• Nie Znaleziono Wyników

Mechnice, gm. Kępno, woj. kaliskie. Stanowisko 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Mechnice, gm. Kępno, woj. kaliskie. Stanowisko 1"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Jerzy Wojciechowski

Mechnice, gm. Kępno, woj. kaliskie.

Stanowisko 1

Informator Archeologiczny : badania 21, 261

(2)

261

-К Е С Ш С Е » дтч, Rąpno M u t e ™ Regionalne PTTK w Kąpnie woj, kaliskie Wojewódzki Konserwator zabytków Stanowisko 1

Badania prowadził mgr Jerzy Wojciechowski. Finansował WK.Ł w Kaliszu, Czwarty sezon badań. Cmentarzysko ciało­ palne kultury Łuiycfciej z V BB.

■i е м с .« had- ,c*ym î*36 przebadano ogółem obszar o powierzchni trzech arów, eksplorując

l.2 te rdz ?4c с;, tar-' g- b y cle popielnicowe Ł jamowe. C t ą d ć z pochówków popielnicowych, była bzy^arr.. x\r..ft дл1 <tc цк poi ia-iła zachowane У formie szczątkowej obwarowania kamienne. ''.aintl< o .e- :y łnn· i; *z(..lą brązową, rwo je drutu brązowego, .grzechotką glinianą. ffiąfcszoić " s c г w k t \ f d o - i c 4 ł a v с c a 'ifcą czerpaki, misy, dzbany.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Miłość w pełni jest czymś niewyrażalnym, o czym się tak naprawdę nie mówi się nie dlatego, że się nie chce, ale że się o tym najbardziej nie wie,

Powyżej zostały przedstawione w krótkim zarysie trzy koncepcje: filozofii jako posiadającej charakter pojęciowy, następnie koncepcja Ro- berta Brandoma wskazująca na

Nach Vattimo: „»Wir können uns unmöglich nicht als Christen bezeichnen«, weil in einer Welt, in der Gott tot ist – in der die Metaerzählung sich aufgelöst haben und

Seria materiałów do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie A1: Ewa Piotrowska- Rola, Marzena Porębska, Polski jest cool, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KuL i Wydawnictwo

O ile Przymanowskiemu udaje się jednak – kosztem historycznej prawdy – wykreować jednoznacznie pozytywnych bohaterów i nadać powieści optymistyczny wydźwięk, który jest

Powstanie notacji SignWriting okazało się wydarzeniem porówny- wanym do epokowego w dziejach piśmiennictwa wynalazku druku, zaś sama Sutton nazwana została

Ad. a) Judo (jûdô) oficjalnie jako dyscyplina olimpijska zostało zatwierdzone podczas 57 sesji MKOl, która odbyła się w sierpniu 1960 roku w Rzymie. Pierwszy raz w

Uprawianie sportów ekstremalnych opiera się na indywidualizmie ludzi, dla których dawanie z siebie po to by pokonać trudności i przeżyć coś niezwykłego, staje