• Nie Znaleziono Wyników

Lista recenzentów kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” w roku 2014 |

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lista recenzentów kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” w roku 2014 |"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

LISTA

RECENZENTÓW

(2)

Lista recenzentów

kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” w roku 2014

1. ks. dr Przemysław Kwiatkowski, Uniwersytet Laterański w Rzymie;

2. Dr Deimantas Jastramskis, PhD, Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileń-skiego;

3. dr hab. Imre Szijarto, Eszterházy Károly Főiskola w Egerze;

4. Prof. dr Andrius Vaisnys, Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego; 5. Dr Aurelija Juodyte, PhD, Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego; 6. Prof. Norberto Gonzalez Gaitano, Pontifica Universita di Santa Croce, Rzym; 7. Rev. Dr Joseph Borg, PhD, University of Malta;

8. Dr Bogumiła Suwara PhD., Słowacka Akademia Nauk

9. ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, Wydział Teologiczny UMK; 10. o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI, PWT Wrocław; 11. prof. dr hab. Jerzy Myśliński;

12. ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko;

13. prof. dr hab. Lech Sokół, Instytut Sztuki PAN;

14. ks. dr hab. Paweł Mazanka, prof. UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW;

15. dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL, Wydział Teologii KUL;

16. ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US, Uniwersytet Szczeciński; Wydział Teolo-giczny;

17. ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO, Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny; 18. dr hab. Bohdan Michalski, prof. PG, Politechnika Gdańska;

19. dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW; 20. ks. dr hab. Edward Jarmoch, prof. UPH, Wydział Humanistyczny UPH;

21. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM, Wydział Teologiczny UWM; 22. ks. dr hab. Przemysław Nowakowski CM, prof. UPJPII, Wydział Teologiczny

UPJPII;

23. dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM, Wydział Humanistyczny UWM; 24. ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL, Wydział Teologii KUL;

25. o. dr hab. Witold Kawecki, prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW; 26. ks. dr hab. Józef Kloch, Wydział Teologiczny UKSW;

27. ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW; 28. ks. dr hab. Piotr Piasecki OMI, Wydział Teologiczny UAM

29. dr Ewa Szczecińska-Musielak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; 30. dr Grzegorz Tylec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk

Społecznych;

(3)

LISTA RECENZENTÓW 2014

31. dr Wojciech Lis, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w To-maszowie Lubelskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

32. dr Maria Franciszka Szymańska, Akademia Humanistyczna w Pułtusku; 33. ks. dr Zenon Hanas, Wydział Teologiczny UKSW;

34. ks. dr Jarosław Sobkowiak, Wydział Teologiczny UKSW; 35. dr Dariusz Piętka, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW;

36. dr Edyta Jarosz-Mackiewicz, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa;

37. dr Sławomir Wieczorek, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr; 38. ks. dr Grzegorz Stolarski, Wydział Humanistyczny UPH;

39. ks. dr Tomasz Kopiczko;

40. ks. dr Grzegorz Cyran, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli pozwany ociaga się, czy ucieka, niech [go powód] zatrzyma.. Jeśli choroba lub wiek

Teatralizacja i oralizacja życia religijnego w Kościele rzymskim oraz rozwój form pobożności masowej zdają się przedłużeniem tradycji i świadomą demonstracją

Strelau (2008), związek ten jest jeszcze silniejszy, gdy miarą osiągnięć edukacyjnych jest wynik testu osiągnięć szkolnych. Udowodniona relacja pomiędzy wynikami w

Nie- odzowne też jest osobiste świadectwo wiary, które wymaga od niego uczestnictwa w życiu uczniów, otwartości na ich problemy oraz umiejęt- ności zrozumienia sytuacji

Rozpoczyna się warszawski okres jego działalności i twórczości, w tym twórczości naukowej, w której Mirski jawi się wyraziście jako pedagog (aczkolwiek pierwszą

Kontakt z papierową odsłoną pisma mógłby być zarówno cennym wsparciem w nawiązywaniu relacji rodzinnych (np. przez wspólną lekturę, rozmowę o zagadnieniach poruszanych

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Szanownych Recenzentów – Prof. Mikołaja Krasnodębskiego i Prof. Mariusza Gizowskiego, za przygotowanie recenzji oraz za cenne

2. 3 może w imieniu pracodawcy, na wniosek pracownika, wyrazić zgodę na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów