• Nie Znaleziono Wyników

Infografika 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Infografika 1"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1

I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E

Każde miejsce do wykonywania doświadczeń powinno mieć blisko położone gniazdo elektryczne. Gniazda muszą posiadać zabezpieczenie bolcem zerującym (sprawdzonym przez upoważnionego elektryka). Stoliki każdej grupy umieszczamy blisko ścian, w których znajdują się gniazdka tak, by pracujący  w grupie uczniowie nie przechodzili ponad plączącymi się przewodami.

2

I N S T A L A C J E W O D N E

W sali powinny znajdować się jedna lub dwie umywalki umożliwiające umycie rąk i nabranie wody potrzebnej do doświadczeń. Warto zadbać o to, aby umywalka miała kran zarówno z zimną wodą jak i gorącą.

3

O Ś W I E T L E N I E

Oświetlenie powinno być zgodne z normami dla sal lekcyjnych. Warto jednak przy większym remoncie

zaprojektować tzw. minimalne oświetlenie – takie, by przy zasłoniętych oknach można było widzieć salę i uczniów. Chodzi o doświadczenia przeprowadzane z optyki.

4

Z A C I E M N I E N I E S A L I

Zaciemnienie sali – powinno umożliwiać dość dokładne zmniejszenie ilości padającego światła.

5

K O M P U T E R Z R Z U T N I K I E M

W sali powinien znajdować się przynajmniej jeden komputer połączony z internetem oraz z rzutnikiem multimedialnym. Rzutnik najlepiej jest zamocować na wysięgniku do sufitu, ale na wysokości umożliwiającej jego włączanie i wyłączanie (w wielu salach wykładowych jest to problem).

R Z U T N I K P I S M A

Pozwala on na projekcję np. linii pola magnetycznego i elektrycznego, fal na powierzchni wody. Ponadto pozwala on na projekcję tekstów napisanych na przezroczystych foliach – jako efekt pracy grupy.

E K R A N

Niewątpliwie warto mieć  zdalnie sterowany

(opuszczany i podnoszony) ekran.  Niekiedy występują ekrany na stojakach – ma to ten minus, że ekran taki może zniknąć, ponieważ jest wypożyczony komu innemu.

Z A P L E C Z E

pracownia powinna mieć zaplecze. Zaplecze powinno mieć wejście z korytarza szkolnego (niezależnie od  połączenia z pracownią). Pozwoli to nauczycielowi fizyki przygotowywać zajęcia wtedy, gdy z sali pracowni korzysta inny fizyk lub nauczyciel innej specjalności.

6

7

8

ORGANIZACJA

PRACOWNI

PRZEDMIOTOWEJ

Z FIZYKI

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dodawanie jest działaniem dwuargumentowym, w jednym kroku umiemy dodać tylko dwie liczby, więc aby dodać nieskończenie wiele liczb, trzeba by wykonać nieskończenie wiele kroków,

przykładem jest relacja koloru zdefiniowana na zbiorze wszystkich samochodów, gdzie dwa samochody są w tej relacji, jeśli są tego samego koloru.. Jeszcze inny przykład to

Spoglądając z różnych stron na przykład na boisko piłkarskie, możemy stwierdzić, że raz wydaje nam się bliżej nieokreślonym czworokątem, raz trapezem, a z lotu ptaka

też inne parametry algorytmu, często zamiast liczby wykonywanych operacji rozważa się rozmiar pamięci, której używa dany algorytm. Wówczas mówimy o złożoności pamięciowej;

„Kwantechizm, czyli klatka na ludzi”, mimo że poświęcona jest głównie teorii względności i mechanice kwantowej, nie jest kolejnym wcieleniem standardowych opowieści o

Magdalena Fikus, ciesząc się z postępów medycyny molekularnej, martwi się wysoką, za wysoką, ich ceną, a także umacniającymi się tendencjami do modyfikacji genetycznej

Ponieważ ta instrukcja może okazać się niewystarczająca udostępniam test gry z 7 zadaniami aby sprawdzić możliwości platformy – dostępny jest on pod nr

Scharakteryzowano rodzaje informacji i podejmowanych decyzji, przedstawiono schematy ilustrujące obieg informacji i decyzji w skali systemu użytkowania, systemu