• Nie Znaleziono Wyników

Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2006–2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2006–2007"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Habilitacje z zakresu polityki społecznej

zakończone w latach 2006–2007

Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego

Autor rozprawy habilitacyjnej: Monika Bąk Data zakończenia: 2007/01/23

Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Ewolucja celów i instrumentów działania

Autor rozprawy habilitacyjnej: Grażyna Firlit-Fesnak Data zakończenia: 2006/06/28

Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny

Autor rozprawy habilitacyjnej: Jacek Nowak Data zakończenia: 2007/11/23

Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej

Autor rozprawy habilitacyjnej: Michał Skąpski Data zakończenia: 2007/03/20

Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego

Autor rozprawy habilitacyjnej: Grzegorz Bogusław Ślusarz Data zakończenia: 2007/03/30

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich. Stu-dium porównawcze

Autor rozprawy habilitacyjnej: Gertruda Uścińska Data zakończenia: 2006/11/22

(2)

Z życia naukowego 277

Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialnoprawne

Autor rozprawy habilitacyjnej: Alina Wypych-Żywicka Data zakończenia: 2006/12/18

Dyskurs prasowy o cudzoziemcach. Na podstawie tekstów o Łódzkiej Wieży Babel i osobach czarnoskórych

Autor rozprawy habilitacyjnej: Grażyna Zarzycka Data zakończenia: 2007/11/26

Cytaty

Powiązane dokumenty

Eike bijlage bevat 4 grafieken waarin de verschillende taludhel 1 ingen en volumegewichten gecombineerd

Przyrost ludności będzie nie tylko korzystny dla państwa, lecz także dla szlachty.. W swojej podstawowej pracy Antoni Popławski podkreślał koniecz- ność wydawania dla ludu

Ukazany przez Jezusa Chrystusa Bóg-Ojciec, jest dla człowieka nauczycielem i przewodnikiem, szanującym jego wolność (zob. Łk 6, 36), skorym do przebaczenia,

Wśród mikroflory, która deklarowana jest przez producenta w preparacie B, stosowanym do obniżania poziomu cholesterolu we krwi, znajdują się również pałeczki

Ponadto porównując poziomy hałasu generowane przez poszczególne rodzaje transport (punkt 2), tramwaje generuje najniższy poziom hałasu, przeniesienie części transportu

Literackie, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii

Zapewnił też związkowców „Solidarności” wiej- skiej, że Kościół tak długo będzie się upominał o prawa rolników do zrzeszania się, aż dojdzie do zatwierdzenia

Dobrym otwarciem książki oraz wprowadzeniem w problematykę mowy i jej rozumienia jest historyczne ujęcie tematu zaprezentowane w artykule Elżbiety Laszczak Odkrywanie