• Nie Znaleziono Wyników

PRESENT SIMPLE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PRESENT SIMPLE"

Copied!
3
9
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

PRESENT SIMPLE

Czasu Present Simple używamy:

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.

I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

Vegetarians don’t eat meat. Wegetarianie nie jedzą mięsa.

• mówiąc o prawdach i faktach, które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

The Earth goes around the sun. Ziemia krąży wokół słońca.

Water boils at 100 degrees celsius. Woda wrze w temperaturze stu stopni Celsjusza.

An apple a day keeps the doctor away. Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

Present Simple Budowa zdań z przykładami

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące

I go. Ja chodzę. Do I go? Czy ja chodzę? I don’t go. Ja nie chodzę.

You meet. Ty spotykasz. Do you meet? Czy ty spotykasz? You don’t meet. Ty nie spotykasz.

He plays On gra. Does he play? Czy on gra? He doesn’t play. On nie gra.

She cooks Ona gotuje. Does she cook? Czy ona gotuje? She doesn’t cook. Ona nie gotuje.

It costs To kosztuje. Does it cost? Czy to kosztuje? It doesn’t cost. To nie kosztuje.

We get up. My wstajemy. Do we get up? Czy my wstajemy?

We don’t get up. My nie wstajemy.

You watch. Wy oglądacie. Do you watch? Czy wy oglądacie?

You don’t watch. Wy nie oglądacie.

They know. Oni wiedzą, one wiedzą.

Do they know? Czy oni wiedzą/czy one wiedzą?

They don’t know. Oni nie wiedzą/one nie wiedzą.

TYPOWE OKOLICZNIKI CZASU: SOMETIMES, EVERY DAY, NEVER, SELDOM, USUALLY, OFTEN, ALWAYS

* Do czasownikow w 3 os. l. Poj (HE, SHE , IT) dodajemy końcówkę -S lub -ES She likeS, he drinkS

* PYTANIA tworzymy za pomocą operatora DO (I, YOU, WE, THEY) lub DOES (HE, SHE , IT), np. DOES she like milk?

DO you like pizza?

* PRZECZENIA DON'T (I, YOU WE, THEY) lub DOESN'T (HE, SHE , IT), np.

She DOESN'T like milk I DON'T like pizza.

(2)

PAMIETAJ!!!W PYTANIACH I PRZECZENIACH CZASOWNIK JEST W FORMIE

PODSTAWOWEJ!!!!!

(3)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Bardzo proszę o uzupełnienie ich w miarę swoich możliwości czasowych (najpóźniej do końca kwietnia), a jeśli chodzi o bieżące ćwiczenia - przesyłanie mi pod koniec

Liczba ścian: podstawa ( to też ściana, tam nie ma otworu) i 4 boczne razem 5.. b) Ostrosłup prosty prawidłowy trójkątny, ponieważ w podstawie trójkąt równoboczny,

w zakresie problematyki prawnej, prowadzenia i organizacji transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu osób i rzeczy oraz technicznych,

Czy istnieje taki k-elementowy zbiór S wierzchołków grafu G, że każdy z pozostałych wierzchołków jest osiągalny z jakiegoś wierzchołka należącego do S drogą składającą się

osobie liczby pojedynczej używamy czasownika posiłkowego does, po czym posługujemy się formą podstawową czasownika głównego?. Niepoprawnie

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w czasie Present Simple1. (visit) our grandparents

Wartości współczynników wnikania ciepła zależą przede wszystkim od prędkości przepływu czynnika grzejnego lub powietrza oraz ich właściwości

Kiedy dwie dane proste są równoległe?.. Aby rozwiązać to zadanie przeanalizujmy współczynniki kierunkowe poszczególnych funkcji, następnie sprawdźmy, czy są one takie

11. Men wil deze tijd als volgt verkorten. De deelrijen worden elk volgens de gegeven sorteeralgoritme gesorteerd. Vervolgens wordt een nieuwe gesorteerde rij

Jeśli serwer jest wielowątkowy (zakładamy, że wątki są niezależne, tzn. gdy jeden wątek zostanie zablokowany z powodu operacji wejścia-wyjścia, drugi może podjąć działanie w

Klikając w poniższy link zostaniesz przekierowany do folderu klasy 4, w którym znajdują się zestawy słówek do nauki m.. Proszę

31.03 Topic: Czas Present Simple-zdania twierdzące-wprowadzenie.. Przepisz proszę te informacje z prezentacji

Napisz program, który czyta liczbę naturalną r (1600 < r < 10 000) i drukuje wszystkie piątki trzynastego w roku r. (W Polsce w tym czasie obowiązywał i zakładamy, że

Utworzenie wspólnego segmentu pamięci shm_open() Ustalenie rozmiaru segmentu ftruncate() Ustalenie odwzorowanie segmentu mmap().. Cofnięcie odwzorowania segmentu

Utworzenie wspólnego segmentu pamięci shm_open() Ustalenie rozmiaru segmentu ftruncate() Ustalenie odwzorowanie segmentu map().. Cofnięcie odwzorowania segmentu

Dla niektórych stał się on odskocznią do dalszej pracy artystycznej, - wywodzą się z niego Andrzej Łazuka, aktorka warszawskiego kabaretu „Pineska” - Maria

Jeżeli czasownik kończy się na literkę -y, a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie l.poj do czasownika zamiast -y wstawiamy

• w braku podjęcia przez Uczestnika w wyznaczonym terminie czynności, o których mowa powyżej, Organizator może rozwiązać Umowę. W przypadku cofnięcia zgód,

Uzupełnij zdania czasownikiem w odpowiednim czasie: Present Simple, Present Continuous, Future Simple lub konstrukcją ‘to be going to'.. to the

Abstract: In order to help rebuilding popular support and trust towards the European Union, EU’s institutions need to substantially change their communication strategy..

Formułując obiekcje wobec obecnej roli i statusu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers i wskazując kierunki rozwoju tej lub alternatywnych formuł zarządzania

The hot and dry air that is sucked in by the cellulose panels of the evaporative air conditioner, meeting the water, gives off its heat during the evaporation process. As a

Uroczystości religijne u grekokatolików i wyznawców prawosławia obchodzone są według kalendarza juliańskiego, w którym rok kalendarzowy jest o 11 minut dłuższy niż