PRESENT SIMPLE

Pełen tekst

(1)

PRESENT SIMPLE

Czasu Present Simple używamy:

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.

I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

Vegetarians don’t eat meat. Wegetarianie nie jedzą mięsa.

• mówiąc o prawdach i faktach, które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

The Earth goes around the sun. Ziemia krąży wokół słońca.

Water boils at 100 degrees celsius. Woda wrze w temperaturze stu stopni Celsjusza.

An apple a day keeps the doctor away. Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

Present Simple Budowa zdań z przykładami

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące

I go. Ja chodzę. Do I go? Czy ja chodzę? I don’t go. Ja nie chodzę.

You meet. Ty spotykasz. Do you meet? Czy ty spotykasz? You don’t meet. Ty nie spotykasz.

He plays On gra. Does he play? Czy on gra? He doesn’t play. On nie gra.

She cooks Ona gotuje. Does she cook? Czy ona gotuje? She doesn’t cook. Ona nie gotuje.

It costs To kosztuje. Does it cost? Czy to kosztuje? It doesn’t cost. To nie kosztuje.

We get up. My wstajemy. Do we get up? Czy my wstajemy?

We don’t get up. My nie wstajemy.

You watch. Wy oglądacie. Do you watch? Czy wy oglądacie?

You don’t watch. Wy nie oglądacie.

They know. Oni wiedzą, one wiedzą.

Do they know? Czy oni wiedzą/czy one wiedzą?

They don’t know. Oni nie wiedzą/one nie wiedzą.

TYPOWE OKOLICZNIKI CZASU: SOMETIMES, EVERY DAY, NEVER, SELDOM, USUALLY, OFTEN, ALWAYS

* Do czasownikow w 3 os. l. Poj (HE, SHE , IT) dodajemy końcówkę -S lub -ES She likeS, he drinkS

* PYTANIA tworzymy za pomocą operatora DO (I, YOU, WE, THEY) lub DOES (HE, SHE , IT), np. DOES she like milk?

DO you like pizza?

* PRZECZENIA DON'T (I, YOU WE, THEY) lub DOESN'T (HE, SHE , IT), np.

She DOESN'T like milk I DON'T like pizza.

(2)

PAMIETAJ!!!W PYTANIACH I PRZECZENIACH CZASOWNIK JEST W FORMIE

PODSTAWOWEJ!!!!!

(3)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :