• Nie Znaleziono Wyników

Subject: Czas Present Perfect. PRZEPISAĆ NOTATKĘ DO ZESZYTU.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Subject: Czas Present Perfect. PRZEPISAĆ NOTATKĘ DO ZESZYTU."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 2

Subject: Czas Present Perfect. PRZEPISAĆ NOTATKĘ DO ZESZYTU.

1. Użycie:

Present Perfect to czas, który sprawia sporo trudności początkującym uczniom, głównie ze względu na to, że nie ma polskiego odpowiednika. Jest to czas łączący w pewien sposób przeszłość z teraźniejszością. To co go charakteryzuje, to ścisły związek z teraźniejszością, a stosujemy go w następujących sytuacjach:

a. czynność, która dopiero co się zakończyła i nie ma podanego konkretnego momentu w przeszłości (np. On właśnie wyszedł. - He has just left.);

b. skutek czynności przeszłej widoczny w teraźniejszości (np. Zjadłam dużo i nie jestem już głodna. - I have eaten a lot and I’m not hungry any more.);

c. czynność, która rozpoczęła się w określonym momencie w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej (np. Nie widziałam jej od roku. - I haven’t seen her for a year.);

d. czynność, która rozpoczęła się w nieokreślonym momencie w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej (np. Zawsze ją lubiłam. - I have always liked her.);

e. czynności przeszłe, w których nie zaznaczono kiedy miały miejsce (np. Kupiłam samochód. - I have bought a car.)

2. Budowa:

a. zdania twierdzącego

Podmiot + have/has + III forma czasownika + reszta zdania I + have + gone + to Scotland once.

(Pojechałam raz do Szkocji.) b. zdania przeczącego

Podmiot + have/has + not + III forma czasownika + reszta zdania I + have + not + gone + to Scotland.

(Nie pojechałam do Szkocji.) c. pytania

Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku - przesunięcie have/has na początek zdania:

Have/Has + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania Have + you ever + gone + to Scotland?

(Czy kiedykolwiek pojechałaś do Szkocji?)

(2)

Strona 2 z 2 3. Niektóre często używane określenia czasu:

Określenie

czasu Tłumaczenie Przykład zdania Tłumaczenie

just właśnie She has just left. Ona właśnie wyszła.

already już I have already heard

about Present Perfect. Już słyszałem o Present Perfect.

yet jeszcze nie

(przeczenia)

The lesson hasn't

started yet. Lekcja jeszcze się nie zaczęła.

yet już (pytania) Have they come yet? Czy oni już przyszli?

lately,

recently niedawno Tomek has started learning English lately.

Tomek niedawno zaczął się uczyć angielskiego.

since od (jakiegoś momentu)

I've learned English since 2007.

Uczę się angielskiego od 2007 roku.

for przez (jakiś czas) We have been friends for ten years.

Jesteśmy przyjaciółmi od dziesięciu lat.

ever kiedykolwiek (pytania)

Have you ever been to the USA?

Czy kiedykolwiek byłeś w Stanach Zjednoczonych?

never nigdy

(przeczenia)

Robert has never let me

down. Robert nigdy mnie nie zawiódł

4. Skróty:

I have = I’ve

you have = you’ve

he has/she has/it has = he’s/she’s/it’s

we have = we’ve

they have = they’ve

5. Przykłady zdań:

He has just finished his homework. - On właśnie skończył pracę domową.

It is the first time I’ve eaten Chinese food. - Jem chińskie potrawy po raz pierwszy.

(Zawsze po wyrażeniu „It is the first time…” stosujemy czas Present Perfect, ponieważ mowa jest o okresie całego naszego życia, czyli o okresie, który trwa obecnie.)

I’ve worked in this company for four years. - Pracuję w tej firmie od 4 lat.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zad. 3 Przeczytaj GRAMMAR FOCUS i uzupełnij przykłady za pomocą odpowiednich słów zaznaczonych w tekście „A School for Stars” na niebiesko. Jaka jest konkluzja? Odpowiedz sobie

UWAGA: na kolejnej lekcji języka angielskiego (dokładna data zostanie podana po otrzymaniu nowego planu lekcji) został zaplanowany SPRAWDZIAN z czasów Present Perfect i Past Simple.

Proszę o wysłuchanie kolejnego nagrania dotyczącego czasu teraźniejszego Present Perfect – jak sami zobaczycie, tym razem lekcję prowadzi prawdziwy miłośnik

Bardzo proszę o uzupełnienie ich w miarę swoich możliwości czasowych (najpóźniej do końca kwietnia), a jeśli chodzi o bieżące ćwiczenia - przesyłanie mi pod koniec

Czas czynności osadzony jest w niesprecyzowanej przeszłości i bardziej istotny jest jej rezultat niż sama czynność.. Czasu Present Perfect stosujemy,

Wykonaj zad.4/85 Uzupełnij dialog czasownikami z ramki w czasie Present Continuous. 17.04 Topic: Pytanie i odpowiadanie na pytania o plany

Zasady czasu Present Perfect Continuous są podobne do czasu Present Perfect z tą różnicą, że Continuous jest formą ciągłą. Czekam na Ciebie już prawie godzinę. – I have

W czasie Present Perfect mamy do czynienia z czasownikiem posiłkowym have, który dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he/she/it) przyjmuje postać has?. ·