Pozdrawiam Katarzyna Makowska 16.04 Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków

Download (0)

Full text

(1)

Klasa 4b od15 04

Moi mili zauważyłam, że wiele osób pracuje bardzo systematycznie. Cieszy mnie to, gdyż wiem, że nie jest to łatwe. Dużo uczniów odrabia również prace dodatkowe. Od tego tygodnia będę zadawała prace domowe tylko w zeszycie. Natomiast wszelkie dodatkowe możecie uzupełniać w ćwiczeniach. Oczywiście liczę, że jeżeli ktoś zrobi dodatkową pracę również przyśle.

Pozdrawiam Katarzyna Makowska

16.04

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

Na tej lekcji dowiecie się, że chociaż ułamki mają różny wygląd mogą mieć taką samą wartość.

Przeczytaj uważnie przykłady 1, 2, 3, 4 i 5 ze strony 210, 211 i 212 z podręcznika.

Zapisz w zeszycie jakie ułamki nazywamy nieskracalnym, co to znaczy rozszerzyć ułamek i skrócić ułamek.

Rozwiąż zadanie 1 i 5 strony 212 i przyślij do 17.04.

17.04

Temat :Ćwiczenia w rozszerzeniu i skracaniu ułamków.

Na tej lekcji będziesz doskonalił swoje umiejętności.

Rozwiąż zadania 2 3 4 i 6 ze strony 212 213 w razie problemów Obejrzyj jeszcze filmy

https://pistacja.tv/film/mat00106-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83 https://pistacja.tv/film/mat00107-skracanie-ulamkow-zwyklych?playlist=83

https://pistacja.tv/film/mat00108-rozszerzanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83 https://pistacja.tv/film/mat00109-skracanie-ulamkow-zwyklych-przyklady?playlist=83 Prace Przyślij do 20 kwietnia

20.04

Temat : Doskonalenie umiejętności skracanie i rozszerzanie ułamków.

Rozwiąż zadanie 9, 10 i 11 ze strony 213 dodatkowo możesz zrobić czy umiesz z tej samej strony zadania Przyślij do 21 kwietnia

21.04

Temat: Utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności dotyczących ułamków.

Dzisiejsza lekcja to mała powtórka tego co do tej pory zrobiliśmy.

(2)

Ułamki zwykłe - matmagwiazdy.pl - lekcje video z matematyki dla szkoły podstawowej - opublikowane na YouTube

Dziś przejrzyj pierwszy film po tytułem "Ułamki zwykłe i liczby mieszane" z powyższej serii.

Przykłady tłumaczone i rozwiązywane przez autora zapisz do zeszytu i prześlij do 23 kwietnia.

Figure

Updating...

References

Related subjects :