Powtórzcie materiał z rozdziału 4-go.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nauczyciel: Dorota Kobiella

Przedmiot: Podstawy przedsiębiorczości Klasa : 1BSp

Temat lekcji: Jak uzyskać odszkodowanie lub świadczenie z ubezpieczenia? Powtórzenie wiadomości.

Data lekcji: 26.03.2020r.

Wprowadzenie do tematu:

Bardzo proszę o powtórzenie wiadomości rozdział 4.

Praca własna:

zróbcie ćwiczenia ze strony 132 Sprawdź, czy potrafisz i prześlijcie mi w formie zdjęcia na adres dorota.kobiella@onet.pl . Ocenię wybrane prace.

Powtórzcie materiał z rozdziału 4-go.

Figure

Updating...

References

Related subjects :