• Nie Znaleziono Wyników

Delegacje Wielkich Lóż w Polsce : 4-7 Maja 2001

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Delegacje Wielkich Lóż w Polsce : 4-7 Maja 2001"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Kronika

289

Wielkiego Mistrza. Po otwarciu Wielkiej Loży w stopniu mistrzowskim, uroczyście wprowadzono delegacje zagraniczne z Wielkimi Mistrzami z Ho-landii i Rosji oraz innymi dostojnymi gośćmi z Belgii, Niemiec, Szwajcarii i Francji. W świątyni goście zagraniczni zobaczyli niezwykły dla nich widok - na symbolicznym Wschodzie znajdował się stół, na nim kieszonkowa Biblia oraz cyrkiel i węgielnica wykonane z papieru, a także herbata w szklankach i ciasteczka (!). Wokół stołu zasiadali bracia: Janusz Maciejewski, Konstanty Jan Kurman, Tadeusz Cegielski i Piotr Rawicz, a więc uczestnicy dawnych spotkań w salonie śp. Tadeusza Gliwica. Wielki Mistrz objaśnił zaskoczonym gościom genezę tego polskiego „landmarku" i zadeklarował, że co dziesięć lat Wielka Loża Narodowa Polski będzie honorować swoich ojców-założy-cieli - przypominając obyczaj z czasów konspiracji. Zagraniczne delegacje przyjęły to z wielkim zainteresowaniem i szacunkiem.

Dalsze obrady miały już tradycyjny przebieg. Wygłoszono liczne prze-mówienia w języku angielskim, francuskim i rosyjskim; goście zagraniczni otrzymali okolicznościowe puchary wolnomularskie. Druga część uroczys-tości odbyła się z udziałem dam, w Sali Kolumnowej gmachu przy ul. Wie-rzbowej; gdzie po porywającym koncercie fortepianowym danym przez jednego z członków poznańskiej loży „Świątynia Hymnu Jedności" (i kilku jego bisach) rozpoczął się bankiet trwający do późnej nocy. Dobre nastroje, które towarzyszyły dostojnym gościom podczas całego pobytu w Polsce, dały o sobie znać i teraz.

T.C.

DELEGACJE WIELKICH LÓŻ W POLSCE

(4-7 MAJA 2001)

Obchody dziesiątej rocznicy reaktywowania Wielkiej Loży Narodowej Polski zaszczycili swoją obecnością Wielcy Mistrzowie lub ich reprezentanci z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Rosji i Szwajcarii. Do Warszawy przy-byli: Alexandre Cleven - I Wielki Dozorca Grande Loge Reguliere de Belgique wraz z osobami towarzyszącymi, Paul Cierniak - reprezentant Wielkiego Mistrza Grande Loge Nationale de France, Peter Roodhuyzen - Wielki Mistrz Grootoosten der Nederlanden i Fred Andrioli - Wielki Sekretarz tejże obe-diencji, dalej Hans-Jorg Werth - Wielki Sekretarz Vereinigte Grosslogen von Deutschland, Georgij Dergaczow - Wielki Mistrz Wehkoj Łoży Rossiji wraz

(3)

290

Kronika

z osobami towarzyszącymi oraz Jacques Vos - Wielki namiestnik Grande Loge Suisse „Alpina".

Po zwiedzeniu Warszawy w piątek 4 maja i kolacji w restauracji „La Bohe-me", następnego dnia rozpoczęła się dwudniowa wycieczka autokarowa po Polsce. Szlak wiódł ze stolicy do Ciążenia nad Wartą, gdzie goście zostali przyjęci przez st. kustosza dypl. Andrzeja Karpowicza, opiekuna słynnego zbioru masoników. W pałacu ciążeńskim odbył się też obiad, przygotowa-ny przez miejscowe gospodynie i zasłużenie komplementowaprzygotowa-ny przez jego uczestników. Późnym wieczorem wycieczka dotarła do Krakowa, gdzie w restauracji „Chłopskie jadło" przy ul. św. Agnieszki z niecierpliwością oczekiwali gości członkowie loży „Przesąd Zwyciężony".

T.C.

ERYGOWANIE LOŻY NR 6

EUGENIA POD UKORONOWANYM LWEM

W sobotę 31 marca 2001 r. o godzinie 11.00 w Stawiskach pod Kościerzy-ną Wielką Loża Narodowa Polski wniosła światło do gdańskiej loży, której tworzenie trwało blisko trzy lata. Ceremonia była okazją do spotkania wolnomularzy regularnych z Polski i z zagranicy. Uroczystości towarzy-szące rozpoczęły się wspólną kolacją w piątek a zakończyły śniadaniem w niedzielę.

Światło do nowej Loży wnieśli: Wielki Mistrz WLNP - Tadeusz Cegiel-ski, Wielki Mistrz Obrzędów - José Maria Florencio Junior, Wielki Mistrz Wielkiej Loży Rosji - Georgij Dergaczow, Zastępca Wielkiego Sekretarza Wielkiej Loży Rosji - Dimitrij Denisów, Czcigodni lóż z Krakowa i Warszawy, a także bracia: Emanuel Łopatto, Ryszard Siciński, Aleksander Kalinowski, Peter Lisowski, Ingomar Conrad (Czcigodny Mistrz Loży Friderik zum Weissen Pferde z Hannoveru).

Wśród braci-założycieli Loży znalazł się również Gunter Herman Stell-macher, gdańszczanin z urodzenia, którego ojciec, dziadek i pradziadek byli członkami loży „Eugenia pod Ukoronowanym Lwem".

Na uroczystość przybyli wolnomularze ze wszystkich lóż WLNP, tj.: „Kopernik", „Walerian Łukasiński" (w której bracia założyciele terminowali rzemiosło świętojańskie), „Przesąd Zwyciężony", „Świątynia Hymnu Jednoś-ci", „La France" i „Pod Szczęśliwą Gwiazdą". Przyjechali bracia z Wielkiej

Cytaty

Powiązane dokumenty

W pierwszym numerze organu Kleckiego Rejonowego Komitetu KP(b)B, który ukazał się z datą 27 października 1943 r., większość treści stanowi opis sukcesów Armii Czerwonej i

jące na kształtowanie się życia politycznego, społecznego i kulturalnego, a w dalszej kolej- ności, na nazewnictwo północnego Mazowsza -). Wpływ książąt i duchowieństwa

Problem ze współczesną recepcją myśli Sturza widać bardzo wyraźnie nad Tybrem. Demo- kracja Chrześcijańska, będąca kontynuacją partii założonej przez myśliciela z

Gracz traci wtedy kolejkę i zaznacza swoim kolorem jedno z ramion gwiazdki pod planszą.. Może się zdarzyć tak, że gracz wyrzuci liczbę

Andererseits kann aber auch das Kerncurriculum als eine allgemein bildende Serie von Kursen verstanden werden, die von allen Studenten einer Hochschule belegt

one dokum enty autentyczne. Co do pozycji zawartych w radzieckich „Dokumentach i m ateriałach z przedednia II w ojny św iatow ej“, wątpli­ wości co do ich

Pojawienie siê takiej pozycji na rynku ksi¹¿ki jest swoistego rodzaju œwiadec- twem bogactwa duchowego cz³owieka.. Ksi¹¿ka jest warta polecenia wszystkim, którzy

3. Zjawiska społeczne nie przeciwstawiają sią woli jednostek, lecz zazwyczaj j e wyrażają Czy jednak Bucharinowska koncepcja źródeł dynamiki rzeczywistości społecznej