• Nie Znaleziono Wyników

"Grenf. I U = M. Chr. 32", W. Peremans, E. van't Dack, "Revue d. dr. intern.", I : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Grenf. I U = M. Chr. 32", W. Peremans, E. van't Dack, "Revue d. dr. intern.", I : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Rafał Taubenschlag

"Grenf. I U = M. Chr. 32", W.

Peremans, E. van’t Dack, "Revue d.

dr. intern.", I : [recenzja]

The Journal of Juristic Papyrology 3, 148

(2)

148 JOURNAL OF PAPYROLOGY

Y. ARANGIO RUIZ, Fontes iuris antejustiniani. Pars tertia.

Nego-tia, Florentiae 1943, X X V , 594 ff.

On papyri in this collection, see A. B e r g e r , Revue historique

de droit français et étranger (1948) pp 335 — 338.

DAVID M., Gai Institutiones secundum Codicis Veronensis

apo-graphum Studemundianum et reliquias in Aegypto repertas (Stu-dia Gaiana ediderunt M. David et J. C. Van Oven, Volumen I.). Leyde, Ε. J. Brill 1948.

EMIL KIESSLING, Wörterbuch der griechischer Papyrusurkunden

mit Einschluss der griechischen Inschriften, Aufschriften, Ostraka, Mumienschilder u. s. w. aus Ägypten, IV Bd. 1 Lieferung, Ber-lin, Im Selbstverlag des Verfassers (1944) à — άρτος.

W. PEREMANS - Ε. VAN -T'DACK, Grenf. I U = M. Chr. 32

(Revue d. dr. intern. I 163—172).

The authors examine in -this article the question whether the text refers to ordinary or extraordinary jurisdiction and come to the conclusion that it refers to the former as supposed 1903 by N a b e r , Arch. f. Pap. II 3 9 - 4 0 .

H. I. BELL, The Constitutio Antoniniana and the Egyptian

Poll-Tax (The Journal of Roman Studies 37 (1947) pp 17--23). Sir Harold attributes the disappearance of the λαογραφία to economic reasons — the Roman administration having at its disposal two new and more profitable sources of revenue i. e. the

annona militaris and the aurum coronarium.

L. W E N G E R , Verschollene Kaiserkonstitutionen (S. A. aus

Histo-risches Jahrbuch 1940).

This essay deals with constitutions the existence of which was known, but of whose contents we possessed only fragmentary knowledge. This are: Col. Inv. 181 —182 on longi temporis possessio; Ryl. Gr. Inv. 650 on currency (cf. my Law II 88); Cair. Boak 21 concerning dowries (cf. my Latv I 959s).

L. W E N G E R , Canon in den römischen Rechtsquellen und in den

Papyri (220 Bd. 2 Abh. Wien. Ak. d. Wiss. Phil. hist. Kl. (1942), Wien und Leipzig. Selbstreferat Z. d. Sav. Stift. Кап. Abt. L X I I I (1943) p. 495 ff).

Κανών in the papyri means fixed annual rents or parts of them as opposed to πρόσθεαα or πρόσκαιρον as extraordinary charge.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Horus a Crown cultivator from a village in the Aphroditopolite Nome seems to have bought some land from a certain woman, and to have paid her its full price or an instalment of

Termin stosowania: zabieg wykonujemy po wystąpieniu szkodnika lub po pojawieniu się pierwszych objawów jego

Datowanie to przyjęto opierąjąc się na analizie dość Ucznego zespołu ceramiki naczyniowej (ponad 3 tys. fragm.), reprezentowa­ nego wyłącznie przez naczynia

cmentarzysko kultury łużyckiej (środkowa epoka brązu — wczesna epoka żelaza) Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w dniach od 24 do 26 październi­ ka

Eugeniusza Wilgockiego (Pracownia Konserwacji Zabytków sp. Oddział w Szczecinie) na zlecenie PSOZ. Finansowane przez Urząd Miejski w Szczecinie, PSOZ oraz

Rodzaje fundamentów i wybór sposobu posadowienia 1.1.Co trzeba powtórzyć z Mechaniki Gruntów 1.2.ABC fundamentowania2. 1.3.Warunki, jakie powinien spełniać fundament 1.4.Dane

Chęć spełniania oczekiwań związanych z zasadami pracy dydaktycznej na lekcji wyraża się w tym, że 73% respondentów prowadzi pracę w grupach, ale na dalsze pytania

Wskazane wyżej trzy prądy myślowe znalazły swoich epigonów w róż- nych późniejszych ideologiach i kierunkach fi lozofi cznych, przyczyniając się do podważenia zaufania