• Nie Znaleziono Wyników

Objętość ostrosłupa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Objętość ostrosłupa"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat:

Siatki ostrosłupów

został przerobiony online w miniony czwartek, gdyby jeszcze zdarzyło się problemowe zadanie oczywiście zostanie wyjaśnione w poniedziałek online o godzinie 19.00

Warto obejrzeć filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=t-cgE3aYpI4 rysowanie siatek ostrosłupów

https://www.youtube.com/watch?v=UytjOdUshk8 – przypomnienie wiadomości z 1 tematu o ostrosłupach

Spotkania online o godzinie 19.00 od poniedziałku do czwartku w najbliższym tygodniu (link został przesłany do rodziców i nie ulega zmianie, ponadto będzie komunikacja głosowa przez Messenger, gdy zawiedzie spróbujemy ze Skype-em, (gdyby któreś z Was nie posiadało mikrofonu nic się nie stanie

wystarczą głośniki lub słuchawki, ale oczywiście wygodniej jest, jeśli wy również możecie zadawać pytania)

Temat:

Objętość ostrosłupa

Do zapamiętania wzór, oraz ważna informacja:

Pamiętajcie

,

-że objętość wyrażamy w jednostkach sześciennych np.: dm3, którego odpowiednikiem na co dzień jest 1 l(litr) określany jako jednostka pojemności (co jest tym samym co objętość tylko bardziej dla cieczy i materiałów sypkich np.: mąka)

-że do zadań, w których występuję różne jednostki należy zawsze zamienić je na jednakowe Np. 2 dm = 20 cm

30 mm = 3 cm = 0,3 dm Itd.

Natomiast zamieniając jednostki sześcienne zwracajcie uwagę na ilości zawierające się nawzajem, czyli po chłopsku najlepiej na przykładzie:

(2)

2 zadanie samodzielnie, ale pamiętaj narysuj rysunki poglądowe, (obejrzyj filmiki powyżej jak nie pamiętasz jak rysować) i zaznacz na nich dane jak w zadaniu 1

(3)

5,6,7,8,10 sprawdź, czy umiesz/190,191 samodzielnie

9/191

(4)

Pamiętaj o wpisywaniu odpowiedzi np. do 9: odp:

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nie wiesz, która jest dla Ciebie najlepsza? Zapraszamy na Dzień Otwarty u „Książąt” online, a pomożemy Ci wybrać spośród 5 profili o wielu rozszerzeniach. Już od 1 czerwca

[r]

Aktywnośd ruchowa dwiczenia gimnastyczne Aktywnośd wspierająca rozwój motoryki małej1. „Łowienie rybek”- nawlekanie

wdrożenie w BG GUMed projektu szkolenia bibliotecznego online dla studentów I roku.. nasz projekt szkolenia online wykorzystuje w różnym zakresie

W poniedziałek 23.03 o 17.30 spotkanie online, zostanie przeprowadzony sprawdzian, z którego oceny będą wstawione do dziennika wg woli uczniów (czyli sami decydują, czy ocena

(korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek), stosuje strategie komunikacyjne: domyślanie się znaczenia wyrazów z

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.4 Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 8cm, a wysokość ściany bocznej ma długość 5cm.. Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość