• Nie Znaleziono Wyników

tekst 2,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "tekst 2,"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Tekst źródłowy

Odezwa Napoleona do armii ogłoszona po powrocie z Elby, 1815.

[…] Żołnierze, będąc na wygnaniu usłyszałem wasze wołanie. Przybyłem wbrew wszelkim przeszkodom i niebezpieczeostwom. Wasz generał, powołany na tron przez lud, wraca do was. Przyłączcie się do niego! […] Zerwijcie te barwy, które naród wyjął spod prawa i pod którymi w ciągu dwudziestu pięciu lat jednoczyli się wszyscy wrogowie Francji! Przypnijcie tę trójkolorową kokardę! Nosiliście ją za naszych wspaniałych dni! […]

Żołnierze, staocie pod sztandarami waszego przywódcy. Jego życie stanowi częśd waszego istnienia. Przywileje, z jakich korzysta, są tylko przywilejami ludu i was samych. Jego dobro, jego honor i sława są Waszym dobrem, honorem i sławą. Zwycięstwo pobiegnie przed nami jak burza. Orzeł, który nieś będzie narodowe barwy, poszybuje od jednej wieży kościelnej do drugiej, aż do samych wież katedry Notre-dame. Wówczas będziecie mogli z dumą okazad swoje blizny. Wówczas będziecie mogli chwalid się tym, czego dokonaliście: będziecie wyzwolicielami Ojczyzny!

1. Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej opisz sytuację, jaka miała miejsce we Francji po zesłaniu Napoleona na wyspę Elbę?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na podstawie tekstu z podręcznika uzupełnij tabelę (jak najdokładniej potrafisz), porównasz w ten sposób warunki rozwoju rolnictwa Danii i Węgier.. Proszę aby wszyscy

Jak nazywał się uroczysty przemarsz zwycięskiego wodza i jego wojsk w Rzymie po powrocie ze zwycięskiej

Mimo wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem Polska odzyskała jedynie niewielką część ziem zagarniętych wcześniej przez Krzyżaków. Uzupełnij poniższy tekst,

Wskaż zagrożenia dla praw człowieka, jakie mogą się pojawić w państwie przechodzącym od ustroju totalitarnego do demokratycznego... 233 uzupełnij tabelę

Do zdobycia tego autorytetu bardzo się przyczyni nie tylko powaga wewnętrzna, lecz także zewnętrzna, przejawiająca się w sposobie chodzenia, w gestach, w skromnym

Należy dążyć do tego, aby naprzeciw wkraczającym oddziałom sowieckim wyszedł polski dowódca mający za sobą bój z Niemcami i wskutek tego najlepsze prawo gospodarza.. Wiek XX

Gdyby panowie biskupi i całe duchowieństwo istotnie tyle byli duchownymi, jak się być mienią, i gdyby często odczytywali, co się wyżej potoczyło, pochwaliłbym

- opisz walkę i śmierć rycerza we fragmencie eposu, - opisz Rolanda jako ideał średniowiecznego rycerza, - podaj cechy gatunkowe eposu rycerskiego.. Korzystajcie również z