bezokoliczniku(czyli w formie podstawowej)"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Subject: It will rain tomorrow. Jutro będzie padał deszcz.

Aim: Potrafię stosować “will” do wyrażenia przewidywań.

“Will” stosujemy, gdy chcemy wyrazić przyszłość. Struktura ma wiele zastosowań:

-wyrażamy chęć zrobienia czegoś (sami lub obiecujemy za kogoś),

-ukazujemy możliwość wydarzenia się czegoś, przewidujemy coś, mówimy o rzeczach których nie jesteśmy pewni (wyrażamy subiektywne opinie),

-decyzje podjęte w chwili mówienia, spontanicznie

Dziś dla nas najważniejsze będzie zastosowanie „will” do przewidywania wydarzeń z przyszłości.

KONSTRUKCJA ZDAŃ

! Pamiętaj! „Will” ma taką samą formę dla wszystkich osób, nie przyjmuje końcówek. Po „will”

czasownik jest w bezokoliczniku(czyli w formie podstawowej).

ZDANIA TWIERDZĄCE

Osoba + will + czasownik + reszta zdania Np. I will be a doctor.

ZDANIA PRZECZĄCE  Will not = won’t

Osoba+ won’t + czasownik + reszta zdania Np. I won’t go to the University.

ZDANIA PYTAJĄCE

Will + osoba + czasownik + reszta zdania

Np. Will you go to the University in the future?

(2)

KRÓTKIE ODPOWIEDZI

Yes, osoba + will. , np. Yes, I will.

No, osoba + won’t. np. No, I won’t.

SKRÓTY:

WILL ‘LL ... I’ll, You’ll, He’ll WILL NOT = WON’T

OKREŚLENIA CZASU UŻYWANE Z WILL - tomorrow – jutro

- next week/month/year – następny tydzień/miesiąc/rok

-IN 2020/ twenty years’ time (za 20 lat)/ the next five years(w ciągu następnych 5 lat)/the future(w przyszłości)

-BY (=before) 2035/ Christmas ( do świąt)/my 20th birthday( do moich dwudziestych urodzin)/ this time tomorrow ( do jutra o tej porze)/the end of the week( do końca tego tygodnia).

Cytaty

Powiązane dokumenty

Strukturę „used to” używamy gdy mówimy o czynnościach, stanach i uczuciach, które miały miejsce w przeszłości, a teraz już NIE wystepują, lub nie są prawdziwe.. Odnosi się

⦁ Przeczenie: po formach czasownika “to be” dodajemy “not”: I'm not/aren't/isn't –He isn’t going to watch the film.. https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8 - film

Aby lepiej się rozważało grę zastosowałem pomysł pisania liczb przy kropkach. Oznaczają one liczbę możliwych do wykonania linii wychodzących z tej kropki. 1) Gra zawsze

Podczas takiego określania monotoniczności funkcji jeśli ludzik w pewnym przedziale wspina się ku górze to mówimy, że funkcja jest rosnąca.. przypadku, gdy schodzi na dół

„Will” ma taką samą formę dla wszystkich osób, nie przyjmuje końcówek, po „will” czasownik jest w bezokoliczniku(czyli w formie podstawowej). I won’t go to

SŁÓWKO PYTAJĄCE zawsze idzie na początek pytania, niezależnie od użytego czasu

Zbieramy się raz w roku, aby podjąć konieczne decyzje budżetowe – to jest spełnić obowiązek przekazania radzie okręgowej, w jaki spo- sób podzielić pieniądze z naszych

Odpowiednikiem realnej drogi ruchu fizycznego jest abstrakcyjna droga, którą rozpatruję w sensie religijnym, analizując różnice znaczeniowe pięciu wybranych czasowni- ków: