• Nie Znaleziono Wyników

List wprowadzający przewodniczących Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Zjazdu - Epidemiological Review

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "List wprowadzający przewodniczących Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Zjazdu - Epidemiological Review"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

PRZEGL EPIDEMIOL 2003;57:235

XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

LIST WPROWADZAJĄCY

XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) jest kontynuacją poprzednich piętnastu. Pierwszy z nich odbył się w 1959 roku w Warszawie, zaś ostatni - w 2000 roku w Bydgoszczy. Spotkania te stwarzały możliwości integracji lekarzy chorób zakaźnych i dziedzin pokrewnych, takich jak: epidemiologia, mikrobiologia, weterynaria, parazytologia i inne. XVI Zjazd PTEiLChZ organizowany jest przez pracowników Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej AM w Białymstoku z nadzieją na tę integrację. Dlatego tematem wiodącym, interdyscypli­ narnym są: „Współczesne choroby zakaźne". Jednocześnie zaplanowano sympozjum towarzyszące na temat: „Parazytozy, problemy kliniczne". Mamy nadzieję, że będzie to forum umożliwiające wymianę poglądów - co jest tak ważne w czasach gwałtownego postępu wiedzy.

Do udziału w 20 sesjach, w tym jednej hepatologicznej konferencji okrągłego stołu oraz dwóch sympozjach: parazytologicznym i Salzburg - Cornell Seminars, zaproszono wybitnych specjalistów, zaproponowanych przez przewodniczących sesji. Sesje te są poświęcone tematom: nowo pojawiające się zagrożenia chorobami zakaźnymi, nabyte niedobory immunologiczne, współczesna diagnostyka chorób zakaźnych, encefalopatie gąbczaste, zoonozy, zakażenia szpitalne, choroby odkleszczowe, surowice i szczepionki, bioterroryzm, medycyna podróży, problemy hepatologiczne, mikrobiologiczne i pedia­ tryczne. Jesteśmy przekonani, że wykładowcy i dyskutanci przekażą uczestnikom wia­ domości z ostatniej chwili.

O wielkim zainteresowaniu tematyką XVI Zjazdu PTEiLChZ świadczy duża liczba zgłoszeń uczestników sesji referatowych i plakatowych. Wyrażamy ubolewanie, że ramy czasowe nie pozwoliły na przyjęcie przez Komitet Naukowy Zjazdu wszystkich propo­ zycji autorskich.

Mamy nadzieję, że propozycje relaksu towarzyszącego obradom pozwolą uczestni­ kom doznać wspaniałych wrażeń wynikających z piękna i nieskażonej przyrody Podla­ sia.

Oby treści XVI Zjazdu PTEiLChZ, ta naukowa i ta relaksowa spełniły oczekiwania uczestników oraz organizatorów i pozostały w naszej życzliwej pamięci.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Prof. zw. dr hab. Danuta Prokopowicz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Cytaty

Powiązane dokumenty

bez odpowiedzi jest dlaczego nie jest od piątku do niedzieli lub wręcz od soboty do niedzieli, ponieważ jego program jest mało intensywny, tak że można by go zmieścić w 2

Zjazd wyraża przekonanie, że rolą lekarza dentysty „pierwszego kontaktu” jest przede wszystkim zaplanowanie kompleksowego leczenia obejmującego zabiegi z różnych dziedzin.. ww

K wiecień upłynął pod znakiem przygotowań i organizacji XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który odbył się 9 kwietnia w Instytucie

K wiecień upłynął pod znakiem przygotowań i organizacji XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, który odbył się 9 kwietnia w Instytucie Chemii

w sprawie zmiany uchwały nr 11/2009 XXX Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 28 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Wielkopolskiej

w sprawie zmiany uchwały nr 11/2009 XXX Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy WIL z dnia 28 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów

Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfi- kacji Medycznych, kierowane jest przede wszystkim do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących ogniwo pomiędzy lekarzem

Wtedy przydzielono mi pokój w remontowanym hotelu robotni- czym na peryferiach, zajęcia odbywały się na ciasnych salach hotelu Forum, nad Wisłą, po drugiej stronie Wawelu