• Nie Znaleziono Wyników

Zastosowanie techniki izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego do badania termodynamiki reakcji związków biologicznie aktywnych; Application of isothermal titration calorimetry technique to thermodynamic investigation of biologically active compoun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zastosowanie techniki izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego do badania termodynamiki reakcji związków biologicznie aktywnych; Application of isothermal titration calorimetry technique to thermodynamic investigation of biologically active compoun"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

u?

Abstract:

Application o f isothermal titration calorimetry techniąue to thermodynamic investigation o f biologicatiy active compounds

mgr inż. Katarzyna Bernaczek

In recent years, an intensive development o f knowledge about biologically active compounds has been observed. Both, properties and the mechanism o f their action on the living organisms are studied. The progress in research this type o f substance is particularly noticeable in pharmacy, where new drugs or already used compound derivatives are synthesized. Thermodynamic data o f the biologically active compound interactions can provide interesting information. Isothermal titration calorimetry (ITC) technique allows to measure the thermodynamic parameters o f interactions i.e.: change o f standard enthalpy AH°, eąuilibrium constant K a and stoichiometry n.

In the thesis, the drug - carrier and inhibitor - cofactor interactions were discussed. Drugs were represented by three biologically active compounds: fluorescein isothiocyanate (FITC), doxorubicin (DOX) and methotrexate (MTX), while the innovative star-shaped copolymers represented a group o f drug carriers. In the second part, thermodynamic analysis o f the interaction o f potential glycosyltransferases inhibitors and divalent manganese ion, which is a cofactor in the enzymatic reaction, was performed. The aim o f the research was to understand the mechanisms o f studied phenomenon, the selection o f substances exhibiting desirable properties and discussion o f the application o f the selected compounds.

It has been proved ITC usefulness to study a number o f interactions o f biologically active compounds. The influence o f choice o f measurement conditions was shown, as well as problems which can be encountered during the thermodynamic analysis o f various interactions were discussed. The reaction mechanism efifect on the thermodynamic parameters o f studied phenomena and their importance during the interpretation o f the data on the molecular level was emphasized.

Cytaty

Powiązane dokumenty

system for the light therapy while affecting the biologically active points or parts of human body, in which the control of the absorbed energy doze itself of the

Muszę z przykrością stwierdzić, że mimo podjętych przez Autorkę starań i przy- kładanej do pewnych zagadnień troski, odwołuje się ona do dość infantylnego ro- zumienia

2 Ibidem, art.. oraz dotychczasowych form jego zachowań jest specyficzny i naturalny w pewnym sensie dla tego procesu „konflikt resocjalizacyjny”. Frustrująca i nagła

jest ono całkiem nowe, ale jak zawsze pewne zjawiska, nawet jeśli pojawiły się około 20 lat temu, nie jest to jednoznaczne z upowszechnieniem ich i w nauczaniu, i w per-

Lightness factors and exertion factors related to its own mass of fiber reinforced plastics (frp) applied in composite aeronautical structures (part 1).. 05 Wskaźniki lekkości

W świetle zachowanego materiału źródłowego, nie sposób nic o nich powiedzieć (nie zostali oni nawet ujęci w księdze ewidencyjnej). Dla potrzeb niniejszego artykułu zostali

Sąd Najwyższy wskazał, że kwalifikację odpowiedzialności członków zarządu jako mającej jed- nocześnie cechy odpowiedzialności za cudzy dług oraz cechy odpowie-

Inne pożądanie konstruuje się w toku narracji nie przez wykluczenie naturalności, którą Wiktor dostrzega w kobietach, lecz jako jej część.. Góry nad czarnym morzem, to