• Nie Znaleziono Wyników

PRZEMYSŁOWA KLASYFIKACJA ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE I W NRD BROWN COAL DEPOSITS INDUSTRIAL CLASSIFICATION IN POLAND AND THE GDR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PRZEMYSŁOWA KLASYFIKACJA ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO W POLSCE I W NRD BROWN COAL DEPOSITS INDUSTRIAL CLASSIFICATION IN POLAND AND THE GDR"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 5/2019

51 Jerzy Pilecki - Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, Wrocław

Jerzy Pilecki - Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, Wrocław Jerzy Pilecki

PRZEMYSŁOWA KLASYFIKACJA ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO

W POLSCE I W NRD

BROWN COAL DEPOSITS INDUSTRIAL CLASSIFICATION IN POLAND AND THE GDR

Z okazji Jubileuszu 60 – lecia czasopisma „Górnictwo Odkrywkowe” („Surface Mining”) prezentacja reprodukcji artykułu zamieszczonego w numerze 1 w 1959 r. Biuletynu Techniczno - Ekonomicznego „Węgiel Brunatny”.

Słowa kluczowe: historia górnictwa odkrywkowego, złoża węgla brunatnego

On the occasion of the 60th anniversary of the „Górnictwo Odkrywkowe” („Surface Mining”) periodical, here is a

pre-sentation of the reproduction of the article published in issue 1 of the „Węgiel Brunatny”(„Lignite”) Technical and Econo-mic Bulletin 1959.

(2)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 5/2019

(3)

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE nr 5/2019

53

Cytaty

Powiązane dokumenty