• Nie Znaleziono Wyników

Edukacja ustawiczna osób z niepełnosprawnościami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Edukacja ustawiczna osób z niepełnosprawnościami"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)י‡•œƒ•‡™†‘•–¸’‹‡†‘‡†—ƒ Œ‹‘•×„œ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ƒ‹Ǥ ›Ž‡ƒ–›ǡ†‘䙋ƒ† œ‡‹ƒǡ†‘„”‡’”ƒ–›‹Ǥ.  . EdukacjaustawicznaosóbzniepeÏnosprawnoäciami.. . JacekZadroĂny . •‘„› ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‡ •¦ „ƒ”†œ‘ œ¸•–‘ ™›Ž— œ‘‡ œ †‘•–¸’‡‰‘ †Žƒ ‹› Š. •œ–ƒÏ ‡‹ƒ —•–ƒ™‹ œ‡‰‘Ǥ ›‹ƒ –‘ œ „ƒ”‹‡”ǡ ƒ Œƒ‹‡ ƒ’‘–›ƒŒ¦ ‘”ƒœ œ ‹‡ Š¸ ‹. •œ‘Ž¦ › Š †‘ —•—™ƒ‹ƒ –› Š „ƒ”‹‡”Ǥ ”ƒ™‘ ™ œƒ•ƒ†œ‹‡ ‹‡ ”‡‰—Ž—Œ‡ –‡‰‘ ‘„•œƒ”— Û ‹ƒǡ ƒ ‹•–‹‡Œ¦ ‡ ‹‡ Œ‡•– ™›‘”œ›•–›™ƒ‡Ǥ ƒ”–‘ ™’”‘™ƒ†œ‹© ‹Žƒ ”‘œ™‹¦œƒÑǡ –×”‡ ‘‰¦. ’‘× ™‡ ™Ï¦ œ‡‹— ‘•×„ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› Š †‘ œ™›Ï‡‰‘ ’”‘ ‡•— ‡†—ƒ Œ‹ —•–ƒ™‹ œ‡ŒǤ . Opisproblemu. •œ–ƒÏ ‡‹‡ —•–ƒ™‹ œ‡ ’‘œ™ƒŽƒ ƒ œ†‘„›™ƒ‹‡ ‘™› Š ‘”ƒœ ’‘†‘•œ‡‹‡. ƒ–—ƒŽ› Š —‹‡Œ¸–‘ä ‹ œƒ™‘†‘™› Š ‹ •’‘χ œ› ŠǤ ‡ —•–ƒ™‹ œ› ”‘œ™×Œ Œ‡•–. ‹‡œ„¸†› †Žƒ —–”œ›ƒ‹ƒ •‹¸ ƒ ”›— ’”ƒ ›ǡ ƒ ‘•‘„› œ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ƒ‹ •¦ œ‹‡‰‘ œ¸•–‘™›Ž— œ‘‡Ǥ›‹ƒ–‘œ„ƒ”‹‡”ǡŒƒ‹‡’‘Œƒ™‹ƒŒ¦•‹¸™™›’ƒ†—–› Š‘•×„ ƒ•—–‡”×Л Š”‘†œƒŒ×™‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹Ǥ‘ЃŒ‡’‘†œ‹‡Ž‹©ƒƒ•–¸’—Œ¦ ‡ǣ. ͳǤ ƒ”‹‡”› ƒ” Š‹–‡–‘‹ œ‡ǡ †‘–› œ¦ ‡ œƒ”×™‘ ‹‡Œ• ƒ œƒ‹‡•œƒ‹ƒǡ Œƒ ‹ ‹‡Œ• ƒ •œ–ƒÏ ‡‹ƒǤ‘–› œ¦™•œ œ‡‰×Ž‘ä ‹‘•×„œ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹¦”— Š—‹™œ”‘—Ǥ. ʹǤ ƒ”‹‡”› –”ƒ•’‘”–‘™‡ǡ Œ‡Ă‡Ž‹ •œ–ƒÏ ‡‹‡ ™›ƒ‰ƒ ’”œ‡‹‡•œ œƒ‹ƒ •‹¸Ǥ ”‘„Ž‡ Œ‡•–. •œ œ‡‰×Ž‹‡ ‹•–‘–› ™ ™›’ƒ†— ‹‡Œ• •Ïƒ„‘ •‘—‹‘™ƒ› Šǡ ƒ ’”œ›Ïƒ† ™•‹ǡ ƒ†‘–› œ›‰Ïי‹‡‘•×„œ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹¦”— Š—‹™œ”‘—Ǥ. ͵Ǥ ƒ”‹‡”› ‘—‹ƒ ›Œ‡ ’‘Œƒ™‹ƒŒ¦ ‡ •‹¸ ™ •›–—ƒ Œ‹ǡ ‰†› œƒ™‘†œ¦ •–ƒ†ƒ”†‘™‡ ˆ‘”› ‘—‹ƒ Œ‹Ǥ ‘–› œ› –‘ ™ •œ œ‡‰×Ž‘ä ‹ ‘•×„ œ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹¦ •Ï— Š—ǡ ‹–‡Ž‡–—ƒŽ¦‹ œ¸ä ‹‘™‘™œ”‘—Ǥ. ͶǤ ƒ”‹‡”›’‘œƒ™ œ‡’‘Œƒ™‹ƒŒ¦•‹¸•œ œ‡‰×Ž‹‡ǡ‰†›’‡” ›’‘™ƒ‹‡™‹‡†œ›ƒ’‘–›ƒƒ ‘‰”ƒ‹ œ‡‹ƒ ™›‹ƒŒ¦ ‡ œ ‘‰”ƒ‹ œ‡Ñ ‹–‡Ž‡–—ƒŽ› Šǡ ’”‘„Ž‡×™ œ ‘ ‡–”ƒ Œ¦ Ž—„. ‹‡œƒŒ‘‘ä ‹¦ Œ¸œ›ƒǤ ‘–›ƒŒ¦ ™ •œ œ‡‰×Ž‘ä ‹ ‘•×„ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› Š ‹–‡Ž‡–—ƒŽ‹‡ǡ Š‘”› Š’•› Š‹ œ‹‡‘”ƒœ‰Ï— Š› ŠǤ. ͷǤ ƒ”‹‡”› ™ †‘•–¸’‹‡ †‘ ‹ˆ‘”ƒ Œ‹ ’‘Œƒ™‹ƒŒ¦ ‡ •‹¸ ™ •›–—ƒ Œ‹ǡ ‰†› ‘•‘„ƒ 69.

(2) י‡•œƒ•‡™†‘•–¸’‹‡†‘‡†—ƒ Œ‹‘•×„œ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ƒ‹Ǥ ›Ž‡ƒ–›ǡ†‘䙋ƒ† œ‡‹ƒǡ†‘„”‡’”ƒ–›‹Ǥ. ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™ƒ ‹‡ ‘Ç ‘”œ›•–ƒ© „‡œ’‘䔇†‹‘ œ ƒ–‡”‹ƒÏי ‡†—ƒ ›Œ› Š Ž—„. •’‘•‘„—’”‘™ƒ†œ‡‹ƒ•œ–ƒÏ ‡‹ƒǤ‘–›ƒ–‘•œ œ‡‰×Ž‹‡‘•×„œ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹¦ ™œ”‘—‹•Ï— Š—Ǥ. ͸Ǥ ƒ”‹‡”› •’‘χ œ‡ǡ ’‘Œƒ™‹ƒŒ¦ ‡ •‹¸ ƒ •–›— ‘•×„ œ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ƒ‹ ‹ „‡œ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹Ǥ ›‹ƒŒ¦ ‘‡ ‰Ïי‹‡ œ „”ƒ— ‘–ƒ–— ‹ —–”™ƒŽ‘› Š. •–‡”‡‘–›’×™ ’‘•–”œ‡‰ƒ‹ƒ ‘•×„ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› ŠǤ ‘–› œ› ™ œƒ•ƒ†œ‹‡ ™•œ›•–‹ Š ”‘†œƒŒ×™‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ǡ–×”‡•¦‘„•‡”™‘™ƒŽ‡Ǥ. ‹†ƒ© œƒ–‡ǡ Ç „ƒ”‹‡”› •¦ ”×Б”‘†‡ ‹ †‘–›ƒŒ¦ ‘•×„ œ ”×Л‹ ”‘†œƒŒƒ‹. ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹Ǥ ‡‘”‡–› œ‹‡ ‘”‰ƒ‹œƒ Œƒ •œ–ƒÏ ‡‹ƒ ’‘™‹ƒ œƒ’‡™‹ƒ© ”×™›. †‘•–¸’ǡ ƒŽ‡ „”ƒ ™‹‡†œ› ƒ –‡ƒ– •œ‡”‘‘ ’‘Œ¸–‡Œ †‘•–¸’‘ä ‹ •’”ƒ™‹ƒǡ Ç –ƒ ‹‡ Œ‡•–Ǥ. œ‘Ž‡‹ƒ ‘”‰ƒ‹œ‘™ƒ‡ ’”œ‡œ ”×Ї ’‘†‹‘–› œ‡ 䔑†×™ Ǧ œ‰‘†‹‡ œ ƒ”‘†‘™›‹ –”ƒ–‡‰‹ œ›‹ ƒƒ‹ †‹‡•‹‡‹ƒ Ǧ ’‘™‹› œƒ’‡™‹ƒ© ”×™› †‘•–¸’ ‹ ‹‡ †›•”›‹‘™ƒ©Ǥ ƒ•œ‡ †‘䙋ƒ† œ‡‹ƒ ’‘ƒœ—Œ¦ Œ‡†ƒǡ Ç ‘•‘„› ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‡ •¦. ‘† ‹¸–‡ ‘† •œ‘Ž‡ÑǤ •’‡”›‡– ’”œ‡’”‘™ƒ†œ‘› ™ ʹͲͳͳ ”‘— ’‘ƒœƒÏǡ Ç ‘•‘„ƒ ‹‡™‹†‘ƒ ‹‡ œ‘•–ƒÏƒ„› ’”œ›Œ¸–ƒ ƒ Ƈ —”• Œ¸œ›ƒ ƒ‰‹‡Ž•‹‡‰‘ ”‡ƒŽ‹œ‘™ƒ› œ‡ 䔑†×™ ™ƒ”•œƒ™‹‡Ǥ. ƒ’‡™‹‡‹‡ ”×™‡‰‘ †‘•–¸’— ‘Ç ‰‡‡”‘™ƒ© †‘†ƒ–‘™‡ ‘•œ–› ȋ–Ï—ƒ œ. Œ¸œ›ƒ ‹‰‘™‡‰‘ǡ •’‡ ŒƒŽ‹•–› œ‡ —”œ¦†œ‡‹ƒǡ –”ƒ•’‘”–ȌǤ ‘‹‡™ƒĂ ˆ‹”› ‘‡” ›Œ‡ ‘—”—Œ¦ œ‡ •‘„¦ ’”œ‡†‡ ™•œ›•–‹ ‡ƒ‹ ‹ Œƒ‘ä ‹¦ǡ ƒ ‹‡ †‘•–¸’‘ä ‹¦ǡ ™‹¸ ‹‡. œƒ’‡™‹ƒŒ¦ œ¸•–‘ ƒ™‡– ’‘†•–ƒ™‘™‡Œ †‘•–¸’‘ä ‹Ǥ œ‘Ž‡‹ƒ •¦ œƒ–‡ ƒƒŽ‹œ‘™ƒ‡ ™ ’‘•–ƒ ‹ •œ‘Ž‡Ñ ™›•’‡ ŒƒŽ‹œ‘™ƒ› Šǡ ƒ ’”œ›Ïƒ† †Žƒ ‘•×„ œ ‘”‡–› ”‘†œƒŒ‡ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ ȋ‹‡™‹†‘› Šǡ ‰Ï— Š› Šǡ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› Š ‹–‡Ž‡–—ƒŽ‹‡Ȍǡ ‘ „ƒ”†œ‘ ’‘™ƒĂ‹‡ ‘‰”ƒ‹ œƒ ™ƒ ŠŽƒ”œ ‘ˆ‡”–ǡ ƒ †‘†ƒ–‘™‘ —–”™ƒŽƒ •‡‰”‡‰ƒ Œ¸ ™ ’‘Ž•‹. •’‘χ œ‡Ñ•–™‹‡Ǥ”œ‡„ƒŒ‡†ƒƒ†‹‡‹©ǡÇ’‡™‡•’‡ ›ˆ‹ œ‡”‘†œƒŒ‡•œ‘Ž‡Ñ’‘™‹›. „›© ’”‘™ƒ†œ‘‡ ™ •‡‰”‡‰ƒ Œ‹ǡ ’‘‹‡™ƒĂ †‘–› œ¦ •’‡ ›ˆ‹ œ› Š —‹‡Œ¸–‘ä ‹ǡ œ„¸†› Š ‘•‘„‘ „‡œ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹Ǥ ‘–› œ› –‘ ƒ ’”œ›Ïƒ† •œ‘Ž‡Ñ œ ‘„•Ï—‰‹ •’‡ ŒƒŽ‹•–› œ‡‰‘. •’”œ¸–—ǡ. œ›. ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› Š‹–‡Ž‡–—ƒŽ‹‡Ǥ. —–”™ƒŽƒ‹ƒ. —‹‡Œ¸–‘ä ‹. œ›–ƒ‹ƒ. †Žƒ. ‘•×„. •–ƒ™ƒ‘™†”‘ǐ‹—‹‡–×”› Š’”œ‡’‹•×™‹‹—”‘’‡Œ•‹‡Œ™œƒ”‡•‹‡”×™‡‰‘. –”ƒ–‘™ƒ‹ƒͳͲ͹ œƒ„”ƒ‹ƒ ™ ƒ”–Ǥ ͺ —•– ͳ †›•”›‹‘™ƒ‹ƒ œ‡ ™œ‰Ž¸†— ƒ ͳͲ͹”–Ǥͺ—•–Ǥͳ’–ͳ—•–ƒ™›œ†‹ƒ͵‰”—†‹ƒʹͲͳͲ”ǤowdroĂeniuniektórychprzepisówUniiEuropejskiejwzakresie. równegotraktowaniaȋœǤǤ”ʹͷͶǡ’‘œǤͳ͹ͲͲȌǤ. 70.

(3) י‡•œƒ•‡™†‘•–¸’‹‡†‘‡†—ƒ Œ‹‘•×„œ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ƒ‹Ǥ ›Ž‡ƒ–›ǡ†‘䙋ƒ† œ‡‹ƒǡ†‘„”‡’”ƒ–›‹Ǥ. ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä© ȋ‘„‘ ‹› Š ‡ ŠȌ ™ †‘•–¸’‹‡ †‘ ’‘†‡Œ‘™ƒ‹ƒ •œ–ƒÏ ‡‹ƒ œƒ™‘†‘™‡‰‘ǡ ™ –› †‘•œ–ƒÏ ƒ‹ƒǡ †‘•‘ƒŽ‡‹ƒǡ ’”œ‡™ƒŽ‹ˆ‹‘™ƒ‹ƒ œƒ™‘†‘™‡‰‘ ‘”ƒœ. ’”ƒ–›œƒ™‘†‘™› ŠǤ

(4) •–‹‡Œ‡œƒ–‡’”ƒ™ƒ‘ĂŽ‹™‘䩆‘ Š‘†œ‡‹ƒ•™‘‹ Š’”ƒ™ǡƒŽ‡†‘. Š™‹Ž‹ ‘„‡ ‡Œ ‹‡ •¦ œƒ‡ ’”œ›’ƒ†‹ ‘”œ›•–ƒ‹ƒ œ –‡Œ —•–ƒ™› ’”œ‡œ ‘•‘„› œ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹¦Ǥ . Rekomendacjezmian. ‘†•–ƒ™‘™› œƒ†ƒ‹‡ ™Ïƒ†œ ’—„Ž‹ œ› Š Œ‡•– œƒ’‡™‹‡‹‡ ”×™‘ä ‹ •œƒ•. ‹ †‘•–¸’— †‘ •œ–ƒÏ ‡‹ƒ —•–ƒ™‹ œ‡‰‘Ǥ ‘™‹‘ –‘ „›© ”‡ƒŽ‹œ‘™ƒ‡ ’”œ‡†‡ ™•œ›•–‹. ’‘’”œ‡œ —•—™ƒ‹‡ „ƒ”‹‡”ǡ ƒ †‘’‹‡”‘ Œ‡Ă‡Ž‹ –‘ ‹‡ Œ‡•– ‘ĂŽ‹™‡ Ǧ ’”œ‡œ ‘”‰ƒ‹œ‘™ƒ‹‡ ”‘œ™‹¦œƒÑ •’‡ ŒƒŽ› ŠǤ ƒĂ†› ”‘†œƒŒ „ƒ”‹‡” ’‘™‹‹‡ „›© —•—™ƒ› ™ ‹‡ ‘ ‘†‹‡› •’‘•×„Ǥ. ›†ƒŒ‡ •‹¸ ‡Ž‘™›ǡ „› ‘„Œ¦© ‘‹–‘”‘™ƒ‹‡ ’”‘ ‡• ”‡ƒŽ‹œƒ Œ‹ œƒ†ƒÑ. ˆ‹ƒ•‘™ƒ› Š œ‡ 䔑†×™ ’—„Ž‹ œ› ŠǤ „‡ ‹‡ –ƒ‹ ‘‹–‘”‹‰ †‘–› œ› ™ œƒ•ƒ†œ‹‡. ™›Ï¦ œ‹‡ ”×™‘ä ‹ ’Ï ‹ǡ ƒ –‡ƒ–›ƒ –ƒ ’‘™‹ƒ „›© •œ‡”‘‘ ‘×™‹‘ƒ ™ ‘ˆ‡” ‹‡ ”‡ƒŽ‹œƒ Œ‹œƒ†ƒÑˆ‹ƒ•‘™ƒ› Šœ‡䔑†×™”‘‰”ƒ—’‡”ƒ ›Œ‡‰‘ƒ’‹–ƒÏ—†œ‹Ǥ‹‡ ‡‰—Œ¦ ™ƒ‰‹ ”×™‘ä ‹ ’Ï ‹ǡ –”œ‡„ƒ ’‘†”‡äŽ‹©ǡ Ç ƒƒŽ‘‰‹ œ› Š ”‘œ™‹¦œƒÑ ™ ™›’ƒ†— ‘•×„ œ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ƒ‹ ’”×Б •œ—ƒ©Ǥ ‹‹•–‡”•–™‘ ‘œ™‘Œ— ‡‰‹‘ƒŽ‡‰‘. ™›†ƒÏ‘ ’‘”ƒ†‹ †‘–› œ¦ › –‡Œ –‡ƒ–›‹ǡ ƒŽ‡ Œ‡•– ‘ Œ‡†›‹‡ ƒ–‡”‹ƒÏ‡ ’‘‘ ‹ œ›Ǥ ƒ”–‘ œƒ”‡‘‡†‘™ƒ© œƒ–‡ǡ „› ™‹‘•‘†ƒ™ › „›Ž‹ œ‘„‘™‹¦œƒ‹ œƒ’‡™‹© ”‡ƒŽ‹œƒ Œ¸. •™‘‹ Š’”‘Œ‡–×™™•’‘•×„†‘•–¸’›†Žƒ‘•×„‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› Šǡƒ’”œ›Ïƒ†’‘’”œ‡œ ”‡ƒŽ‹œƒ Œ¸’‘‹Ă•œ› Šœƒ•ƒ†ǣ. ͳǤ •œ‡Ž‹‡‰‘ ”‘†œƒŒ— •œ‘Ž‡‹ƒ ’‘™‹› „›© ‘”‰ƒ‹œ‘™ƒ‡ ™ „—†›ƒ Š ‹’‘‹‡•œ œ‡‹ƒ Š’‘œ„ƒ™‹‘› Š„ƒ”‹‡”ƒ” Š‹–‡–‘‹ œ› ŠǤ•œ œ‡‰×Ž‘ä ‹’‘™‹› „›©†‘•–¸’‡†Žƒ‘•×„’‘”—•œƒŒ¦ › Š•‹¸ƒ™×œƒ Š‹™ƒŽ‹†œ‹ Š‹‘—Žƒ ŠǤ‘™‹› „›©–ƒĂ‡†‘„”œ‡‘œƒ œ‘‡œƒ”×™‘ƒœ‡™¦–”œǡŒƒ‹™‡™¦–”œǤ. ʹǤ ƒŒ¸ ‹ƒ ’‘™‹› „›© ‘”‰ƒ‹œ‘™ƒ‡ ™ ‹‡Œ• ƒ Š †‘•–¸’› Š ‘—‹ƒ ›Œ‹‡. ȋ‘—‹ƒ Œƒ ’—„Ž‹ œƒȌǤ ‡Ă‡Ž‹ œƒä ‹‡ Œ‡•– –‘ ‘ĂŽ‹™‡ǡ –‘ — œ‡•–‹‘ ’‘™‹‘ •‹¸ œƒ’‡™‹©–”ƒ•’‘”–ƒ‹‡Œ• ‡•œ‘Ž‡‹ƒǤ. ͵Ǥ •‘„› •œ‘Ž¦ ‡ ’‘™‹› „›© ’”œ›‰‘–‘™ƒ‡ ƒ ’”œ›Œ¸ ‹‡ — œ‡•–‹ƒ ƒŒ¦ ‡‰‘. ’”‘„Ž‡› ™ ‘—‹‘™ƒ‹— •‹¸Ǥ ƒ”×™‘ ’”‘ ‡†—”›ǡ Œƒ ‹ •’‘•×„ ‘”‰ƒ‹œƒ Œ‹ ’‘™‹‹‡ „”ƒ© ’‘† —™ƒ‰¸ ƒ ’”œ›Ïƒ† ‘ĂŽ‹™‘ä© ™Ï¦ œ‡‹ƒ –Ï—ƒ œƒ Œ¸œ›ƒ ‹‰‘™‡‰‘Ǥ. 71.

(5) י‡•œƒ•‡™†‘•–¸’‹‡†‘‡†—ƒ Œ‹‘•×„œ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ƒ‹Ǥ ›Ž‡ƒ–›ǡ†‘䙋ƒ† œ‡‹ƒǡ†‘„”‡’”ƒ–›‹Ǥ. ͶǤ ƒ–‡”‹ƒÏ› •œ‘Ž‡‹‘™‡ ’‘™‹› „›© ’”œ›‰‘–‘™›™ƒ‡ œ‰‘†‹‡ œ ™›–› œ›‹ †Žƒ. †‘•–¸’‘ä ‹ǡ ƒ ’”œ›Ïƒ† ‡„ ‘–‡– ‡••‹„‹Ž‹–› —‹†‡Ž‹‡• ȋ Ȍ ʹǤͲ ƒ ’‘œ‹‘‹‡ ’”œ›ƒŒ‹‡Œ Ǥ ƒŒ™‹¸•œ› •–‘’‹— †‘–› œ› –‘ ƒ–‡”‹ƒÏי ‡Ž‡–”‘‹ œ› Š ‹ ƒ’Ž‹ƒ Œ‹ †‘ ‹ Š ’”œ‡‰Ž¦†ƒ‹ƒǤ Š”‘ƒ ’”ƒ™‘ƒ—–‘”•ƒ ‹‡ ‘Ç —‹‡‘ĂŽ‹™‹ƒ©†‘•–¸’—†‘ƒ–‡”‹ƒÏי‡†—ƒ ›Œ› Šǡƒ™•œ œ‡‰×Ž‘ä ‹™’”‘™ƒ†œƒ‡ œƒ„‡œ’‹‡ œ‡‹ƒ‹‡’‘™‹›‹–‡”ˆ‡”‘™ƒ©œ–‡ Š‘Ž‘‰‹ƒ‹ƒ•›•–—Œ¦ ›‹Ǥ. ͷǤ ‘‹‡ œ› Š ™›’ƒ†ƒ Š ‘•‘„‘ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› ƒŽ‡Ă› œƒ’‡™‹© ‘•‘„‹•–¦ ƒ•›•–¸Ǥ. ƒŽ‡Ă› –ƒĂ‡ ’”œ‡’”‘™ƒ†œ‹© •œ‡”‘¦ ƒ Œ¸ ‹ˆ‘”ƒ ›Œ¦ •‹‡”‘™ƒ¦ †‘. •œ‘Ž‡‹‘™ י ‹ ‘•×„ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› Š ‹ˆ‘”—Œ¦ ¦ ‘ ‘„‘™‹¦œƒ Š •’‘ œ›™ƒŒ¦ › Š. ƒ ‘”‰ƒ‹œƒ–‘”ƒ Š •œ‘Ž‡ÑǤ י‘ œ‡•‡ ƒ ‹•ƒ‹‡ œ ‰×”› ȋ‘„‘™‹¦œ‹ ƒÏ‘Ă‘‡ ’”œ‡œ ‹•–›–— Œ‡ ˆ‹ƒ•—Œ¦ ‡Ȍ ‹ œ †‘Ï— ȋ‘•‘„› ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‡Ȍ ‘‰¦ ’”œ›‹‡ä© ‘ œ‡‹™ƒ› ‡ˆ‡–Ǥ ƒ–‘‹ƒ•– ”ƒ œ‡Œ ‹‡•—–‡ œ› ‹•–”—‡–‡ „¸†œ‹‡ ‘„Ž‹‰ƒ Œƒ †‘ •’‡Ï‹‡‹ƒ ™•ƒĀ‹ƒ — œ‡•–‹ œ‡‹ƒ ‘•×„ ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› Š ™ •œ‘Ž‡‹ƒ Šǡ „‘ ™×™ œƒ• ‹ –ƒ ™›„‹‡”ƒ‡. „¸†¦. ‘•‘„›. ƒŒ‹‡Œ. Ï‘’‘–Ž‹™‡ǡ. ƒ. ’‘•‹ƒ†ƒŒ¦ ‡. ‘‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ǡƒ’”œ›Ïƒ†œ‡• Š‘”œ‡‹ƒ‹™‡™¸–”œ›‹Ǥ. ‘”œ‡ œ‡‹ƒ. ‘‹‡™ƒĂ™†”ƒĂƒ‹‡†‘•–¸’‘ä ‹•œ–ƒÏ ‡‹ƒ—•–ƒ™‹ œ‡‰‘™›ƒ‰ƒ‘†’‘™‹‡†‹‡Œ. ™‹‡†œ›ǡ ƒŽ‡Ă› –ƒĂ‡ ’”œ›‰‘–‘™ƒ© ƒ–‡”‹ƒÏ› ‡†—ƒ ›Œ‡ ‹ ‹ˆ‘”ƒ ›Œ‡ǡ –×”‡ ’‘‘‰¦ ‘•‹¦‰¦© ‡ŽǤ‘‹‘•’‘”‡‰‘™›•‹Ï—‘”‰ƒ‹œƒ Œ‹’‘œƒ”œ¦†‘™› Šǡ™ ‹¦Ă™‹‡†œƒƒ–‡ –‡ƒ–™•’‘χ œ‡Ñ•–™‹‡Œ‡•–ƒÏƒǤ„‹×”ƒ–‡”‹ƒÏי’‘™‹‹‡†‘–› œ›©–ƒ‹ Š–‡ƒ–×™ Œƒǣ. ͳǤ ƒ”‹‡”›ƒ” Š‹–‡–‘‹ œ‡‹‹ Š—•—™ƒ‹‡Ǥ. ʹǤ ™‘”œ‡‹‡†‘•–¸’› Šƒ–‡”‹ƒÏי‡†—ƒ ›Œ› ŠǤ. ͵Ǥ ”‰ƒ‹œƒ Œƒ•œ–ƒÏ ‡‹ƒ™”×Б”‘†› Š‰”—’ƒ ŠǤ. ͶǤ ‡ Š‘Ž‘‰‹‡™•’‘ƒ‰ƒŒ¦ ‡•œ–ƒÏ ‡‹‡‘•×„‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› ŠǤ ͷǤ ’‡ ›ˆ‹ƒ‘—‹ƒ Œ‹œ‘•‘„ƒ‹‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™›‹Ǥ ͸Ǥ •›•–‡–‘•‘„›‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‡ŒǤ   . 72.

(6)       . י‡•œƒ•‡™†‘•–¸’‹‡†‘‡†—ƒ Œ‹‘•×„œ‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™‘ä ‹ƒ‹Ǥ ›Ž‡ƒ–›ǡ†‘䙋ƒ† œ‡‹ƒǡ†‘„”‡’”ƒ–›‹Ǥ. Wybraneregulacjeprawne:. ƒ”–ǤʹͶ—•–ǤͶ‘™‡ Œ‹‘”ƒ™ƒ Š•×„‹‡’‡Ï‘•’”ƒ™› Šǡ. ƒ”–Ǥ͵’–ͳ͹ǡƒ”–Ǥ͸ͺƒǦ͸ͺ ǡƒ”–Ǥ͹Ͳœ†‹ƒ͹™”œ‡ä‹ƒͳͻͻͳ”Ǥosystemieoäwiaty ȋœǤǤœʹͲͲͶ”Ǥ”ʹͷ͸ǡ’‘œǤʹͷ͹ʹœ‡œǤȌǡ. ƒ”–Ǥ ͺ —•–Ǥ ͳ ’– ͳ —•–ƒ™› œ †‹ƒ ͵ ‰”—†‹ƒ ʹͲͳͲ ”Ǥ o wdroĂeniu niektórych. przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania ȋœǤ Ǥ ” ʹͷͶǡ ’‘œǤͳ͹ͲͲȌǡ. ”‘œ’‘”œ¦†œ‡‹‡ ‹‹•–”ƒ †—ƒ Œ‹ ƒ”‘†‘™‡Œ œ †‹ƒ ͳͷ œ‡”™ ƒ ʹͲͲͻ ”Ǥ wsprawiepublicznychplacówekksztaÏceniaustawicznego,publicznychplacówek ksztaÏcenia praktycznego oraz publicznych oärodków doksztaÏcania oraz doskonaleniazawodowegoȋœǤǤ”ͻͻǡ’‘œǤͺʹͺȌǤ . JacekZadroĂny Autor jest absolwentem Instytutu Polityki SpoÏecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, wczeäniej pracownik Polskiego Zwi¦zku Niewidomych. Od marca 2011 roku jest czÏonkiem Komisji Ekspertów ds.OsóbzNiepeÏnosprawnoäci¦przyRzecznikuPrawObywatelskich.       . 73.

(7)

Cytaty

Powiązane dokumenty

programu AS odbywa się na podstawie dokumentów przygotowanych przez PFRON. Warunki otrzymania dofinasowania przez osoby z niepełnosprawnościami oraz druki wniosków umieszczane są

Ponadto szczególnym typem dyskryminacji przewidzianym przez Konwencję jest odmowa „racjonalnego usprawnienia”, przez które rozumie się konieczne i odpowiednie zmiany

Do pełnej oceny przygotowania zawodowego przez pryzmat pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, ich integracji i aktywności zawodowej, niezbędna jest analiza

Życiorys zawodowy musi być opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

Silver, Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych, United Spinal Association.. Dla chętnych: Czy masz pomysł na inne ciekawe wskazówki/zasady, które nie

Warunkiem realizacji zajęć WWRD jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwo- ju zgodnej z rodzajem niepełnosprawności dziecka, a wydanej

W pełni akceptowano niepełnosprawnych członków rodziny, bowiem każda para  rąk była przydatna do ciężkiej pracy na roli. Nie przeszkadzały wówczas defor- macje 

Pani Prorektor podkreśliła znaczącą rangę organizowanego wydarzenia, wskazując tym samym, iż pozwala ono na wymianę doświadczeń, dostosowanie realiów do założeń nowej