• Nie Znaleziono Wyników

Podstawy filtracji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Podstawy filtracji"

Copied!
33
0
0

Pełen tekst

(1)

1 / 33

Przetwarzanie i Kompresja Obrazów. Filtracja

Aleksander Denisiuk (denisjuk@pja.edu.pl)

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Wydział Informatyki w Gdańsku

ul. Brzegi 55, 80-045 Gdańsk

(2)

Filtracja

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu

Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod adresem

(3)

Modele filtracji

Modele filtracji Czarna skrzynka Filtry liniowe Filtry splotowe Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu

3 / 33

(4)

Model czarnej skrzynki

Modele filtracji Czarna skrzynka Filtry liniowe Filtry splotowe Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazuf

(x, y) 7→ g(x, y) = Pf(x, y)

f

(x,y)

/

/

P

g

(x,y)

/

/Typowe zastosowania:odszumowaniewygładzaniewyostrzanieuwypuklenie detalikrawędziowaniefiltry artystyczne

(5)

Filtry liniowe

Modele filtracji Czarna skrzynka Filtry liniowe Filtry splotowe Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu

5 / 33Filtr P nazywa się

liniowym,

jeżeli

P(αf

1

+ βf

2

) = αP(f

1

) + βP(f

2

)

(6)

Filtry splotowe

Modele filtracji Czarna skrzynka Filtry liniowe Filtry splotowe Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazuFiltr P nazywa się

translacyjnie-niezmienniczym,

jeżeli

P f(x − u, y − v)= Pf(x − u, y − v)Filtr liniowy i translacyjnie-niezmienniczy nazywa się

splotowymPf(x, y) = f ∗h(x, y) =

R

−∞

R

−∞

f

(x−u, y−v)h(u, v) dudv,

gdzie h(u, v) jest

jądrem splotowym

(

funkcją odpowiedzi

impulsowej

)g

= f ∗ h ⇐⇒ G = F · H, gdzie G, F i H są

transformacjami Fouriera odpowiednio g, f oraz h,

H

(u, v) nazywa się

funkcją transmisji

(7)

Wygładzanie obrazu

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu

7 / 33

(8)

Zagadnienie

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu OdzyskanieRedukcja szumuUśrednienieMetody przestrzennelinioweuśrednienie z sąsiedztwemrozmycie Gaussanielinioweuśrednienie poprzez medianyMetody widmowe

(9)

Uśrednienie z sąsiedztwem

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu

9 / 33Wybiera się

okno

3 × 3 albo 5 × 5, zawierające dany piksel4-sąsiednie średnie:

0

1

4

0

1

4

0

1

4

0

1

4

08-sąsiednie średnie:

1

8

1

8

1

8

1

8

0

1

8

1

8

1

8

1

81

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

(10)

Progowanie

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu OdzyskanieWybiera się próg τ > 0Oblicza się średnią: aJeżeli stara wartość różni się od średniej mniej, niż próg,

zostawia się starą wartośćdla 4-sąsiednich średnich:a

=

1

4

f

(x−1, y)+f(x, y−1)+f(x, y+1)+f(x+1, y)

g

(x, y) =

(

a,

|f(x, y) − a| > τ,

f

(x, y), |f(x, y) − a| ¬ τ.

(11)

Rozmycie Gaussa

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu

11 / 33Jądro splotowe Gaussa h(x, y) =

2πσ

1

2

e

x2+y2 2σ2jest rozdzielczymjest symetrycznym względem rotacji

(12)

Okno 7 × 7 dla σ =

2

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu Odzyskanie

1

0.011 0.039 0.082 0.105 0.082 0.039 0.011

0.039 0.135 0.287 0.368 0.287 0.135 0.039

0.082 0.287 0.606 0.779 0.606 0.287 0.082

0.105 0.368 0.779 1.000 0.779 0.368 0.105

0.082 0.287 0.606 0.779 0.606 0.287 0.082

0.039 0.135 0.287 0.368 0.287 0.135 0.039

0.011 0.039 0.082 0.105 0.082 0.039 0.011

(13)

Okno 7 × 7 dla σ =

2, liczby całkowite

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu

13 / 33

1

1115

1

4

7

10

7

4

1

4

12 26 33 26 12

4

7

26 55 71 55 26

7

10 33 71 91 71 33 10

7

26 55 71 55 26

7

4

12 26 33 26 12

4

1

4

7

10

7

4

1

(14)

Uśrednienie medianami

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu OdzyskanieWybieramy piksele z sąsiedztwaDany piksel jest zastąpiony przez medianęuporządkować wartości rosnącowybrać tę, która będzie pośrodku

(15)

Przykład

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu

15 / 33Obraz:

200 201 202 202 203 202 200 198

202 203 205 204 204 202 200 197

205 210

211

212 210 209 208 205

205 210 208 212 215 213 218 212

217 214 219 210 211 220 218 208

212 214 218 220 220 219 218 218

210 212 213 215 216 216 210 212

208 208 210 211 212 214 210 2103 × 3 sąsiedztwo

203 205 204

210 211 212

210 208 212Wartości uporządkowane:

203 204 205 208 210 211 212 212 213

(16)

Mediany z wagami

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu OdzyskaniePowiększamy krotność pikseliPrzykładowo:dla okna 3 × 3

f

(i − 1, j + 1) f(i, j + 1) f(i + 1, j + 1)

f

(i − 1, j)

f

(i, j)

f

(i + 1, j)

f

(i − 1, j − 1) f(i, j − 1) f(i + 1, j − 1)możliwe wagi są:

1 2 1

2 3 2

1 2 1w poprzednim przykładzie:wartości uporządkowane:

203 204 205 205 208 210 210 211

(17)

Idealny dolnoprzepustowy filtr

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu

17 / 33Funkcja transmisji H(u, v) =

(

1,

D

(u, v) < D

0

,

0,

D

(u, v) ­ D

0

,

gdzie D

0

to jest

częstotliwość graniczna

, D(u, v) =

u

2

+ v

2skok w domenie widmowej powoduje artefakty

(18)

Trapezoidalny dolnoprzepustowy filtr

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu OdzyskanieH

(u, v) =

1,

D

(u, v) ¬ D

0

,

D

(u,v)−D

1

D

0

−D

1

D

0

< D

(u, v) < D

1

,

0,

D

(u, v) ­ D

1

,gdzie D

0

< D

1

.

(19)

Filtr Butterwortha

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Zagadnienie Uśrednienie z sąsiedztwem Rozmycie Gaussa Uśrednienie medianami Idealny dolno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu

19 / 33H

(u, v) =

1

1+

h

D(u,v) D0

in

,

(20)

Wzmocnienie obrazu

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr

(21)

Zagadnienie

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Odzyskanie obrazu

21 / 33Wyostrzanie zdjęcia

(22)

Gradient

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny FiltrNiech dana będzie funkcja f (x, y)Wektor

gradient

∇f(x, y) =

∂f

∂x

∂f

∂y

!

pokazuje kierunek

i stopień wzrastania funkcjiDługość gradientu można obliczyć według trzech

podstawowch normeuklidesowa: k∇fk

2

=

r∂f

∂x2

+∂f

∂y21

: k∇fk

1

=

∂f

∂x

+

∂f

∂y: k∇fk

= max

n

∂f

∂x

,

∂f

∂y

o

(23)

Obraz gradientowy

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Odzyskanie obrazu

23 / 33Obraz zastąpiony przez gradient w każdym punkcie:

g

(x, y) = ∇f(x, y)Wyostrzenie granic:

g

(x, y) =

(

b

h

,

jeżeli k∇f(x, y)k > τ,

f

(x, y) inaczejτ

jest wartością granicznąb

h

jest wartością bliską białego koloruTylko granice: g(x, y) =

(

b

h

,

jeżeli k∇f(x, y)k > τ,

b

l

inaczejτ

jest wartością granicznąb

h

jest wartością bliską białego koloru

(24)

Dyskretyzacja gradientu

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr∂f

∂x

(x,y)

≈ f(x + 1, y) − f(x, y),

∂f

∂y

(x,y)

≈ f(x, y + 1) − f(x, y)∂f

∂x

(x,y)

1

2

(f (x + 1, y) − f(x − 1, y)),

∂f

(x,y)

∂y

1

2

(f (x, y + 1) − f(x, y − 1))∂f

∂x

= h

x

∗ f,

∂f

∂y

= h

y

∗ f, gdzieh

x

=1 −1, h

y

=

1

−1

!albo h

x

=

1

21 0 −1, h

y

=

1

2

1

0

−1

(25)

Krzyż Robertsa

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Odzyskanie obrazu

25 / 33h

x

=

+1

0

0

−1

!

, h

y

=

0

+1

−1

0

!

(26)

Operator Prewitta

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtrh

x

=

1

6

−1

0 +1

−1

0 +1

−1

0 +1

, h

y

=

1

6

+1 +1 +1

0

0

0

−1 −1 −1

(27)

Operator Sobela

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Odzyskanie obrazu

27 / 33h

x

=

1

8

−1

0 +1

−2

0 +2

−1

0 +1

, h

y

=

1

8

+1 +2 +1

0

0

0

−1 −2 −1

(28)

Operator Laplace’a

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr2

=

∂x

2

f

2

+

2

f

∂y

2Bezpośrednio pokazuje prędkość zmiany gradientu2

0

1

0

1 −4 1

0

1

0

(29)

Idealny górnoprzepustowy filtr

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Odzyskanie obrazu

29 / 33Funkcja transmisji H(u, v) =

(

0,

D

(u, v) < D

0

,

1,

D

(u, v) ­ D

0

,

gdzie D

0

to jest

częstotliwość graniczna

, D(u, v) =

u

2

+ v

2skok w domenie widmowej powoduje artefakty

(30)

Trapezoidalny górnoprzepustowy filtr

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny FiltrH

(u, v) =

0,

D

(u, v) ¬ D

1

,

D

(u,v)−D

1

D

0

−D

1

D

1

< D

(u, v) < D

0

,

1,

D

(u, v) ­ D

0

,gdzie D

1

< D

0

.

(31)

Filtr Butterwortha (górnoprzepustowy)

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Zagadnienie Gradient Krzyż Robertsa Operator Prewitta Operator Sobela Operator Laplace’a Idealny górno-przepustowy filtr Filtr trapezoidalny Filtr Butterwortha Odzyskanie obrazu

31 / 33H

(u, v) =

1

1+DD0(u,v)n

,

(32)

Odzyskanie obrazu

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu Degradacja obrazu

(33)

Degradacja obrazu

Modele filtracji Wygładzanie obrazu Wzmocnienie obrazu Odzyskanie obrazu Degradacja obrazu

33 / 33Podobno do filtracji: f (x, y) 7→ g(x, y) = Pf(x, y)Szum: f (x, y) 7→ g(x, y) = Pf(x, y) + n(x, y)Gasussa: p

G

(z) =

σ

1

e

(z−µ)2 2σ2dychotomiczny (telegraficzny):

p

I

(z) =

p

a

z

= a

p

b

z

= b

0

w innych przypadkach

Cytaty

Powiązane dokumenty

9) ogólne warunki otoczenia przeprowadzania testów powinny być zgodne z odpowiednimi dla danych technologii wytwarzania PGM normami. Kryteria oceny testów zgodności

Funkcja malloc zwraca adres przydzielonego bloku pamięci lub wartość 0 (NULL) w przypadku niepowodzenia. Zwolnienie

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr CK/12/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i

 Serwis internetowy działający pod adresem ArMC.pl prowadzony jest przez Tomasza Koźniewskiego z siedzibą w Jadwisinie przy ul.  Serwis internetowy ArMC.pl działa na

Mejlhede Jensen (Eds.), Proceedings of the International RILEM Conference Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016: Segment on Service Life of Cement-Based

Матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі

Tangens φ (dalej tg φ) dla zagregowanego poboru godzinowej mocy czynnej i biernej w stacjach 110/SN w uzgodnionych przez OSP i OSD obszarach systemu dystrybucyjnego powinien być

Operator łączenia, czyli zwykły przecinek, pozwala na deklarowanie w jednej linijce od razu kilka zmiennych tego

5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie operator maszyn leśnych: RL.01.

While compact symmetric spaces are simpler in some respects than noncompact symmetric spaces, there are other aspects that make these compact spaces more complicated for

This paper is devoted to a study of a Voronovskaya-type theorem for the derivative of the Bernstein–Chlodovsky polynomials and to a comparison of its approximation effectiveness with

Potential kernels, probabilities of hitting a ball, harmonic functions and the boundary Harnack inequality for unimodal Lévy

Stable processes conference Oaxaca, November 10, 2016.. strongly supported by

Abstract: In this paper, we obtain some applications of first or- der differential subordination and superordination results involving certain linear operator and other linear

Using the Noor-S˘ al˘ agean integral operator, we define the following class of analytic functions:..

 Transcode audio/video assets from any available source asset to specification using the TransPerfect’s prescribed workflows and equipment..  Perform audio/video editing,

The Subtitle Technician team is responsible for preparing work materials for translators, running technical checks on translated subtitle files, exporting and delivering

Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne II stopnia Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne II stopnia.. (grupa dodatkowa, uzupełnienie efektów

Informatyka 1 (EZ1D200 008) , studia niestacjonarne II stopnia dr inż.

Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia.. Rok akademicki 2017/2018 Rok

Z podanego obrazu [p(i,j)], gdzie M=16, Lmin=0, wyodrębnić 2 zaznaczone tłustym drukiem obiekty w taki sposób, aby pierwszy zachował poziomy szarości a drugi został sprowadzony

Operator A jest liniowy, tzn... Kwantowy

za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. Uznaje się,