• Nie Znaleziono Wyników

Zmiany nazw ulic - Marta Kliczka - fragment relacji świadka historii [TEKST]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zmiany nazw ulic - Marta Kliczka - fragment relacji świadka historii [TEKST]"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

MARTA KLICZKA

ur. 1951; Hrubieszów

Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL, współczesność

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, przemiany ekonomiczne i społeczne, zmiana nazw ulic, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ulica Bernardyńska, ulica Dąbrowskiego, ulica Piłsudskiego, ulica 1 Maja

Zmiany nazw ulic

Były zmiany w nazwach ulic. Nasz MDK jest w tej chwili na ulicy Bernardyńskiej, to nazwa przedwojenna, a [w PRL-u] pracowałam na ulicy Dąbrowskiego. Bardzo się cieszę, że ulice się zmieniły. Myślę, że to była chyba jedyna nagroda dla ludzi z okresu przedwojennego, którzy pamiętali inne nazwy. Na moim rodzinnym domu była tabliczka, że jest ulica Piłsudskiego, a [została] przemieniona na 1 Maja. Ojciec jednak nie pozwolił zdjąć tej tabliczki i były dwie. On całe życie się stawiał.

Data i miejsce nagrania 2014-02-03, Lublin

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Małgorzata Maciejewska

Redakcja Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Cytaty

Powiązane dokumenty

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, 1990, 1991, przemiany ekonomiczne i

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, wolne wybory w 1989 roku, wybory czerwcowe w 1989 roku, Lublin, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, lata osiemdziesiąte, 1980, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ulica

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Okrągły Stół, przemiany ekonomiczne i społeczne, Mieczysław Rakowski, Zbigniew Brzeziński,

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom 1989 roku, przemiany po 1989 roku, przemiany gospodarcze..

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, przemiany ekonomiczne i społeczne, nowa gospodarka, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz,

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, przemiany ekonomiczne i społeczne, Polacy, mentalność Polaków, zmiana mentalności,

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, PRL, wybory czerwcowe 1989, przełom 1989 roku, przemiany po 1989 roku, Obywatelski Klub Parlamentarny, Roman