Sesje z plusem 2017/2018 Klasa V szkoły podstawowej

24  Download (6)

Full text

(1)

Sesje z plusem 2017/2018

Klasa V szkoły podstawowej

Sesja 2 Wersja B

Imię i nazwisko

...

Nr w dzienniku

...

Klasa

...

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut. Powodzenia!

1. Oblicz:

199 + 29 =

...

154 − 99 =

...

164 · 5 =

...

170 : 5 =

...

3

15

+ 1

45

=

...

3

89

− 1

49

=

... 4

7

· 7 =

... 18

19

: 6 =

...

2. Dokończ zdania. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D.

20 dób to około

...

. A. 3000 minut B. 30 000 minut 600 tysięcy minut to około

...

. C. 40 dni D. 400 dni

3. Która z podanych liczb jest podzielna przez 9 i przez 5?

A. 1323 B. 3210 C. 6345 D. 9955

4. Jakie liczby trzeba wpisać w miejscu kropek, żeby równości były prawdziwe? Wykonaj odpowiednie działania sposobem pisemnym, a następnie wpisz w miejscu kropek właściwe liczby.

a) 2437 +

...

= 3201 b) 27 ·

...

= 918

5. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe.

Liczba 12 ma sześć dzielników. P F

Liczba 133 jest podzielna przez 3. P F

Liczba 51 jest liczbą złożoną. P F

371882

owner id: 371882 owner id: 371882

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(2)

Klasa V, sesja 2, wersja B

6. Maja zaprosiła na swoje urodziny trzy koleżanki i poczęstowała je ciastem pokrojonym na jednakowe kawałki. Każda z dziewcząt zjadła po trzy kawałki ciasta i jeszcze 4 kawałki zostały. Na ile kawałków było podzielone ciasto? Jaką część ciasta zjadła każda z dziew- czynek? Zapisz obliczenia

...

...

Odpowiedź:

...

7. Dokończ zdania. Wybierz odpowiedzi spośród A lub B oraz spośród C lub D. Dodaj wybrane ułamki. Wynik zapisz w postaci liczby mieszanej z ułamkiem nieskracalnym.

Z dwóch ułamków

157

i

158

mniejszy jest

...

. A.

157

B.

158

Z dwóch ułamków

107

i

79

mniejszy jest

...

. C.

107

D.

79

...

8. Oblicz:4

37

− 1

1114:

281

=

. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

...

9. Mama kupiła 2

12

kg malin. Z

15

tych malin zrobiła deser. Resztę malin podzieliła równo między członków swojej pięcioosobowej rodziny. Jaką część kilograma malin otrzymała każda z tych osób? Ile to dekagramów?

...

...

...

Odpowiedź:

...

Zadanie dodatkowe

Skrzynka z jabłkami ważyła 17

34

kg. Gdy sprzedano połowę jabłek, to skrzynka z jabłkami ważyła 10

14

kg. Ile ważyła pusta skrzynka?

...

...

...

Odpowiedź:

...

371882

owner id: 371882 owner id: 371882

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :