• Nie Znaleziono Wyników

ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r. o godz. 11.30 w trybie zdalnym w aplikacji Microsoft Teams

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAPROSZENIE na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 13 kwietnia 2021 r. o godz. 11.30 w trybie zdalnym w aplikacji Microsoft Teams"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF.002.1.7.2021.BB

Wrocław, 07.04.2021r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się

13 kwietnia 2021 r. o godz. 11.30 w trybie zdalnym w aplikacji Microsoft Teams

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Językoznawstwo z dnia 9 marca 2021 r.

3. Komunikaty Przewodniczącej.

4. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Marcinowi Orszulakowi (z wnioskiem o wyróżnienie doktoratu) - ref. dr hab. Krzysztof Migdalski, prof. UWr.

5. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Naukowej

Językoznawstwo

prof. dr hab. Bożena Rozwadowska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej;

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie mgr Marii Stryszewskiej na stanowisku asystenta(2) w Zakładzie Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o