• Nie Znaleziono Wyników

Zadanie Proszę zrobić notatkę w zeszycie przedmiotowym

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadanie Proszę zrobić notatkę w zeszycie przedmiotowym"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Klasa I TF G Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

Drodzy uczniowie!!!

W podanym wcześniej przeze mnie adresie poczty elektronicznej, na którą prosiłam abyście wysyłali swoje zadania wkradł się błąd. W związku z tym podaję prawidłowy adres mojej poczty i proszę o ponowne przesłanie wszystkich zadań.

Przepraszam za zaistniałą sytuację – Edyta Sztor edyta.sztor@op.pl

Temat: Czesanie fryzur dziennych z elementami zaplatania.

Drodzy uczniowie proszę zapoznać się z materiałem z serwisu Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=AhjmgR6byDg

Zadanie

Proszę zrobić notatkę w zeszycie przedmiotowym - proces technologiczny przedstawionego w materiale uczesania.

Pozdrawiam – Edyta Sztor

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonujemy notatkę wg tematu lekcji i rozwiązujemy zadania 2,3,4 str 163 w zeszycie przedmiotowym. 3) Kwas etanowybudowa, otrzymywanie ,właściwości fizyczne, chemiczne

— Wychodząc od modelu OECD, stanowiącego podstawę scenariusza ostrzegawczego, sza- cujemy, że domknięcie luki w stopie zatrudnienia, podniesienie wieku emerytalnego oraz

W ten sposób otrzymuje się spirytus rektyfikowany, zawierający nie mniej niż 95% alkoholu, i poza wodą nie więcej niż 0,058% domieszek.. Spirytus używa się także do

Był p…ekonany, ...e ko…ystanie z p…ekazanego p…yjacielowi sp…ętu będzie się rozp…est…eniać i w p…yszłości beztroskie bujanie w p…estwo…ach będzie

W celu uporządkowania wiadomości przeanalizuj jeszcze raz wszystkie metody równań i nierówności zaprezentowane w materiale z wcześniejszych lekcji (np. W przypadku

Możliwość wyjaśnienia i informacja zwrotna na zajęciach online. Uczeń, który nie ma dostępu do internetu i nie może uczestniczyć w zajęciach jest on

Jeśli nie masz możliwości uczestniczenia na zajęciach online, należy to zgłosić wychowawcy, a także wysłać wiadomość na mail nauczyciela

izotopy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze ale różnią się liczba neutronów.

Wprowadzenie do tematu: Analiza przerobionego tematu w książce Instrukcje do pracy własnej: tłumaczenie nowego słownictwa Praca własna: ćw 1,2,3,4/32 w zeszycie ćwiczeń.

Proszę zapoznać się z treścią załączonego materiału, który będzie obowiązywał przez kolejne lekcje.. Na podstawie przesłanego fragmentu podręcznika zostaną

Teraz przypomnij sobie wzory na pola figur płaskich, o których już rozmawialiśmy na lekcjach!. Zrób rysunek pomocniczy figury, a obok zapisz wzór/wzory na

Jakie czynności porządkowe możesz wykonywać w swoim domu i jakie środków ostrożności wtedy zastosujesz (podaj

explained. The section area curve was chosen since it is the most complicated of ail the curves. Similar approaches are used for the design waterline and deck plan. The aim of

W związku z tym, że nie mogę sprawdzić tego w zeszytach to proszę prześlijcie mi to zadanie do sprawdzenia w sposób elektroniczny.. Może to być zeskanowane i przesłane

Teraz wykonaj zad. 122) Pamiętaj aby w każdym zdaniu użyć czasownika posiłkowego have/haven’t , has/hasn’t oraz zamienić podany czasownik na formę przeszłą?. Przyszła kolej

Faktycznie bowiem był to Franciszek Pułaski (1875—1956), od roku 1926 dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu. Za błąd

Przesyłacie notatkę na maila (Podałam Wam w trakcie lekcji), lub

Bezpieczeństwa systemu przekazywania poczty Zagrożenia umożliwiające manipulację autorstwem przesyłki!. Brak wymagania autoryzacji użytkownika podczas

Niniejszy regulamin sporządzony został z uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu

Kupując rower, należy sprawdzić czy jest on wyposażony we wszystkie elementy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy... Możesz również dodatkowo wyposażyć rower w

Temat oraz wszystkie wysyłane przeze mnie zadania i polecenia proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.. Dotyczyć to będzie tematu poniżej oraz

Temat oraz wszystkie wysyłane przeze mnie zadania i polecenia proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.. Dotyczyć to będzie tematu poniżej oraz

Temat oraz wszystkie wysyłane przeze mnie zadania i polecenia proszę zapisywać w zeszycie przedmiotowym.. Dotyczyć to będzie tematu poniżej oraz