• Nie Znaleziono Wyników

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 "

Copied!
37
0
0

Pełen tekst

(1)

INFORMACJE O WYNIKACH

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

SESJA LETNIA

(2)

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE _______________________________________________________________ 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO ___________________________________________ 5

2.1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM

UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ _______________________________________ 6 2.2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

I SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCEJ NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ __________________________________________________________ 17 3. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO _________________________________________________ 26 3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO _ 26

3.1.1. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE

POLICEALNEJ _____________________________________________________________ 26 3.1.2. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU

ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ I SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCEJ NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY

ZAWODOWEJ ______________________________________________________________ 33

(3)

1. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami) absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej, technikum i technikum uzupełniającego przystąpili do etapu pisemnego egzaminu zawodowego 17 czerwca 2013 r.

Absolwenci technikum, technikum uzupełniającego oraz szkoły policealnej przystąpili do etapu praktycznego w okresie od 18 do 21 czerwca 2013 r., natomiast absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej kształcącej w tych samych zawodach, w których kształci zasadnicza szkoła zawodowa – od 1 lipca do 9 sierpnia 2013 r.

Schemat 1. Liczba absolwentów przystępujących do egzaminu zawodowego

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

TECHNIKA

TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁY POLICEALNE Ogólna liczba przystępujących do egzaminu:

24 318

Liczba przystępujących do egzaminu po raz pierwszy:

21 429

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE

NA POZIOMIE ZSZ

Ogólna liczba przystępujących do egzaminu:

4600

Liczba przystępujących do egzaminu po raz pierwszy:

4147

(4)

Schemat 2. Liczba szkół/placówek/ośrodków egzaminacyjnych dotycząca zdających egzamin zawodowy po raz pierwszy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ETAP PISEMNY

- zasadnicze szkoły zawodowe - szkoly policealne dla

doroslych kształcące na poziomie ZSZ

191 szkół/placówek

- technika - technika uzupełniające

- szkoły policealne

530 szkół/placówek

ETAP PRAKTYCZNY

- zasadnicze szkoły zawodowe - szkoły policealne dla

dorosłych kształcące na poziomie ZSZ

101 ośrodków

- technika - technika uzupełniające

- szkoły policealne

524 ośrodki

(5)

2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO

W opracowaniu przedstawiono wyniki egzaminu zawodowego uzyskane przez osoby przystępujące do niego po raz pierwszy w czerwcu 2013 roku.

Schemat 3. Zdawalność egzaminu zawodowego

ETAP PISEMNY

TECHNIKA

TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁY POLICEALNE

zdało: 86,58%

absolwentów

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE

NA POZIOMIE ZSZ

zdało: 80,51%

absolwentów

ETAP PRAKTYCZNY

TECHNIKA

TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁY POLICEALNE

zdało: 71,50%

absolwentów

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE

NA POZIOMIE ZSZ

zdało: 97,86%

absolwentów

DYPLOM

TECHNIKA

TECHNIKA UZUPEŁNIAJĄCE SZKOŁY POLICEALNE

uzyskało: 65,59%

absolwentów

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCE

NA POZIOMIE ZSZ

uzyskało: 75,45%

absolwentów

(6)

2.1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ

Tabela 1. Zdawalność egzaminu zawodowego po technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się

o dyplom (w liczbach)

Uzyskało dyplom

nazwa symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało

liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent

1. Technik analityk 311[02] 149 141 94,63 148 132 89,19 149 127 85,23

2. Technik budownictwa 311[04] 946 825 87,21 932 628 67,38 946 603 63,74

3. Technik elektronik 311[07] 578 450 77,85 561 323 57,58 579 305 52,68

4. Technik elektryk 311[08] 463 319 68,90 452 314 69,47 465 269 57,85

5. Technik geodeta 311[10] 186 172 92,47 184 155 84,24 186 149 80,11

6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 1611 1375 85,35 1600 1273 79,56 1612 1184 73,45

7. Technik inżynierii środowiska i melioracji 311[19] 11 8 72,73 10 1 10 11 1 9,09

8. Technik mechanik 311[20] 708 606 85,59 703 487 69,27 709 462 65,16

9. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] 4 4 100 4 1 25,00 4 1 25,00

10. Technik ochrony środowiska 311[24] 181 139 76,80 178 144 80,90 181 120 66,30

11. Technik poligraf 311[28] 19 14 73,68 19 16 84,21 19 13 68,42

12. Technik technologii drewna 311[32] 5 3 60 5 0 0 5 0 0

13. Technik technologii szkła 311[33] 1 1 100 1 1 100 1 1 100

14. Technik technologii odzieży 311[34] 81 37 45,68 77 39 50,65 81 24 29,63

15. Technik telekomunikacji 311[37] 18 12 66,67 17 16 94,12 18 11 61,11

16. Technik transportu kolejowego 311[38] 10 7 70 9 6 66,67 10 6 60,00

17. Technik urządzeń sanitarnych 311[39] 52 52 100 51 40 78,43 52 40 76,92

18. Technik drogownictwa 311[45] 56 56 100 53 41 77,36 56 41 73,21

19. Technik mechatronik 311[50] 437 342 78,26 425 182 42,82 438 165 37,67

20. Technik cyfrowych procesów graficznych 311[51] 67 55 82,09 64 38 59,38 67 33 49,25

21. Technik pojazdów samochodowych 311[52] 711 546 76,79 706 430 60,91 714 377 52,80

22. Technik przeróbki kopalin stałych 311[53] 103 102 99,03 103 98 95,15 103 97 94,17

(7)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się

o dyplom (w liczbach)

Uzyskało dyplom

nazwa symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało

liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent

23. Technik informatyk 312[01] 2065 1454 70,41 2028 1623 80,03 2067 1268 61,34

24. Technik teleinformatyk 312[02] 266 142 53,38 248 143 57,66 266 103 38,72

25. Fototechnik 313[01] 215 206 95,81 209 165 78,95 216 161 74,54

26. Asystent operatora dźwięku 313[06] 41 31 75,61 40 35 87,50 41 30 73,17

27. Technik mechanik lotniczy 314[05] 34 32 94,12 33 7 21,21 34 7 20,59

28. Technik awionik 314[06] 22 12 54,55 22 6 27,27 22 5 22,73

29. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 315[01] 239 239 100 236 207 87,71 239 207 86,61

30. Technik pożarnictwa 315[02] 245 245 100 245 239 97,55 245 239 97,55

31. Technik hodowca koni 321[01] 26 25 96,15 26 19 73,08 26 19 73,08

32. Technik leśnik 321[02] 66 54 81,82 66 45 68,18 66 42 63,64

33. Technik ogrodnik 321[03] 13 12 92,31 13 10 76,92 13 10 76,92

34. Technik rolnik 321[05] 71 68 95,77 70 45 64,29 71 45 63,38

35. Technik architektury krajobrazu 321[07] 467 298 63,81 458 209 45,63 467 179 38,33

36. Technik technologii żywności 321[09] 97 76 78,35 95 56 58,95 97 47 48,45

37. Technik żywienia i gospodarstwa

domowego 321[10] 567 511 90,12 557 412 73,97 569 398 69,95

38. Asystentka stomatologiczna 322[01] 2 2 100 2 1 50 2 1 50,00

39. Higienistka stomatologiczna 322[03] 160 141 88,13 161 123 76,40 161 113 70,19

40. Ratownik medyczny 322[06] 242 219 90,50 236 157 66,53 242 153 63,22

41. Technik farmaceutyczny 322[10] 569 529 92,97 565 494 87,43 569 481 84,53

42. Technik masażysta 322[12] 372 371 99,73 370 200 54,05 372 200 53,76

43. Technik weterynarii 322[14] 94 93 98,94 94 75 79,79 94 75 79,79

44. Terapeuta zajęciowy 322[15] 48 47 97,92 48 43 89,58 48 42 87,50

45. Technik optyk 322[16] 67 62 92,54 67 48 71,64 67 46 68,66

46. Technik elektroradiolog 322[19] 85 82 96,47 85 81 95,29 85 79 92,94

47. Dietetyk 322[20] 14 14 100 14 14 100 14 14 100

48. Opiekunka dziecięca 322[21] 77 71 92,21 77 61 79,22 77 60 77,92

49. Technik agrobiznesu 341[01] 74 64 86,49 72 39 54,17 74 39 52,70

(8)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się

o dyplom (w liczbach)

Uzyskało dyplom

nazwa symbol przystąpiło zdało przystąpiło zdało

liczba liczba procent liczba liczba procent liczba procent

50. Technik ekonomista 341[02] 1217 1165 95,73 1192 907 76,09 1218 901 73,97

51. Technik handlowiec 341[03] 494 476 96,36 484 336 69,42 494 332 67,21

52. Technik hotelarstwa 341[04] 959 945 98,54 948 754 79,54 960 750 78,13

53. Technik obsługi turystycznej 341[05] 430 388 90,23 418 295 70,57 430 280 65,12

54. Technik organizacji usług

gastronomicznych 341[07] 407 337 82,80 404 318 78,71 407 285 70,02

55. Technik organizacji reklamy 342[01] 304 263 86,51 302 254 84,11 304 229 75,33

56. Technik spedytor 342[02] 98 91 92,86 96 49 51,04 98 48 48,98

57. Technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 37 30 81,08 37 19 51,35 38 18 47,37

58. Technik logistyk 342[04] 953 909 95,38 943 414 43,90 957 413 43,16

59. Technik administracji 343[01] 930 891 95,81 925 637 68,86 932 628 67,38

60. Opiekun w domu pomocy społecznej 346[04] 117 115 98,29 116 106 91,38 117 104 88,89

61. Opiekun osoby starszej 346[05] 19 19 100 19 19 100 19 19 100

62. Florysta 347[09] 29 25 86,21 29 23 79,31 29 21 72,41

63. Technik archiwista 348[02] 3 3 100 3 0 0 3 0 0

64. Technik rachunkowości 412[01] 200 145 72,50 185 120 64,86 201 108 53,73

65. Technik prac biurowych 419[01] 106 105 99,06 106 86 81,13 106 86 81,13

66. Kelner 512[01] 120 117 97,50 117 101 86,32 120 99 82,50

67. Kucharz 512[02] 523 483 92,35 515 277 53,79 523 271 51,82

68. Technik usług fryzjerskich 514[02] 686 642 93,59 681 574 84,29 686 553 80,61

69. Technik usług kosmetycznych 514[03] 944 831 88,03 935 758 81,07 946 713 75,37

70. Technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01] 189 183 96,83 190 107 56,32 191 106 55,50

Razem 21 400 18 529 86,58 21 084 15 076 71,50 21429 14 056 65,59

Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających.

(9)

Tabela 2. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T – technikum, TU – technikum uzupełniające, SP – szkoła policealna) wyrażona w liczbach

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU

1. Technik analityk 311[02] – 149 – – 141 – – 148 – – 132 – – 127 –

2. Technik budownictwa 311[04] 34 845 67 32 748 45 33 835 64 27 583 18 27 558 18

3. Technik elektronik 311[07] – 568 10 – 442 8 – 551 10 – 317 6 – 300 5

4. Technik elektryk 311[08] 104 309 50 84 210 25 102 302 48 75 212 27 68 183 18

5. Technik geodeta 311[10] 29 157 – 27 145 – 29 155 – 24 131 – 24 125 –

6. Technik górnictwa

podziemnego 311[15] 1079 440 92 933 376 66 1071 437 92 886 335 52 823 314 47

7.

Technik

inżynierii środowiska i melioracji

311[19] – 11 – – 8 – – 10 – – 1 – – 1 –

8. Technik mechanik 311[20] 96 517 95 94 438 74 95 514 94 74 353 60 74 334 54

9. Technik mechanizacji

rolnictwa 311[22] – 4 – – 4 – – 4 – – 1 – – 1 –

10. Technik

ochrony środowiska 311[24] – 181 – – 139 – – 178 – – 144 – – 120 –

11. Technik poligraf 311[28] – 11 8 – 9 5 – 11 8 – 11 5 – 9 4

12. Technik technologii drewna 311[32] – 1 4 – 1 2 – 1 4 – 0 0 – 0 0

13. Technik technologii szkła 311[33] – 1 – – 1 – – 1 – – 1 – – 1 –

14. Technik technologii odzieży 311[34] – 74 7 – 31 6 – 70 7 – 35 4 – 21 3

15. Technik telekomunikacji 311[37] – 18 – – 12 – – 17 – – 16 – – 11 –

16. Technik transportu

kolejowego 311[38] – 10 – – 7 – – 9 – – 6 – – 6 –

17. Technik

urządzeń sanitarnych 311[39] 32 20 – 32 20 – 32 19 – 28 12 – 28 12 –

(10)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU

18. Technik drogownictwa 311[45] – 56 – – 56 – – 53 – – 41 – – 41 –

19. Technik mechatronik 311[50] – 437 – – 342 – – 425 – – 182 – – 165 –

20. Technik cyfrowych

procesów graficznych 311[51] – 67 – – 55 – – 64 – – 38 – – 33 –

21. Technik pojazdów

samochodowych 311[52] 11 630 70 10 480 56 11 625 70 7 394 29 7 345 25

22. Technik przeróbki kopalin

stałych 311[53] 103 – – 102 – – 103 – – 98 – – 97 – –

23. Technik informatyk 312[01] 177 1888 – 130 1324 – 175 1853 – 113 1510 – 96 1172 –

24. Technik teleinformatyk 312[02] – 266 – – 142 – – 248 – – 143 – – 103 –

25. Fototechnik 313[01] 147 68 – 138 68 – 143 66 – 109 56 – 105 56 –

26. Asystent operatora dźwięku 313[06] 41 – – 31 – – 40 – – 35 – – 30 – –

27. Technik mechanik lotniczy 314[05] – 34 – – 32 – – 33 – – 7 – – 7 –

28. Technik awionik 314[06] – 22 – – 12 – – 22 – – 6 – – 5 –

29. Technik bezpieczeństwa

i higieny pracy 315[01] 239 – – 239 – – 236 – – 207 – – 207 – –

30. Technik pożarnictwa 315[02] 245 – – 245 – – 245 – – 239 – – 239 – –

31. Technik hodowca koni 321[01] – 26 – – 25 – – 26 – – 19 – – 19 –

32. Technik leśnik 321[02] 1 65 – 1 53 – 1 65 – 1 44 – 1 41 –

33. Technik ogrodnik 321[03] – 9 4 – 8 4 – 9 4 – 6 4 – 6 4

34. Technik rolnik 321[05] 34 37 – 32 36 – 33 37 – 18 27 – 18 27 –

35. Technik architektury

krajobrazu 321[07] 56 411 – 45 253 – 56 402 – 23 186 – 22 157 –

(11)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU

36. Technik

technologii żywności 321[09] – 77 20 – 59 17 – 75 20 – 41 15 – 35 12

37. Technik żywienia

i gospodarstwa domowego 321[10] 12 476 79 12 432 67 12 467 78 9 362 41 9 349 40

38. Asystentka stomatologiczna 322[01] 2 – – 2 – – 2 – – 1 – – 1 – –

39. Higienistka stomatologiczna 322[03] 160 – – 141 – – 161 – – 123 – – 113 – –

40. Ratownik medyczny 322[06] 242 – – 219 – – 236 – – 157 – – 153 – –

41. Technik farmaceutyczny 322[10] 569 – – 529 – – 565 – – 494 – – 481 – –

42. Technik masażysta 322[12] 364 8 – 363 8 – 362 8 – 197 3 – 197 3 –

43. Technik weterynarii 322[14] 73 21 – 72 21 – 73 21 – 56 19 – 56 19 –

44. Terapeuta zajęciowy 322[15] 48 – – 47 – – 48 – – 43 – – 42 – –

45. Technik optyk 322[16] 67 – – 62 – – 67 – – 48 – – 46 – –

46. Technik elektroradiolog 322[19] 85 – – 82 – – 85 – – 81 – – 79 – –

47. Dietetyk 322[20] 14 – – 14 – – 14 – – 14 – – 14 – –

48. Opiekunka dziecięca 322[21] 77 – – 71 – – 77 – – 61 – – 60 – –

49. Technik agrobiznesu 341[01] – 69 5 – 61 3 – 67 5 – 37 2 – 37 2

50. Technik ekonomista 341[02] 17 1200 – 12 1153 – 16 1176 – 6 901 – 6 895 –

51. Technik handlowiec 341[03] 2 392 100 2 382 92 2 383 99 2 298 36 2 294 36

52. Technik hotelarstwa 341[04] 25 934 – 25 920 – 25 923 – 12 742 – 12 738 –

53. Technik obsługi

turystycznej 341[05] 103 327 – 93 295 – 99 319 – 65 230 – 64 216 –

54. Technik organizacji usług

gastronomicznych 341[07] 19 388 – 16 321 – 19 385 – 13 305 – 12 273 –

(12)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU SP T TU

55. Technik organizacji

reklamy 342[01] 101 203 – 95 168 – 100 202 – 76 178 – 75 154 –

56. Technik spedytor 342[02] 10 88 – 9 82 – 9 87 – 5 44 – 5 43 –

57. Technik eksploatacji portów

i terminali 342[03] 4 33 – 2 28 – 4 33 – 2 17 – 1 17 –

58. Technik logistyk 342[04] 328 625 – 313 596 – 322 621 – 120 294 – 120 293 –

59. Technik administracji 343[01] 930 – – 891 – – 925 – – 637 – – 628 – –

60. Opiekun w domu pomocy

społecznej 346[04] 117 – – 115 – – 116 – – 106 – – 104 – –

61. Opiekun osoby starszej 346[05] 19 – – 19 – – 19 – – 19 – – 19 – –

62. Florysta 347[09] 29 – – 25 – – 29 – – 23 – – 21 – –

63. Technik archiwista 348[02] 3 – – 3 – – 3 – – – – – – – –

64. Technik rachunkowości 412[01] 200 – – 145 – – 185 – – 120 – – 108 – –

65. Technik prac biurowych 419[01] 102 4 – 102 3 – 102 4 – 83 3 – 83 3 –

66. Kelner 512[01] – 120 – – 117 – – 117 – – 101 – – 99 –

67. Kucharz 512[02] 15 442 66 14 411 58 15 434 66 8 247 22 8 241 22

68. Technik usług fryzjerskich 514[02] 221 410 55 215 376 51 221 405 55 194 340 40 193 320 40 69. Technik usług

kosmetycznych 514[03] 944 – – 831 – – 935 – – 758 – – 713 – –

70. Technik ochrony fizycznej

osób i mienia 515[01] 189 – – 183 – – 190 – – 107 – – 106 – –

Razem 7519 13149 732 6899 11051 579 7443 12917 724 5604 9111 361 5397 8329 330

Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających.

(13)

Tabela 3. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T – technikum, TU – technikum uzupełniające, SP – szkoła policealna) wyrażona w procentach

Lp.

Zawód Zdało w etapie

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

pisemnym praktycznym

SP T TU SP T TU SP T TU

1. Technik analityk 311[02] – 94,63 – – 89,19 – – 85,23 –

2. Technik budownictwa 311[04] 94,12 88,52 67,16 81,82 69,82 28,13 79,41 66,04 26,87

3. Technik elektronik 311[07] – 77,82 80 – 57,53 60 – 52,72 50

4. Technik elektryk 311[08] 80,77 67,96 50 73,53 70,20 56,25 65,38 58,84 36,00

5. Technik geodeta 311[10] 93,10 92,36 – 82,76 84,52 – 82,76 79,62 –

6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 86,47 85,45 71,74 82,73 76,66 56,52 76,20 71,36 51,09 7. Technik inżynierii środowiska

i melioracji 311[19] – 72,73 – – 10 – – 9,09 –

8. Technik mechanik 311[20] 97,92 84,72 77,89 77,89 68,68 63,83 77,08 64,48 56,84

9. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] – 100 – – 25,00 – – 25,00 –

10. Technik ochrony środowiska 311[24] – 76,80 – – 80,90 – – 66,30 –

11. Technik poligraf 311[28] – 81,82 62,50 – 100 62,50 – 81,82 50

12. Technik technologii drewna 311[32] – 100 50 – 0 0 – 0 0

13. Technik technologii szkła 311[33] – 100 – – 100 – – 100 –

14. Technik technologii odzieży 311[34] – 41,89 85,71 – 50 57,14 – 28,38 42,86

15. Technik telekomunikacji 311[37] – 66,67 – – 94,12 – – 61,11 –

16. Technik transportu kolejowego 311[38] – 70 – – 66,67 – – 60 –

17. Technik urządzeń sanitarnych 311[39] 100 100 – 87,50 63,16 – 87,50 60 –

18. Technik drogownictwa 311[45] – 100 – – 77,36 – – 73,21 –

(14)

Lp.

Zawód Zdało w etapie

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

pisemnym praktycznym

SP T TU SP T TU SP T TU

19. Technik mechatronik 311[50] – 78,26 – – 42,82 – – 37,67 –

20. Technik cyfrowych procesów

graficznych 311[51] – 82,09 – – 59,38 – – 49,25 –

21. Technik pojazdów samochodowych 311[52] 90,91 76,19 80 63,64 63,04 41,43 63,64 54,59 35,21

22. Technik przeróbki kopalin stałych 311[53] 99,03 – – 95,15 – – 94,17 – –

23. Technik informatyk 312[01] 73,45 70,13 – 64,57 81,49 – 54,24 62,01 –

24. Technik teleinformatyk 312[02] – 53,38 – – 57,66 – – 38,72 –

25. Fototechnik 313[01] 93,88 100 – 76,22 84,85 – 70,95 82,35 –

26. Asystent operatora dźwięku 313[06] 75,61 – – 87,50 – – 73,17 – –

27. Technik mechanik lotniczy 314[05] – 94,12 – – 21,21 – – 20,59 –

28. Technik awionik 314[06] – 54,55 – – 27,27 – – 22,73 –

29. Technik bezpieczeństwa i higieny

pracy 315[01] 100 – – 87,71 – – 86,61 – –

30. Technik pożarnictwa 315[02] 100 – – 97,55 – – 97,55 – –

31. Technik hodowca koni 321[01] – 96,15 – – 73,08 – – 73,08 –

32. Technik leśnik 321[02] 100 81,54 – 100 67,69 – 100 63,08 –

33. Technik ogrodnik 321[03] – 88,89 100 – 66,67 100 – 66,67 100

34. Technik rolnik 321[05] 94,12 97,30 – 54,55 72,97 – 52,94 72,97 –

35. Technik architektury krajobrazu 321[07] 80,36 61,56 – 41,07 46,27 – 39,29 38,20 –

36. Technik technologii żywności 321[09] – 76,62 85,00 – 54,67 75,00 – 45,45 60

37. Technik żywienia i gospodarstwa

domowego 321[10] 100 90,76 84,81 75,00 77,52 52,56 75,00 73,17 50

(15)

Lp.

Zawód Zdało w etapie

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

pisemnym praktycznym

SP T TU SP T TU SP T TU

38. Asystentka stomatologiczna 322[01] 100 – – 50 – – 50 – –

39. Higienistka stomatologiczna 322[03] 88,13 – – 76,40 – – 70,19 – –

40. Ratownik medyczny 322[06] 90,50 – – 66,53 – – 63,22 – –

41. Technik farmaceutyczny 322[10] 92,97 – – 87,43 – – 84,53 – –

42. Technik masażysta 322[12] 99,73 100 – 54,42 37,50 – 54,12 37,50 –

43. Technik weterynarii 322[14] 98,63 100 – 76,71 90,48 – 76,71 90,48 –

44. Terapeuta zajęciowy 322[15] 97,92 – – 89,58 – – 87,50 – –

45. Technik optyk 322[16] 92,54 – – 71,64 – – 68,66 – –

46. Technik elektroradiolog 322[19] 96,47 – – 95,29 – – 92,94 – –

47. Dietetyk 322[20] 100 – – 100 – – 100 – –

48. Opiekunka dziecięca 322[21] 92,21 – – 79,22 – – 77,92 – –

49. Technik agrobiznesu 341[01] – 88,41 60 – 55,22 40 – 53,62 40

50. Technik ekonomista 341[02] 70,59 96,08 – 37,50 76,62 – 35,29 74,52 –

51. Technik handlowiec 341[03] 100 97,45 92,00 100 77,81 36,36 100 75,00 36,00

52. Technik hotelarstwa 341[04] 100 98,50 – 48,00 80,39 – 48,00 78,93 –

53. Technik obsługi turystycznej 341[05] 90,29 90,21 – 65,66 72,10 – 62,14 66,06 –

54. Technik organizacji usług

gastronomicznych 341[07] 84,21 82,73 – 68,42 79,22 – 63,16 70,36 –

55. Technik organizacji reklamy 342[01] 94,06 82,76 – 76,00 88,12 – 74,26 75,86 –

56. Technik spedytor 342[02] 90 93,18 – 55,56 50,57 – 50 48,86 –

(16)

Lp.

Zawód Zdało w etapie

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

pisemnym praktycznym

SP T TU SP T TU SP T TU

57. Technik eksploatacji portów

i terminali 342[03] 50,00 84,85 – 50,00 51,52 – 25,00 50,00 –

58. Technik logistyk 342[04] 95,43 95,36 – 37,27 47,34 – 36,59 46,58 –

59. Technik administracji 343[01] 95,81 – – 68,86 – – 67,38 – –

60. Opiekun w domu pomocy

społecznej 346[04] 98,29 – – 91,38 – – 88,89 – –

61. Opiekun osoby starszej 346[05] 100 – – 100 – – 100 – –

62. Florysta 347[09] 86,21 – – 79,31 – – 72,41 – –

63. Technik archiwista 348[02] 100 – – 0,00 – – 0,00 – –

64. Technik rachunkowości 412[01] 72,50 – – 64,86 – – 53,73 – –

65. Technik prac biurowych 419[01] 100 75,00 – 81,37 75,00 – 81,37 75,00 –

66. Kelner 512[01] – 97,50 – – 86,32 – – 82,50 –

67. Kucharz 512[02] 93,33 92,99 87,88 53,33 56,91 33,33 53,33 54,52 33,33

68. Technik usług fryzjerskich 514[02] 97,29 91,71 92,73 87,78 83,95 72,73 87,33 78,05 72,73

69. Technik usług kosmetycznych 514[03] 88,03 – – 81,07 – – 75,37 – –

70. Technik ochrony fizycznej osób

i mienia 515[01] 96,83 – – 56,32 – – 55,50 – –

Razem 91,75 84,04 79,10 75,29 70,53 49,86 71,68 63,26 44,96

Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających.

(17)

2.2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ I SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCEJ NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Tabela 4. Zdawalność egzaminu zawodowego po zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej dla dorosłych kształcącej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się

o dyplom (w liczbach)

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent

1. Fotograf 313[05] 32 17 53,13 25 24 96,00 32 15 46,88

2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 1118 852 76,21 1051 1024 97,43 1120 802 71,61

3. Opiekun medyczny* 513[02] 38 35 92,11 37 37 100 38 34 89,47

4. Fryzjer 514[01] 87 74 85,06 77 76 98,70 87 67 77,01

5. Sprzedawca 522[01] 683 615 90,04 662 643 97,13 684 583 85,23

6. Rolnik 613[01] 5 5 100 5 5 100 5 5 100

7. Ogrodnik 621[01] 46 21 45,65 41 41 100 46 19 41,30

8. Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] 375 329 87,73 365 361 98,90 375 322 85,87

9. Betoniarz-zbrojarz 712[01] 12 7 58,33 11 11 100 12 7 58,33

10. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 15 13 86,67 14 14 100 15 12 80

11. Murarz 712[06] 35 18 51,43 30 30 100 35 17 48,57

12. Monter instalacji i urządzeń

sanitarnych 713[02] 9 8 88,89 8 8 100 9 7 77,78

(18)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się

o dyplom (w liczbach)

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent

13. Monter systemów rurociągowych 713[04] 5 5 100 4 4 100 5 4 80

14. Posadzkarz 713[05] 64 48 75,00 61 60 98,36 66 44 66,67

15. Technolog robót wykończeniowych

w budownictwie 713[06] 214 192 89,72 202 202 100 216 181 83,80

16. Monter izolacji przemysłowych 713[09] 7 5 71,43 5 5 100 7 4 57,14

17. Malarz-tapeciarz 714[01] 38 25 65,79 38 38 100 38 25 65,79

18. Lakiernik 714[03] 21 17 80,95 18 17 94,44 22 15 68,18

19. Blacharz samochodowy 721[03] 19 15 78,95 18 18 100 19 15 78,95

20. Blacharz izolacji przemysłowych 721[05] 9 8 88,89 7 6 85,71 9 5 55,56

21. Operator obrabiarek skrawających 722[02] 84 73 86,90 80 80 100 84 70 83,33

22. Ślusarz 722[03] 126 86 68,25 122 119 97,54 126 83 65,87

23. Mechanik-monter maszyn

i urządzeń 723[02] 92 71 77,17 88 87 98,86 92 70 76,09

24. Mechanik-operator pojazdów

i maszyn rolniczych 723[03] 46 44 95,65 46 46 100 48 42 87,50

25. Mechanik pojazdów

samochodowych 723[04] 384 330 85,94 343 339 98,83 388 296 76,29

26. Elektryk 724[01] 143 107 74,83 137 128 93,43 143 100 69,93

27. Elektromechanik pojazdów

samochodowych 724[02] 136 118 86,76 127 125 98,43 137 111 81,02

28. Elektromechanik 724[05] 51 13 25,49 36 33 91,67 51 12 23,53

(19)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny Ubiegało się

o dyplom (w liczbach)

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

liczba liczba procent liczba liczba procent liczba liczba procent

29. Monter-elektronik 725[01] 38 32 84,21 37 36 97,30 38 30 78,95

30. Mechanik automatyki przemysłowej

i urządzeń precyzyjnych 731[01] 21 14 66,67 21 21 100 21 14 66,67

31. Mechanik precyzyjny 731[03] 12 12 100 12 11 91,67 12 11 91,67

32. Introligator 734[02] 5 1 20 4 2 50 5 0 0

33. Cukiernik 741[01] 33 24 72,73 32 32 100 33 24 72,73

34. Piekarz 741[02] 18 12 66,67 18 18 100 18 12 66,67

35. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 3 2 66,67 1 1 100 3 0 0

36. Stolarz 742[01] 38 25 65,79 35 35 100 39 24 61,54

37. Krawiec 743[01] 26 15 57,69 25 25 100 26 15 57,69

38. Tapicer 743[03] 3 2 66,67 3 3 100 3 2 66,67

39. Operator maszyn i urządzeń do

obróbki plastycznej 812[01] 1 1 100 0 0 0 1 0 0

40. Drukarz 825[01] 7 5 71,43 7 5 71,43 7 3 42,86

41. Mechanik maszyn i urządzeń

drogowych 833[01] 8 7 87,50 7 7 100 8 6 75,00

42. Pracownik pomocniczy obsługi

hotelowej 913[01] 24 23 95,83 22 22 100 24 21 87,50

Razem 4131 3326 80,51 3882 3799 97,86 4147 3129 75,45

* Absolwenci szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających

(20)

Tabela 5. Zdawalność egzaminu zawodowego przez absolwentów ZSZ z wyszczególnieniem pracowników młodocianych wyrażona w liczbach

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

Z* M** razem Z* M** razem Z* M** razem Z* M** razem Z* M** razem

1. Fotograf 313[05] 32 – 32 17 – 17 25 – 25 24 – 24 15 – 15

2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 686 432 1118 513 339 852 641 410 1051 623 401 1024 479 323 802

3. Fryzjer 514[01] 77 10 87 64 10 74 68 9 77 67 9 76 58 9 67

4. Sprzedawca 522[01] 148 535 683 133 482 615 135 527 662 130 513 643 118 465 583

5. Rolnik 613[01] 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5

6. Ogrodnik 621[01] 44 2 46 21 0 21 39 2 41 39 2 41 19 0 19

7. Górnik eksploatacji

podziemnej 711[02] 375 – 375 329 – 329 365 – 365 361 – 361 322 – 322

8. Betoniarz-zbrojarz 712[01] 1 11 12 0 7 7 0 11 11 0 11 11 0 7 7

9. Monter konstrukcji

budowlanych 712[04] 15 – 15 13 – 13 14 – 14 14 – 14 12 – 12

10. Murarz 712[06] 30 5 35 17 1 18 26 4 30 26 4 30 16 1 17

11. Monter instalacji i urządzeń

sanitarnych 713[02] 9 – 9 8 – 8 8 – 8 8 – 8 7 – 7

12. Monter systemów

rurociągowych 713[04] – 5 5 – 5 5 – 4 4 – 4 4 – 4 4

13. Posadzkarz 713[05] 57 7 64 41 7 48 55 6 61 54 6 60 38 6 44

14.

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

713[06] 177 37 214 160 32 192 167 35 202 167 35 202 151 30 181

15. Monter izolacji

przemysłowych 713[09] 2 5 7 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 2 4

16. Malarz-tapeciarz 714[01] 37 1 38 24 1 25 37 1 38 37 1 38 24 1 25

(21)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

Z* M** razem Z* M** razem Z* M** razem Z* M** razem Z* M** razem

17. Lakiernik 714[03] 16 5 21 13 4 17 14 4 18 13 4 17 12 3 15

18. Blacharz samochodowy 721[03] 16 3 19 12 3 15 15 3 18 15 3 18 12 3 15

19. Blacharz izolacji

przemysłowych 721[05] 9 – 9 8 – 8 7 – 7 6 – 6 5 – 5

20. Operator obrabiarek

skrawających 722[02] 83 1 84 72 1 73 79 1 80 79 1 80 69 1 70

21. Ślusarz 722[03] 59 67 126 42 44 86 56 66 122 56 63 119 42 41 83

22. Mechanik-monter maszyn

i urządzeń 723[02] 72 20 92 59 12 71 68 20 88 68 19 87 58 12 70

23. Mechanik-operator pojazdów

i maszyn rolniczych 723[03] 46 – 46 44 – 44 46 – 46 46 – 46 42 – 42

24. Mechanik pojazdów

samochodowych 723[04] 332 52 384 283 47 330 293 50 343 289 50 339 251 45 296

25. Elektryk 724[01] 137 6 143 104 3 107 131 6 137 123 5 128 97 3 100

26. Elektromechanik pojazdów

samochodowych 724[02] 128 8 136 110 8 118 119 8 127 117 8 125 103 8 111

27. Elektromechanik 724[05] 39 12 51 10 3 13 26 10 36 25 8 33 9 3 12

28. Monter-elektronik 725[01] 36 2 38 30 2 32 35 2 37 34 2 36 28 2 30

29.

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

731[01] 21 – 21 14 – 14 21 – 21 21 – 21 14 – 14

30. Mechanik precyzyjny 731[03] 12 – 12 12 – 12 12 – 12 11 – 11 11 – 11

31. Introligator 734[02] 5 – 5 1 – 1 4 – 4 2 – 2 0 – 0

32. Cukiernik 741[01] 22 11 33 13 11 24 21 11 32 21 11 32 13 11 24

33. Piekarz 741[02] 4 14 18 2 10 12 4 14 18 4 14 18 2 10 12

34. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] – 3 3 – 2 2 – 1 1 – 1 1 – 0 0

(22)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol

przystąpiło zdało przystąpiło zdało

Z* M** razem Z* M** razem Z* M** razem Z* M** razem Z* M** razem

35. Stolarz 742[01] 31 7 38 20 5 25 28 7 35 28 7 35 19 5 24

36. Krawiec 743[01] 26 – 26 15 – 15 25 – 25 25 – 25 15 – 15

37. Tapicer 743[03] 3 – 3 2 – 2 3 – 3 3 – 3 2 – 2

38. Operator maszyn i urządzeń

do obróbki plastycznej 812[01] – 1 1 – 1 1 – – – – – – – 0 0

39. Drukarz 825[01] 7 – 7 5 – 5 7 – 7 5 – 5 3 – 3

40. Mechanik maszyn i urządzeń

drogowych 833[01] 8 – 8 7 – 7 7 – 7 7 – 7 6 – 6

41. Pracownik pomocniczy

obsługi hotelowej 913[01] 24 – 24 23 – 23 22 – 22 22 – 22 21 – 21

Razem 2829 1264 4093 2246 1045 3291 2628 1217 3845 2575 1187 3762 2098 997 3095

*Z – absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) niebędący pracownikami młodocianymi

**M – absolwenci ZSZ będący pracownikami młodocianymi

Uwaga! Analizując wyniki należy zwrócić uwagę na liczebność zdających.

(23)

Tabela 6. Zdawalność egzaminu zawodowego przez absolwentów ZSZ z wyszczególnieniem pracowników młodocianych wyrażona w procentach

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol zdało zdało

Z* M** ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ

1. Fotograf 313[05] 53,13 – 53,13 96,00 – 96,00 46,88 – 46,88

2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 74,78 78,47 76,21 97,19 97,80 97,43 69,62 74,77 71,61

3. Fryzjer 514[01] 83,12 100 85,06 98,53 100 98,70 75,32 90 77,01

4. Sprzedawca 522[01] 89,86 90,09 90,04 96,30 97,34 97,13 79,19 86,92 85,23

5. Ogrodnik 621[01] 47,73 0 45,65 100 100 100 43,18 0 41,30

6. Rolnik 613[01] 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7. Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] 87,73 – 87,73 98,90 – 98,90 85,87 – 85,87

8. Betoniarz-zbrojarz 712[01] 0 63,64 58,33 – 100 100 0 63,64 58,33

9. Monter konstrukcji budowlanych 712[04] 86,67 – 86,67 100 – 100 80 – 80

10. Murarz 712[06] 56,67 20 51,43 100 100 100 53,33 20 48,57

11. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02] 88,89 – 88,89 100 – 100 77,78 – 77,78

12. Monter systemów rurociągowych 713[04] – 100 100 – 100 100 – 80 80

13. Posadzkarz 713[05] 71,93 100 75,00 98,18 100 98,36 64,41 85,71 66,67

14. Technolog robót wykończeniowych

w budownictwie 713[06] 90,40 86,49 89,72 100 100 100 84,36 81,08 83,80

15. Monter izolacji przemysłowych 713[09] 100 60 71,43 100 100 100 100 40 57,14

16. Malarz-tapeciarz 714[01] 64,86 100 65,79 100 100 100 64,86 100 65,79

17. Lakiernik 714[03] 81,25 80 80,95 92,86 100 94,44 70,59 60 68,18

18. Blacharz samochodowy 721[03] 75,00 100 78,95 100 100 100 75,00 100 78,95

19. Blacharz izolacji przemysłowych 721[05] 88,89 – 88,89 85,71 – 85,71 55,56 – 55,56

(24)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol zdało zdało

Z* M** ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ

20. Operator obrabiarek skrawających 722[02] 86,75 100 86,90 100 100 100 83,13 100 83,33

21. Ślusarz 722[03] 71,19 65,67 68,25 100 95,45 97,54 71,19 61,19 65,87

22. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723[02] 81,94 60 77,17 100 95,00 98,86 80,56 60 76,09

23. Mechanik-operator pojazdów i maszyn

rolniczych 723[03] 95,65 – 95,65 100 – 100 87,50 – 87,50

24. Mechanik pojazdów samochodowych 723[04] 85,24 90,38 85,94 98,63 100 98,83 74,93 84,91 76,29

25. Elektryk 724[01] 75,91 50 74,83 93,89 83,33 93,43 70,80 50 69,93

26. Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 85,94 100 86,76 98,32 100 98,43 79,84 100 81,02

27. Elektromechanik 724[05] 25,64 25,00 25,49 96,15 80 91,67 23,08 25,00 23,53

28. Monter-elektronik 725[01] 83,33 100 84,21 97,14 100 97,30 77,78 100 78,95

29. Mechanik automatyki przemysłowej

i urządzeń precyzyjnych 731[01] 66,67 – 66,67 100 – 100 66,67 – 66,67

30. Mechanik precyzyjny 731[03] 100 – 100 91,67 – 91,67 91,67 – 91,67

31. Introligator 734[02] 20 – 20 50 – 50 0 – 0

32. Cukiernik 741[01] 59,09 100 72,73 100 100 100 59,09 100 72,73

33. Piekarz 741[02] 50 71,43 66,67 100 100 100 50 71,43 66,67

34. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] – 66,67 66,67 – 100 100 – 0 0

35. Stolarz 742[01] 64,52 71,43 65,79 100 100 100 61,29 62,50 61,54

36. Krawiec 743[01] 57,69 – 57,69 100 – 100 57,69 – 57,69

37. Tapicer 743[03] 66,67 – 66,67 100 – 100 66,67 – 66,67

38. Operator maszyn i urządzeń do obróbki

plastycznej 812[01] – 100 100 – – – – 0 0

39. Drukarz 825[01] 71,43 – 71,43 71,43 – 71,43 42,86 – 42,86

(25)

Lp.

Zawód Etap pisemny Etap praktyczny

Uzyskało dyplom

nazwa symbol zdało zdało

Z* M** ZSZ Z M ZSZ Z M ZSZ

40. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 833[01] 87,50 – 87,50 100 – 100 75,00 – 75,00

41. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 913[01] 95,83 – 95,83 100 – 100 87,50 – 87,50

Razem 79,39 82,67 80,41 97,98 97,53 97,84 73,80 78,75 75,32

*Z – absolwenci zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ) niebędący pracownikami młodocianymi **M – absolwenci ZSZ będący pracownikami młodocianymi

(26)

3. WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO

3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO

3.1.1. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM I SZKOLE POLICEALNEJ

Tabela 7. Podstawowe parametry statystyczne wyników egzaminu po technikum, technikum uzupełniającym oraz szkole policealnej wyrażone w procentach

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

1. Technik analityk 311[02] 66 68 94 36 65 60 85 35 84 84 100 32

2. Technik budownictwa 311[04] 68 64 100 24 60 60 100 25 75 81 100 0

3. Technik elektronik 311[07] 56 58 100 28 65 60 100 25 75 76 100 0

4. Technik elektryk 311[08] 50 56 100 22 65 60 100 20 75 81 99 1

5. Technik geodeta 311[10] 76 68 88 34 65 65 90 25 79 84 100 6

6. Technik górnictwa podziemnego 311[15] 64 62 100 24 65 65 100 15 75 79 100 1

7. Technik inżynierii środowiska

i melioracji 311[19] 44 52 72 40 65 60 80 55 21 20 99 11

(27)

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

8. Technik mechanik 311[20] 58 64 100 28 55 60 100 25 75 77 97 0

9. Technik mechanizacji rolnictwa 311[22] 58 70 90 58 30 53 80 30 46 57 84 46

10. Technik ochrony środowiska 311[24] 60 60 90 26 50 55 90 20 75 80 99 4

11. Technik poligraf 311[28] 56 56 74 32 40 55 70 40 76 77 93 31

12. Technik technologii drewna 311[32] 58 56 58 38 10 45 75 10 58 42 58 4

13. Technik technologii szkła 311[33] 78 78 78 78 55 55 55 55 76 76 76 76

14. Technik technologii odzieży 311[34] 52 48 70 22 55 55 80 20 75 75 92 9

15. Technik telekomunikacji 311[37] 52 52 76 34 65 63 80 35 76 79 92 43

16. Technik transportu kolejowego 311[38] 30 63 88 30 40 55 80 40 86 82 90 24

17. Technik urządzeń sanitarnych 311[39] 84 75 92 50 70 70 90 40 76 77 93 47

18. Technik drogownictwa 311[45] 66 68 90 50 70 60 80 35 90 87 98 18

19. Technik mechatronik 311[50] 56 56 100 26 65 65 100 20 75 64 97 8

20. Technik cyfrowych procesów

graficznych 311[51] 58 58 80 30 65 60 75 35 75 75 88 18

21. Technik pojazdów samochodowych 311[52] 68 60 100 24 60 60 100 20 75 75 97 5

(28)

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

22. Technik przeróbki kopalin stałych 311[53] 82 76 96 36 70 70 95 30 75 79 98 53

23. Technik informatyk 312[01] 60 56 100 20 60 60 100 20 90 84 100 5

24. Technik teleinformatyk 312[02] 44 50 100 22 60 60 100 15 75 76 100 0

25. Fototechnik 313[01] 68 72 98 26 65 65 95 25 75 79 99 0

26. Asystent operatora dźwięku 313[06] 62 58 78 28 65 65 85 35 85 82 99 57

27. Technik mechanik lotniczy 314[05] 66 70 96 38 60 63 85 35 64 64 85 22

28. Technik awionik 314[06] 48 50 72 36 55 60 80 40 47 65 90 6

29. Technik bezpieczeństwa i higieny

pracy 315[01] 86 84 100 52 70 70 95 30 75 84 100 22

30. Technik pożarnictwa 315[02] 94 94 100 74 80 80 95 55 88 89 99 48

31. Technik hodowca koni 321[01] 66 68 100 48 60 60 100 45 75 76 87 42

(29)

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

32. Technik leśnik 321[02] 72 61 82 32 55 55 80 25 96 85 99 11

33. Technik ogrodnik 321[03] 64 68 100 44 45 60 100 35 75 76 94 45

34. Technik rolnik 321[05] 70 70 100 38 60 65 100 5 84 81 98 13

35. Technik architektury krajobrazu 321[07] 52 52 82 22 60 60 90 20 75 67 95 0

36. Technik technologii żywności 321[09] 54 58 100 30 50 55 100 30 75 76 92 27

37. Technik żywienia i gospodarstwa

domowego 321[10] 60 66 100 26 55 55 100 10 75 79 98 10

38. Asystentka stomatologiczna 322[01] 54 66 78 54 45 53 60 45 27 51 75 27

39. Higienistka stomatologiczna 322[03] 68 67 90 36 70 65 95 30 75 78 92 30

40. Ratownik medyczny 322[06] 72 68 88 32 60 65 90 20 76 77 99 37

41. Technik farmaceutyczny 322[10] 76 70 96 28 60 65 95 30 96 90 100 25

(30)

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

42. Technik masażysta 322[12] 84 80 96 38 65 60 95 30 75 75 94 19

43. Technik weterynarii 322[14] 84 80 98 48 70 65 85 30 77 77 93 44

44. Terapeuta zajęciowy 322[15] 68 70 90 48 60 60 95 30 85 87 100 47

45. Technik optyk 322[16] 54 56 84 38 75 75 90 45 75 77 92 49

46. Technik elektroradiolog 322[19] 66 70 92 42 70 65 90 40 92 90 100 64

47. Dietetyk 322[20] 76 75 88 64 60 60 80 45 75 80 86 75

48. Opiekunka dziecięca 322[21] 100 72 100 36 60 60 100 25 75 81 96 21

49. Technik agrobiznesu 341[01] 78 74 90 28 60 60 90 0 91 76 96 6

50. Technik ekonomista 341[02] 78 74 100 28 65 70 100 20 91 84 100 5

51. Technik handlowiec 341[03] 70 70 92 38 60 60 95 15 86 83 98 5

(31)

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

52. Technik hotelarstwa 341[04] 76 74 100 42 60 60 100 25 75 82 99 8

53. Technik obsługi turystycznej 341[05] 66 64 88 32 55 60 95 20 75 77 95 8

54. Technik organizacji usług

gastronomicznych 341[07] 56 62 90 32 55 60 95 20 75 78 95 6

55. Technik organizacji reklamy 342[01] 60 62 92 28 60 60 95 20 75 80 98 24

56. Technik spedytor 342[02] 68 67 88 36 60 55 85 0 90 76 100 12

57. Technik eksploatacji portów

i terminali 342[03] 56 56 86 38 65 60 80 30 80 75 83 10

58. Technik logistyk 342[04] 76 74 100 24 60 60 100 25 75 65 100 3

59. Technik administracji 343[01] 66 68 96 36 70 70 95 15 75 77 99 18

60. Opiekun w domu pomocy

społecznej 346[04] 74 74 88 48 50 60 95 25 75 80 98 32

61. Opiekun osoby starszej 346[05] 72 76 86 60 60 60 75 35 85 92 100 81

(32)

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

62. Florysta 347[09] 54 66 86 24 60 65 90 40 75 76 95 30

63. Technik archiwista 348[02] 66 68 76 66 65 70 90 65 50 53 55 50

64. Technik rachunkowości 412[01] 56 56 98 18 75 75 95 25 75 79 100 0

65. Technik prac biurowych 419[01] 82 82 98 46 70 70 95 30 94 84 99 45

66. Kelner 512[01] 68 70 94 42 55 55 80 20 75 78 90 32

67. Kucharz 512[02] 62 64 90 28 60 55 85 15 75 75 96 5

68. Technik usług fryzjerskich 514[02] 68 68 92 30 55 55 90 15 75 80 98 32

69. Technik usług kosmetycznych 514[03] 70 66 96 32 65 60 95 20 76 83 100 18

70. Technik ochrony fizycznej osób

i mienia 515[01] 72 72 90 38 60 65 95 25 75 75 96 0

(33)

3.1.2. PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ I SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH KSZTAŁCĄCEJ NA POZIOMIE ZASADNICZEJ SZKOŁY

ZAWODOWEJ

Tabela 8. Podstawowe parametry statystyczne wyników egzaminu po zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej dla dorosłych kształcącej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej wyrażone w procentach

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

1. Fotograf 313[05] 40 52 70 26 50 48 75 15 93 89 94 70

2. Kucharz małej gastronomii 512[05] 70 64 96 18 45 45 90 5 91 88 100 19

3. Opiekun medyczny 513[02] 66 62 88 42 55 55 80 25 88 88 100 75

4. Fryzjer 514[01] 72 64 86 34 45 45 70 10 75 83 100 66

5. Sprzedawca 522[01] 74 70 94 28 50 50 85 5 88 88 100 41

6. Rolnik 613[01] 54 62 80 54 45 45 65 35 96 96 100 86

7. Ogrodnik 621[01] 46 50 72 18 55 40 70 5 92 92 100 79

(34)

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

8. Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] 62 64 90 32 50 50 90 5 89 87 100 54

9. Betoniarz-zbrojarz 712[01] 36 57 74 36 45 45 65 15 94 91 94 81

10. Monter konstrukcji

budowlanych 712[04] 62 64 92 44 45 45 65 15 93 93 100 89

11. Murarz 712[06] 40 50 76 18 45 45 75 20 97 94 100 75

12. Monter instalacji i urządzeń

sanitarnych 713[02] 62 64 74 58 30 35 60 25 91 93 100 81

13. Monter systemów

rurociągowych 713[04] 56 56 64 52 40 45 55 40 78 85 91 78

14. Posadzkarz 713[05] 60 60 80 26 30 35 75 10 88 88 100 63

15.

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

713[06] 76 68 86 28 40 50 85 10 100 94 100 75

16. Monter izolacji przemysłowych 713[09] 84 62 84 42 45 55 90 30 96 96 100 75

17. Malarz-tapeciarz 714[01] 50 55 84 36 55 45 75 15 97 96 100 75

(35)

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

18. Lakiernik 714[03] 62 64 88 34 35 50 75 35 92 92 100 63

19. Blacharz samochodowy 721[03] 64 58 72 40 50 50 80 30 100 87 100 75

20. Blacharz izolacji

przemysłowych 721[05] 60 68 76 58 45 50 70 25 93 93 96 68

21. Operator obrabiarek

skrawających 722[02] 72 66 88 34 55 55 85 25 92 92 100 79

22. Ślusarz 722[03] 48 55 80 26 55 50 80 15 88 88 100 53

23. Mechanik-monter maszyn

i urządzeń 723[02] 54 59 84 36 50 50 75 15 88 91 100 66

24. Mechanik-operator pojazdów

i maszyn rolniczych 723[03] 62 71 96 48 40 45 80 25 81 91 100 81

25. Mechanik pojazdów

samochodowych 723[04] 66 66 96 24 50 50 85 5 86 89 100 39

26. Elektryk 724[01] 58 58 88 24 50 50 80 20 96 93 100 29

27. Elektromechanik pojazdów

samochodowych 724[02] 70 68 92 36 45 50 85 15 89 93 100 29

(36)

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

28. Elektromechanik 724[05] 30 42 64 28 45 50 75 25 97 93 100 50

29. Monter-elektronik 725[01] 60 63 92 38 60 55 75 20 89 93 100 61

30.

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

731[01] 36 52 74 36 50 55 85 25 82 82 96 75

31. Mechanik precyzyjny 731[03] 66 68 88 58 45 48 70 30 100 97 100 66

32. Introligator 734[02] 26 52 62 26 5 25 60 5 50 70 96 50

33. Cukiernik 741[01] 70 70 92 34 45 45 70 10 92 92 100 75

34. Piekarz 741[02] 48 59 78 30 40 40 65 25 96 90 100 75

35. Rzeźnik-wędliniarz 741[03] 58 62 72 58 25 30 50 25 79 79 79 79

36. Stolarz 742[01] 48 56 76 30 45 50 75 15 75 86 100 75

37. Krawiec 743[01] 48 57 76 30 50 43 70 25 88 91 100 75

(37)

Lp.

Zawód Etap pisemny

– część pierwsza

Etap pisemny

– część druga Etap praktyczny

nazwa symbol

modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum modalna mediana maksimum minimum

38. Tapicer 743[03] 50 52 54 50 25 35 40 25 79 82 86 79

39. Operator maszyn i urządzeń do

obróbki plastycznej 812[01] 66 66 66 66 40 40 40 40 – – – –

40. Drukarz 825[01] 50 50 56 28 40 45 55 25 88 84 88 50

41. Mechanik maszyn i urządzeń

drogowych 833[01] 70 68 80 52 55 53 55 25 97 94 97 78

42. Pracownik pomocniczy obsługi

hotelowej 913[01] 78 74 84 42 70 63 80 30 79 89 100 79

Obraz

Tabela 1. Zdawalność egzaminu zawodowego po technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej
Tabela 2. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T – technikum, TU – technikum uzupełniające, SP – szkoła policealna) wyrażona w liczbach
Tabela 3. Zdawalność egzaminu zawodowego w poszczególnych typach szkół (T – technikum, TU – technikum uzupełniające, SP – szkoła policealna) wyrażona  w procentach
Tabela 4. Zdawalność egzaminu zawodowego po zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej dla dorosłych kształcącej na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
+5

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Twierdzenie Schura gwarantuje, że dowolna macierz kwadratowa jest. unitarnie podobna do macierzy trójkątnej UAU H