Znaki ostrzegawcze, test PDF / Memorizer

183  Download (7)

Pełen tekst

(1)

Test ze znajomości znaków drogowych ostrzegawczych.

1/ Co to za znak?

[ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[X] A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo

[ ] A-6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

2/ Co to za znak?

[ ] A-6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

[X] A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo

[ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

3/ Co to za znak?

[ ] A-6D Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[X] A-5 Skrzyżowanie dróg

4/ Co to za znak?

[X] A-6C Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

[ ] A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo [ ] A-5 Skrzyżowanie dróg

[ ] A-6E Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

5/ Co to za znak?

[ ] A-6C Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

[X] A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo

(2)

6/ Co to za znak?

[ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

[X] A-6A Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

[ ] A-5 Skrzyżowanie dróg

7/ Co to za znak?

[ ] A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo [ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

[X] A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

8/ Co to za znak?

[X] A-7 Ustąp pierwszeństwa

[ ] A-6B Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie [ ] A-9 Przejazd kolejowy z zaporami

[ ] A-16 Przejście dla pieszych

9/ Co to za znak?

[ ] A-10 Przejazd kolejowy bez zapór [ ] A-12A Zwężenie jezdni - dwustronne [ ] A-11 Nierówna droga

[X] A-9 Przejazd kolejowy z zaporami

10/ Co to za znak? [X] A-11A Próg zwalniający

[X] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne [X] A-10 Przejazd kolejowy bez zapór [X] A- 9 Przejazd kolejowy z zaporami

11/ Co to za znak? [X] A-11 Nierówna droga

[ ] A-13 Ruchomy most [ ] A-11A Próg zwalniający

(3)

12/ Co to za znak? [X] A-11A Próg zwalniający

[ ] A-22 Niebezpieczny zjazd [ ] A-14 Roboty drogowe [ ] A-11 Nierówna droga

13/ Co to za znak?

[ ] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne

[X] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne

[ ] A-12B Zwężenie jezdni prawostronne [ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

14/ Co to za znak?

[ ] A-16 Przejście dla pieszych

[X] A-13 Ruchomy most

[ ] A-15 Śliska jezdnia

[ ] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne

15/ Co to za znak?

[ ] A-16 Przejście dla pieszych

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

[X] A-12B Zwężenie jezdni prawostronne

[ ] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne

16/

[X] A-14 Roboty drogowe

[ ] A-17 Dzieci

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

17/ Co to za znak?

[X] A-12C Zwężenie jezdni lewostronne

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze

[ ] A-6E Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony [ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

(4)

18/ Co to za znak?

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo

[X] A-16 Przejście dla pieszych

[ ] A-24 Rowerzyści [ ] A-17 Dzieci

19/ Co to za znak?

[ ] A-18A Zwierzęta gospodarskie [ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-14 Roboty drogowe

[X] A-18B Zwierzęta dzikie

20/ Co to za znak?

[ ] A-14 Roboty drogowe [ ] A-16 Przejście dla pieszych [ ] A-11A Próg zwalniający

[X] A-17 Dzieci

21/ Co to za znak?

[ ] A-18B Zwierzęta dzikie

[X] A-18A Zwierzęta gospodarskie

[ ] A-32 Oszronienie jezdni [ ] A-28 Sypki żwir

22/ Co to za znak?

[X] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

[ ] A-15 Śliska jezdnia [ ] A- 5 Skrzyżowanie dróg

[ ] A-12A Zwężenie jezdni dwustronne

23/ Co to za znak?

[ ] A-11A Próg zwalniający [ ] A-15 Śliska jezdnia

[X] A-19 Boczny wiatr

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo

(5)

[ ] A-17 Dzieci [ ] A-19 Boczny wiatr

[X] A-24 Rowerzyści

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

25/ Co to za znak?

[ ] A-28 Sypki żwir

[ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo

[X] A-25 Spadające odłamki skalne

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze

26/ Co to za znak?

[ ] A-23 Stromy podjazd [ ] A-13 Ruchomy most

[X] A-22 Niebezpieczny zjazd

[ ] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

27/ Co to za znak?

[ ] A-13 Ruchomy most [ ] A-28 Sypki żwir [ ] A-28 Sypki żwir

[X] A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki

28/ Co to za znak?

[ ] A-22 Niebezpieczny zjazd

[X] A-23 Stromy podjazd

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-28 Sypki żwir

29/ Co to za znak?

[ ] A-22 Niebezpieczny zjazd [ ] A-11 Nierówna droga [ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo

[X] A-28 Sypki żwir

30/ Co to za znak?

(6)

[ ] A-34 Wypadek drogowy

[X] A-30 Inne niebezpieczeństwo

[ ] A-28 Sypki żwir

31/ Co to za znak?

[ ] A-15 Śliska jezdnia

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

[X] A-31 Niebezpieczne pobocze

[ ] A-28 Sypki żwir

32/ Co to za znak?

[ ] A-33 Zator drogowy [ ] A-30 Inne niebezpieczeństwo [ ] A-34 Wypadek drogowy

[X] A-29 Sygnały świetlne

33/ Co to za znak?

[X] A-32 Oszronienie jezdni

[ ] A-31 Niebezpieczne pobocze [ ] A-33 Zator drogowy [ ] A-28 Sypki żwir

34/ Co to za znak?

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

[X] A-33 Zator drogowy

[ ] A-34 Wypadek drogowy [ ] A-31 Niebezpieczne pobocze

35/ Co to za znak?

[ ] A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym [ ] A-23 Stromy podjazd

[X] A-34 Wypadek drogowy

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :