• Nie Znaleziono Wyników

Nasielsk, pow. Pułtusk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nasielsk, pow. Pułtusk"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Irena Górska

Nasielsk, pow. Pułtusk

Informator Archeologiczny : badania 1, 246-247

(2)

246

-można datować na Iconieo X i XI wiek* 2 tym taż okresem należa­ łoby wiązać domniemaną osadę wozeanośrednlowieozną. W roku przyszłym planuje eię podjęoie syateoatyoznyoh badać wykopalis­ kowy oh*

Badania prowadzili! mgr Tadeusz

8

zozurek 1 mgr Sylwia Wuezkan, finansował WKZ w Opolu*

Kontynuowano ratownicze badania wozeanośrednlowiecznej oaa- dy w Myfiliborzyoaoh. Dotyohozasowa praoe, skonoentrowane ne te­ renie zagrożonym przez ekaploątaoję, wykazały istnienie Jednego obiektu z dobrze zaohowanym paleniskiem*

Zawartość kulturową stanowiła dość lloana oeramika, zabyt­ ki żelazne, w tym

6

dobrze zaobowanyob noży oraz kilka przęśll- ków wykonanyofa z kamienia

1

gliny*

Szersze omówienie wyników badać będzie możliwe po ukoćose- nlu prao, które nastąpi w połowie listopada br*

I A S I S L S K , Zakład Polaklago Atlasu Arohe-pow* Pułtusk ologioznego ZHKM PAB

m t S l i b o r z y o b ,

pow. Brzeg

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Badanie prowadziła mgr Irena Sórska, finansował - Zakład Polskiego Atlasu Aroheologioznego IHKM PAB,

(3)

247

FritproNiiouo badania sondaż owa na słabo zaohowanya grodzisku pierdoleniowatya. Stwierdzono nawarstwiania osad— niosą o dużej miąższoóoi* Obfity materiał zabytkowy główni a w poataoi oaraaiki ora* innyoh przedmiotów, Ohronologlą obiakta ustalono na ZI1 - XIII wlak.

I 0

1

1

H 0 I A - patrs nsollt - Mogiła

I 0 V A H U S A « patra naollt - Plaaaów I

O S I I O T , I H U PAI

okr. Tołbuohin, stan« Kalato, Bułgaria

Badania prowadslł prof« dr ffltold Hensel, finansował IBKM PAB,

Stanowisko w Odaroaoh w północno wsohodniej Bułgarii usytuowana jest na oyplu skalnya« Jest to niewialkla grodzis­ ko nieregularnego ksstałtu o wymlaraoh ok.

100

z

65

a. s na­ warstwieniami różnyoh okrosów, prsads wszystkim s epoki póź- norsyaskiej

1

wozeanobisantyjsklej oras s okresu wosasnago

śradnioniaoza«

Badania aroheologlosne poprzedził zwiad geofizyczny do­ konany metodą slektrooporową« Oostarozył on orientaoyjnyoh

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli więc ograniczymy ją do zbiorów, które spełniają względem niej warunek Carathéodory’ego, dostaniemy miarę nazywaną dwuwymiarową miarą Lebesgue’a – i to jest

Dodawanie jest działaniem dwuargumentowym, w jednym kroku umiemy dodać tylko dwie liczby, więc aby dodać nieskończenie wiele liczb, trzeba by wykonać nieskończenie wiele kroków,

przykładem jest relacja koloru zdefiniowana na zbiorze wszystkich samochodów, gdzie dwa samochody są w tej relacji, jeśli są tego samego koloru.. Jeszcze inny przykład to

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

Spoglądając z różnych stron na przykład na boisko piłkarskie, możemy stwierdzić, że raz wydaje nam się bliżej nieokreślonym czworokątem, raz trapezem, a z lotu ptaka

Następujące przestrzenie metryczne z metryką prostej euklidesowej są spójne dla dowolnych a, b ∈ R: odcinek otwarty (a, b), odcinek domknięty [a, b], domknięty jednostronnie [a,

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż