• Nie Znaleziono Wyników

Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spis treści"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

nr 1 (14) 2020

WYDAWNICTWO NAUKOWE

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

(2)

Rada Naukowa

Małgorzata Czermińska (Uniwersytet Gdański) Algis Kalėda (Vilniaus Universitetas)

Bożena Karwowska (University of British Columbia)

Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Paweł Rodak (Uniwersytet Warszawski)

Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) German Ritz (Universität Zürich)

Hayden White (University of California, Santa Cruz) Alfrun Kliems (Humboldt-Universität zu Berlin) Zespół redakcyjny

Inga Iwasiów / Jerzy Madejski US, redaktorzy naczelni

Natalia Aleksiun, Touro College, Graduate School of Jewish Studies, redaktor naukowa numeru

Natalia Aleksiun, Touro College, Graduate School of Jewish Studies (New York, USA); Brygida Helbig-Mischewski, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej (UAM Poznań); Giovanna Tomassucci, Università di Pisa, Department of Philology, Literature and Linguistics (Pisa, Italy); Paweł Wolski US; Agata Zawiszewska US;

Aleksandra Grzemska US, sekretarz redakcji

Lista recenzentów jest dostępna na stronie: www.autobiografia.usz.edu.pl Adres Redakcji

al. Piastów 40 b, 71–065 Szczecin www.autobiografia.usz.eu

e-mail: autobiografia.szczecin@gmail.com Redaktor językowy

Edyta Chrzanowska / e-dytor.pl Korektor

Magdalena Wojcieszak / e-dytor.pl

Skład komputerowy i projekt okładki Joanna Dubois-Mosora

Wersja papierowa jest wersją pierwotną. Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl

Czasopismo jest indeksowane w Bazhum, EBSCO www.ebsco.com, bibliograficznej bazie czasopism humanistycznych i społecznych

Publikacja wspierana przez Polskie Towarzystwo Autobiograficzne

©

Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2020

ISSN 2353-8694 eISSN 2717-4361

(3)

Spis treści

TEORIE

Natalia Aleksiun | (Od)czytywanie losów żydowskich . . . 7

Janine Holc | Holocaust Testimony, Autobiography, and the Effaced Self . . . 15

Joanna Śliwa | Letters to the JDC as Autobiographical Sources

of Jewish Holocaust Survivors . . . 35

Yehoshua (Shuki) Ecker | Shimon Samet and the Gap in the Story . . . 47

KULTURA AUTOBIOGRAFICZNA

Raphael Utz | Making Love and Make-Belief: Male Sexual Barter

in Dov Freiberg’s To Survive Sobibor . . . 75

Sylwia Chutnik, Natalia Judzińska | „To się objawiało w rozmaitych uwagach”.

Rozmowa z Avivą Blum-Wachs . . . 93

BIOGRAFIE

Anika Walke | A People’s Biography: Ada El’evna Raichonak and Her Hermanavichy . . . . 123

Izabela Wagner | Zdjęcie z konkursu piękności i inne dokumenty osobiste.

O pracy badawczej i poszukiwaniu znaczeń „czarnych dziur”

– na przykładzie rekonstrukcji biografii Zygmunta Baumana . . . 145

Michał Kopczyk | Jan Tomasz Gross – biografia symboliczna.

(4)

PRAKTYKI AUTOBIOGRAFICZNE

Piotr Laskowski | Bunt i melancholia. Obraz życia anarchisty w Memuarn fun Lejbn . . . 185

Karolina Krasuska | Poradziecka prawnuczka: (auto)biograficzna narracja

międzypokoleniowa w powieści graficznej Soviet Daughter Julii Alekseyevej . . . 217

EMANCYPACJE

Magdalena Kozłowska | Matka-aktywistka: międzywojenna autobiografia

Sofii Dubnow-Erlich . . . 235

Agnieszka Ilwicka-Karuna | Gender, emocje i praktyki życia codziennego Żydów

na Dolnym Śląsku w latach 1945–1972. Narracja biograficzna Aliny M. . . 251

Natalia Judzińska | Po wykładzie wysłuchanym na stojąco. Strategie uciszania

głosów żydowskich studentek wobec getta ławkowego . . . 275

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dwu- oraz wielojęzyczność tekstu literackiego poddają się analizie jako obliczony na określony efekt chwyt.. Przekroczenie horyzontu jednojęzyczności jest zarazem wkroczeniem

Impietas Nerona względem rodziny przejawiła się przede wszystkim w zamordowaniu własnej matki, Agryppiny, potem w otruciu swego przybranego brata, Brytanika, wreszcie

Hołd złożony Rzymowi zawarł bowiem w epyllionie De raptu Helenae (O porwaniu Heleny), w którym wykazał się oryginalnością nie tylko w nowym spojrzeniu na mit i w odnalezieniu w

CYRYLICKIE EWANGELIE Z XVI I XVII WIEKU ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ.. Kórnickie zbiory hrabiów Działyńskich zawierają pięć rękopisów cyrylickich, w tym

zapis jako dyftong /ije/ – ie (przełom XIX i XX wieku). Kolejnym problemem fonetycznym jest wspomniane już zróżnicowanie ze względu na formę starej grupy spółgłoskowej

Rozdział trzeci skupia się na nauczaniu języka angielskiego jako obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. Zawsze obawiam się próby uogólniania cech

Na dorobek naukowy dr Bożeny Taras składa się 37 publikacji, w tym dwie monografie autorskie – jedna jest skróconą wersją pracy doktorskiej, druga to rozprawa

2 Division of Pulmonary, Critical Care & Sleep Medicine, Department of Medicine, Hofstra Northwell School of Medicine, New Hyde Park, New York, USA.. 3 Touro College of