• Nie Znaleziono Wyników

Authors of the volume

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Authors of the volume"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Authors of the volume

Studia Europaea Gnesnensia 9, 322-323

(2)

322

STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA 9/2014

AUTHORS OF THE VOLUME

Katarzyna Balbuza

PhD, Adam Mickiewicz University in Poznań Jerzy Ciecieląg

professor, Pedagogical University of Cracow Mariusz Ciesielski

PhD, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Michał Norbert Faszcza

PhD student, University of Warsaw Paulina Grobelna

PhD student, Adam Mickiewicz University in Poznań Eliza Grzelak

professor, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań Agata A. Kluczek

professor, University of Silesia in Katowice Katarzyna Kornacka-Sareło

PhD, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań Ignacy Lewandowski

professor, Adam Mickiewicz University in Poznań Magdalena Maciudzińska-Kamczycka

PhD, Nicolaus Copernicus University in Toruń Leszek Mrozewicz

professor, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań Halina Postek

PhD, Th e Maria Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw Mateusz Raszyński

MA, Adam Mickiewicz University in Poznań Agata Rybińska

(3)

323

AUTHORS OF THE VOLUME

323

AUTHORS OF THE VOLUME

Jadwiga Sebesta

PhD, University of Silesia in Katowice Małgorzata Sokalska

PhD, Jagiellonian University in Cracow Dariusz Spychała

PhD, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Adam Szabelski

PhD student, Adam Mickiewicz University in Poznań Joanna Taczkowska-Olszewska

PhD, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Emilia Twarowska-Antczak

PhD, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań Karin Wawrzynek

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Wojciech Kwiatek (Treasurer) - Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland.  Paweł Piszora (Co-Chairman, Editor) - Adam Mickiewicz

Aims The aim of this course is to prepare doctoral students to write academic texts in English.. During the course, students will learn how to complete the three main stages

Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa 2012.. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, Wydawnictwo Nau- kowe PWN,

Pastoral Letter of the Archbishops and Bishops of the United States Assembled in Confer- ence at the Catholic University of America, September 1919, The National Catholic

Albo­ wiem, jak się okazuje, ani sama ekspozycja rzeczy świętych, czy też opatrzonych tym mianem przedmiotów dokonująca się w sprzyjających warunkach klimatu

Warto być może podjąć także próbę określenia kultury historycznej Polaków, którzy wychowywali się w kręgu oddziaływania szczególnie anty- polskiej polityki szkolnej w

Der Anachronismus besteht hauptsächlich darin, dass in eben der- selben Zeit, in der sich in den deutschen Ländern und ab 1870 im Deu- tschen Reich unter dem Einfluss

» Ibidem, s.. Intelektualnej Ligi Narodów odpowiedniej w tej sprawie rezolucji, pod- jęła niezwłocznie prace nad krytyczną oceną treści podręczników, głów- nie historii

szkolnego tego okresu. Zasadniczą część książki otwiera rozdział drugi, omawia- jący podstawy materialne rządowych szkół elementarnych. Ukazał w nim au- tor finansowanie

Zasięg terytorialny dziejów wycho- wania i myśli pedagogicznej w recenzo- wanym podręczniku ogranicza się w za- sadzie do Europy (poza kilku zagadnie- niami związanymi z

Cytat b wyrwany z kontekstu mógłby nasuwać wnioski mylące. Trzeba więc wyjaśnić, że jest to fragm ent myśli bohatera wyrażonych w mowie pozornie zależnej i

Ludological research in the Institute of Applied Linguistics The Institute of Applied Linguistics of The Faculty of Modern Languages and Literature of Adam

Unia Europejska, choć sama jest odstępstwem od idei wolnego handlu, od ponad pięćdziesięciu lat działa na rzecz liberalizacji handlowej.. Przesłanki dotyczące libe-

Research Center for Mediterranean Archaeology, Polish Academy of Sciences (from Sept. 1, 2010 Institute of Ancient and Oriental Cultures, PAN)

Słowacki odkrywany raz jeszcze i wydawany w nowych opracowaniach krytycznych stał się w ostatnich latach głównym przedmiotem pasji naukowej jacka Brzozowskiego, a ośrodki łódzki

Wskazuje się w nich na złożonośó czynników określających atrakcyjność pracy, ich sub- stytucyjność i komplementarność, Jak również podkreśla się

With Vít Klusák and Tereza Horská, he runs the independent produc- tion company Hypermarket Film (founded before the production of Czech Dream).. For his short fi lm

Oparcie analizy na zobiektywizowanych, jak można przyjąć, danych oraz wie- lowymiarowość oceny umożliwiły z jednej strony wyczerpujący opis dynamiki roz- woju czasopism z

The manifestation of not only theoretical reflection on the profession of teacher and speech and language therapist, but also the effect of practical searches related to the

Porównuj ˛ac nawyki z˙ywieniowe me˛z˙czyzn i kobiet dotycz ˛ace spoz˙ywania podstawowych posiłków w ci ˛agu dnia wykazano, z˙e kobiety znacznie lepiej przestrzegaj ˛a

This is the first systematic study of second-order nonlinear scattering response of a conjugated polymer as a function of chain length. MAvdV and SV acknowledge the Scientific

PhD student, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań. María del Rosario Martínez Navarro Professor, University of Sevilla (Spain)

Uczestnicy: Ay-o, Marcus Bergner, Wendy Berick, Lauren Berkowitz, Tom Bills, Hartmut Böhm, Montien Boonma, Małgorzata Borek, Joan Brassil, Tim Burns, Karen Casey with Tim