Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego.

Download (0)

Full text

(1)

07.05.2020r. (czwartek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Kochamy swoich bliskich.

1. Przeczytaj tekst piosenki i spróbuj ją zaśpiewać.

Link do piosenki:

http://www.koszalinfranciszkanie.pl/biura/koszalinofmconv/page_download/763/Przykazanie

%20nowe.mp3

„Przykazanie nowe”

1. Jeśli Pana Boga kochać chcę, tak z całego serca, z wszystkich sił, to dla drugich dobry muszę być, bo tak sam Pan Jezus uczył nas.

Ref. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali.

2. Gdy pomogę mamie sprzątać dom, choremu koledze lekcje dam, gdy potrafię z bratem w zgodzie żyć - czynię, co Pan Jezus zlecił nam.

3. Jeśli innym ze mną dobrze jest, w szkole, w domu, na podwórku też, coraz lepszy będzie każdy dzień, bo tam, gdzie jest miłość, Pan Bóg jest.

2. Zastanów się:

• Czego Bóg pragnie dla twojej rodziny?

• Jak trzeba się zachowywać względem swoich bliskich?

3. Miłość najlepiej łączy ludzi. Dzięki niej nie jesteśmy samotni, możemy czuć się bezpiecznie i szczęśliwie. Wzajemna miłość bliskich pochodzi od Boga i jest znakiem Bożej obecności, dobroci i Bożego miłosierdzia.

Dobrym uczynkiem jest również ofiarowana modlitwa.

4. Napisz i narysuj jak okażesz miłość swoim bliskim. Zrób zdjęcie tekstu i rysunku, następnie wyślij je na adres mailowy: ewa.baur@wp.pl.

5. Odmów w intencji rodziny modlitwę: Zdrowaś Maryjo.

Dla chętnych:

Weź udział w transmisji nabożeństwa majowego (Majówka dla dzieci Litania Loretańska bańki mydlane ks. Teodor nabożeństwo majowe)

Z Panem Bogiem!

(2)

11.05.2020r. (poniedziałek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Być dobrym jak „Miłosierny samarytanin”.

Samarytanie, żyli w czasach Jezusa. Byli uważani za ludzi gorszych od innych.

• Przypomnij sobie co to znaczy być miłosiernym i dobrym.

• Ludzie zapytali Jezusa „Kim jest mój bliźni?”. Obejrzyj film, a dowiesz się jaka jest odpowiedź (7 N.T. Miłosierny Samarytanin).

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U&t=661s

• Zastanów się:

1. Dlaczego Jezus pochwalił Samarytanina?

2. Kto jest naszym bliźnim?

3. Jak mamy traktować innych ludzi?

• Napisz pod tematem:

Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego.

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

• Zapamiętaj, że każdy człowiek jest twoim bliźnim, ponieważ również jest dzieckiem Boga.

• Zaśpiewaj piosenkę (Śpiewam, rymuję, wiarę pojmuję! - Będziesz miłował) https://www.youtube.com/watch?v=o9KbBhVE9z4

Z Panem Bogiem!

Figure

Updating...

References

Related subjects :